Vård och stöd för barn

Besök på barnavårdscentralen, BVC, i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Alla barn upp till skolåldern erbjuds hälsobesök på BVC i Skåne utifrån barnhälsovårdens nationella program.

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till hälsovård, god hälsa och utveckling. På BVC erbjuds ni bland annat stöd i föräldraskapet, möjligheten att följa barnets utveckling, hälsa och tillväxt och ni erbjuds vaccinering enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Till toppen av sidan