Att sköta ett nyfött barn

Hemma med ett nyfött barn

Innehållet gäller Skåne

Det är vanligt att ha många frågor när du kommer hem med ditt nyfödda barn. Då är det viktigt att veta vart du ska vända dig.

Hemma igen, med en ny familjemedlem

Barnmorskan Kristina Waldo berättar om första tiden efter förlossningen när ni har kommit hem med en ny familjemedlem.

Kontakta BB-avdelningen om ni behöver stöd under de första sju dagarna

De första sju dagarna efter förlossningen kan ni ringa den BB-avdelning som ni har varit på.

BB-avdelningar i Skåne

Personalen där kan ge råd och stöd för att stötta er som föräldrar, om ni har frågor och funderingar om barnet och din kropp efter förlossningen.

Att föda barn är ansträngande för kroppen. Efter förlossningen känner många sig mörbultade och det kan göra ont. Så fort barnet har kommit ut börjar kroppen anpassa sig till att inte längre vara gravid. 

Barnavårdscentralen ger råd och stöd efter sju dagar

Efter en vecka ska ni kontakta barnavårdscentralen som ni har valt, om ni behöver stöd och råd om barnet.

På barnavårdscentralen får ni en sjuksköterska att ha direktkontakt med. I början kommer ni att gå på flera hälsobesök där för att få stöd i ert föräldraskap och för att följa barnets utveckling.

Om du som mamma har frågor om din kropp och hälsa kan du kontakta barnmorskemottagningen som du var hos under graviditeten.

Extra hjälp med amning

Innan du och barnet lämnar BB-avdelningen tar personalen reda på hur det går med med amningen, om du ammar ditt barn.

Om du vill ha mer hjälp och stöd kan du få amningsstöd på avdelningen under de sju första dagarna efter förlossningen.

Sedan kan du kontakta din barnavårdscentral om du behöver råd och stöd kring amning. 

Till toppen av sidan