Ovanliga infektioner och tillstånd

Mjältbrand

Mjältbrand en allvarlig infektionssjukdom som oftast gör djur sjuka. Människor kan också få mjältbrand, men det är mycket ovanligt.

Mjältbrand orsakas av en bakterie som kan bilda sporer. Som sporer kan bakterierna överleva länge, till exempel i jord. Mjältbrand kallas också antrax.

Symtom

Mjältbrand ger olika symtom beroende på hur sjukdomen smittar. Du kan smittas på tre olika sätt:

  • Genom hudkontakt.
  • Genom inandning.
  • Genom att du äter smittat kött.

Blir du smittad via huden börjar sjukdomen ofta som ett sår som bli varigt och djupt. Oftast gör såret inte ont. Bakterierna i såret sprids sedan i kroppen och kan orsaka sepsis, blodförgiftning, som är en allvarlig sjukdom.

Mjältbrand börjar som en svår lunginflammation om du har smittats genom att andas in sporerna. Lunginflammationen kan sedan utvecklas till sepsis.

Mjältbrand i mag-tarmkanalen gör att du får ont i magen, feber, mår illa, får diarré och kräks. Ibland kan det också orsaka sepsis. 

Symtomen kommer oftast inom två dygn från det att du har blivit smittad, men det kan ta upp till en vecka. Ibland tar det ännu längre tid, men det är ovanligt.

När mjältbrand smittar via lungorna eller mag-tarmkanalen blir du snabbt sjuk. Det är ovanligt, men händer det blir du mycket sjuk och du behöver behandling fort.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har mjältbrand. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning . Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Så smittar mjältbrand

Bland tamdjur är mjältbrand vanligast hos gräsätande djur som nötkreatur, hästar, får och getter.

Mjältbrand kan smitta via jord, fällar, foder eller något annat där det finns mjältbrandsbakterier. Ofta sker det via hudkontakt, till exempel om du har ett sår.

Du kan också få sjukdomen om du äter smittat kött eller andas in bakteriesporer. Sporerna kan finnas i damm från djurhud, ull eller jord. Där kan bakterierna överleva i flera årtionden och fortsätta att vara lika smittsamma.

Mjältbrand smittar inte mellan människor.

Mjältbrand ska anmälas

Mjältbrand är en allmänfarlig sjukdom och ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att personer som arbetar med djur har bra kunskaper, arbetsrutiner och hygienrutiner för att förebygga mjältbrand hos människor. Det gäller till exempel personer som arbetar på veterinärmedicinska anläggningar, laboratorier och fabriker som hanterar djurhudar.

Du kan få antibiotika i förebyggande syfte om du misstänks ha varit i kontakt med mjältbrandssmitta.

Undersökning

För att undersöka om du har blivit smittad med mjältbrand görs en bakterieodling. Då behöver du lämna prov från ett misstänkt sår eller från blod om det finns misstanke om sepsis.

Behandling av mjältbrand

Mjältbrand behandlas med antibiotika för att du ska bli frisk från den sjukdom som mjältbrandsbakterierna har orsakat, till exempel lunginflammation.

Personer som får behandling i tid blir nästan alltid friska.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan