Din guide till vården i Östergötland

Vårdcentralen

Innehållet gäller Östergötland

Det är nästan alltid vårdcentralen som du ska kontakta först när du blir sjuk eller skadar dig. Här kan du både få rådgivning på telefon och boka ett besök om det behövs. På vårdcentralen arbetar olika yrkesgrupper som kan utreda och behandla allt från lättare besvär till allvarligare sjukdomar.

""

Läs den här texten på lätt svenska

Vänd dig alltid hit med återkommande problem eller längre tids sjukdom. Ring även hit om ett barn blir sjukt. På vårdcentralen kan du också få råd om hur du lever hälsosamt och förebygger sjukdom.

Vårdcentraler i Östergötland

Välja vårdcentral i Östergötland

Exempel på vad du kan få hjälp med

På vårdcentralen kan du till exempel få hjälp med:

  • Medicinska råd och bedömningar
  • Kroniska sjukdomar som diabetes och astma
  • Nya besvär eller om du har en sjukdom och blir sämre
  • Att ändra livsstil, till exempel att sluta röka
  • Psykisk ohälsa
  • Vaccination
  • Barnhälsovård (på barnavårdscentralen, BVC).

Vad erbjuder vårdcentralen mer?

På vårdcentralerna finns specialiserade mottagningar som erbjuder rådgivning, hjälp och behandling för olika sjukdomar. Vilka mottagningar som finns på en vårdcentral kan variera något. På din vårdcentrals egen sida här på webbplatsen kan du läsa vilka mottagningar som finns just där. Här nedan kan du läsa om några av mottagningarna.

Astma-allergi-KOL-mottagning

Mottagning för dig med astma, KOL eller någon annan lungsjukdom. Med hjälp av spirometri görs en bedömning av din lungfunktion, för att ställa rätt diagnos. Det är även en bra metod för att följa hur en behandling lyckas. Astmasjuksköterskan kan även stödja dig om du vill sluta röka.

Barnavårdscentral

Barnavårdscentralen (BVC) erbjuder hembesök, hälsokontroller, läkarbesök samt vaccinationer för barn upp till 6 år. Barnets hälsa, trygghet och utveckling står i fokus. Personalen följer barnets utvecklin tillsammans med föräldrarna och ger råd och stöd i föräldrarollen.

Blodtrycksmottagning

På blodtrycksmottagningen kan du få ditt blodtryck kontrollerat. Du kan också få stöd i att hålla ditt blodtryck på en hälsosam nivå med hjälp av rätt medicinering och livsstilsråd.

Diabetesmottagning

Du som har diabetes eller har risk att få diabetes får hjälp på diabetesmottagningen. Här går du på regelbundna kontroller och får kost- och livsstilsråd. Om du tar läkemedel för din diabetessjukdom följs effekten upp och dosen justeras vid behov.

Dietistmottagning

På dietistmottagningen får du hjälp om du behöver anpassa din kost eller förändra dina matvanor utifrån sjukdom. En dietist kan vara till hjälp till exempel vid viktnedgång, mag-tarmbesvär, diabetes typ 2, blodfettsrubbningar och fetma.

Distriktssköterskemottagning

På den här mottagningen träffar du distriktssköterska eller sjuksköterska. Du kan få hjälp till exempel med bedömning av symtom, rådgivning, såromläggning, injektioner, EKG, kontrollera blodtryck och ta bort stygn.

Inkontinensmottagning

Mottagningen utreder problem med urinläckage hos barn, vuxna och äldre. Personalen ger också information och rådgivning och förskriver hjälpmedel.

Medicinska fotvården

Här får du som har diabetes medicinsk fotvård.

Rehabkoordinator

Här får du hjälp att samordna rehabiliteringsinsatser som planeras tillsammans med dig om du är sjukskriven. Det kan gälla åtgärder på vårdcentralen, kontakter med arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra vårdgivare som medverkar i din rehabilitering. Målet är att komma tillbaka till arbete eller studier och att förebygga sjukskrivning.

Samtalsmottagningen

Här kan du få samtalsstöd vid depression, ångest, kriser samt stressrelaterade besvär. Mottagningen erbjuder även kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet.

Texten finns översatt – Other languages

Till toppen av sidan