Så fungerar vården

Vården i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Om du blir sjuk eller skadar dig finns det olika mottagningar som erbjuder rådgivning och behandling. Vart du ska vända dig för att få den hjälp som du behöver beror på hur allvarlig din sjukdom eller skada är. Här beskriver vi hur vården är organiserad och fungerar i Region Östergötland.

Innehåll - Vården i Östergötland

Visa innehåll som:
Din guide till vården i Östergötland

Läs om vart du ska vända dig för att få den hjälp som du behöver om du blir sjuk eller skadar dig.

Digital vård

För besvär som inte kräver fysisk undersökning eller personligt möte finns det olika sätt att ta kontakt med vården digitalt.

Besöksregler i Region Östergötland

Besöksförbudet upphör i Region Östergötlands lokaler eftersom smittspridningen med covid-19 har minskat.

Undersökning: Kvinnors erfarenheter av vård vid gynekologiska besvär i Region Östergötland

Hälso- och sjukvårdspolitiker i Region Östergötland vill få ökad kunskap om hur vården vid gynekologiska besvär fungerar för att bättre kunna möta befolkningens behov. Du kan dela med dig av dina erfarenheter via vår digitala enkät eller muntligen till våra politiker.

Frågor eller synpunkter?

Frågor eller synpunkter? Hit kan du vända dig.

Digitala brev i Region Östergötland

Allt fler verksamheter inom Region Östergötland skickar brev till patientens digitala brevlåda.

Levande bibliotek - dela med dig av din patientberättelse

Har du tankar om hur hälso- och sjukvården skulle kunna utvecklas och bli bättre? Då vill vi gärna ha din hjälp.

Patientsäkerhet i Region Östergötland

Region Östergötland arbetar ständigt med att göra vården säkrare och att skydda dig mot skador när du får vård. Som patient kan du också bidra på olika sätt. Ställ frågor om det är något som du inte förstår och berätta för vårdpersonalen om du upplever att någonting är fel. Om du deltar aktivt i den vård du får ökar säkerheten och vården blir bättre.

Till toppen av sidan