Att söka stöd och hjälp

KBT via nätet

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Det är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress och ångest. Det går att få KBT via nätet. Då kan du ta del av behandlingen var och när det passar dig.

De flesta regioner erbjuder KBT via nätet.

Denna form av behandling kan också kallas internetbehandling, eller IKBT.

För att få information om vad som gäller i din region, se till att du har valt rätt region i regionväljaren högst upp på sidan.

Person som sitter med en bärbar dator.
När du får terapi på nätet kan du göra dina uppgifter när det passar dig.

Hur gör jag för att få KBT via nätet?

För att ansöka om att få KBT via nätet kan du göra på flera sätt, men det kan vara olika i regionerna.

Kontakta en vårdcentral eller din psykiatriska mottagning

Ett sätt är att kontakta en vårdcentral eller din psykiatriska mottagning. De kan antingen hänvisa dig direkt till KBT via nätet eller till en bedömning hos en psykolog eller psykoterapeut på enheten. Ibland kan du få bedömningen genom ett videosamtal.

Egen vårdbegäran

I några regioner kan du göra en egen vårdbegäran till enheter som ger KBT. Det kan också kallas egenremiss eller egenanmälan. 

Du loggar in för att få behandlingen

Du behöver logga in på 1177 för att göra behandlingen och ibland också för att ansöka. För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Här finns direktlänk för att logga in på 1177.se.

Läs mer om hur man loggar in i texten Så loggar du in på 1177.se.

Regionala behandlingar som alla kan söka

Dessa behandlingar är öppna för alla i hela landet:

Du kan ansöka om Region Örebros KBT-behandlingar för depression och ångest.

Du kan även söka KBT-behandling direkt hos Internetpsykiatri som drivs av Region Stockholm. Det finns behandling vid bland annat följande:

 • depression
 • social ångest
 • paniksyndrom
 • OCD – tvångssyndrom
 • dysmorfofobi – BDD
 • sömnsvårigheter
 • hälsoångest - hypokondri
 • IBS – känslig tarm.

Läs mer om behandlingarna.

Behandling vid beroende

Det finns även andra behandlingar som du kan söka oavsett var i Sverige du bor. Det är behandlingar för dig som har ett beroende av spel, tobak, alkohol eller cannabis. Det är Beroendecentrum i Stockholm som erbjuder behandlingarna.

Läs mer om behandlingarna och anmäl dig.

Behandling vid hetsätning och bulimi

Det finns behandlingar vid hetsätningsstörning och bulimi. Behandlingarna drivs av Stockholms centrum för ätstörningar och är öppna för alla i hela landet.

Läs mer om behandlingarna och hur du anmäler dig via 1177.se.

Vad innebär det att få behandling med KBT?

Kognitiv beteendeterapi eller KBT går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden. KBT är den terapiform som oftast rekommenderas vid depression och ångest.

KBT kan vara ett bra sätt att jobba med sådant som hindrar dig i ditt liv. Under behandlingen får du uppgifter och övningar som du utför på egen hand. Syftet med behandlingen är att du ska må bättre på sikt.

Läs mer om KBT.

Behandling i mobilen, surfplattan eller datorn

Med KBT-behandling via nätet får du tillgång till behandlingen i din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Du kan göra dina uppgifter var och när det passar dig. Behandlingen pågår i mellan fyra och femton veckor, beroende på behandlingsprogram.

Under behandlingen kan du skicka meddelanden och frågor till behandlaren. Hen kan svara på frågor och stötta dig med de uppgifter och övningar du gör.

Vad kan jag få hjälp med?

Genom att följa länkarna kan du läsa om några tillstånd där behandling via nätet kan hjälpa:

Vad krävs för att ta del av behandlingen?

Du behöver ta dig den tid som behövs, ofta en timme per dag. Du behöver ha tillgång till en dator, surfplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling.

Behandlingen gör att du kan arbeta självständigt. Den ska kunna passa in i ditt liv praktiskt. Du ska också vilja göra arbetet för att nå de resultat du önskar.

Så går behandlingen till

Först får du logga in och läsa om behandlingen. Sedan får du tillgång till själva behandlingen och kan börja arbeta med innehållet.

Behandlingen är uppdelad i olika avsnitt, så kallade moduler. Varje modul brukar bestå av olika texter, bilder, filmer eller ljudfiler. Till varje modul finns också övningar eller uppgifter som du ska göra för att komma vidare till nästa avsnitt i behandlingen.

Varje vecka arbetar du med en ny modul, och gör de uppgifter eller övningar som hör till. Ibland kan du få fylla i formulär med frågor om hur du mår, så att behandlaren kan följa hur det går för dig.

När behandlingen är avslutad får du behålla materialet under en tid, så att du kan gå igenom och spara eller repetera de avsnitt du behöver.

Östergötland

KBT på nätet i Östergötland

I Östergötland har du möjlighet att få internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, hos de flesta vårdcentraler och ungdomsmottagningar. På mottagningarnas sidor här på webbplatsen framgår om de erbjuder behandlingen.

Vem kan få behandlingen?

Du kan få KBT på nätet om följande stämmer in på dig:

 • Du är över 18 år. 
 • Du är 12-18 år och har oro eller ångest. För denna åldersgrupp gäller delvis andra detaljer kring behandlingen än vad som står på denna sida. Läs om KBT på nätet för unga
 • Du kan komma på ett inledande samtal för bedömning och ett avslutande besök.
 • Du har tillgång till dator eller surfplatta och internet.
 • Du har grundläggande datorvana.
 • Du har tid att arbeta aktivt med behandlingen, omkring 30 minuter varje dag.

Hur anmäler jag intresse?

Logga in och välj e-tjänsten Intresseanmälan för KBT via nätet på vårdcentralens eller ungdomsmottagningens sida. Eller så pratar du direkt med din vårdgivare på vårdcentralen eller ungdomsmottagningen.

Hur går det till?

Samtal för bedömning

Efter att du har anmält intresse blir du kallad till ett bedömningssamtal. Inför samtalet kommer du att få logga in här på webbplatsen och fylla i ett frågeformulär om hur du mår. Vid samtalet kommer du och behandlaren att prata om hur du mår och om KBT på nätet passar för dig. Vid ett bedömningssamtal kan behandlaren i vissa fall komma fram till att en annan typ av behandling passar bättre.

Påbörja behandling

När du ska påbörja behandlingen loggar du in här på webbplatsen för att ta del av ditt behandlingsprogram. Du hittar e-tjänsten Stöd och behandling antingen under din mottagnings sida eller under Övriga tjänster. Under rubriken meddelanden hittar du ett välkomstmeddelande från din behandlare. Svara på det, så att hen vet att du har kommit igång.

Behandlingen pågår omkring åtta veckor. Du behöver avsätta cirka 30 minuter varje dag till att gå igenom arbetsmaterial, kommunicera med din behandlare och arbeta med hemuppgifterna. Varje vecka får du också fylla i ett frågeformulär om hur du mår, så att både du och din behandlare kan följa utvecklingen. Du har tillgång till behandlingsprogrammet dygnet runt.

Vad kostar det?

Det inledande och avslutande besöket kostar 200 kronor per besök. Utöver det betalar du en engångsavgift för själva behandlingen, den är 200 kronor.

Teknisk support

Kontakta support för e-tjänster om du upplever tekniska problem i samband med behandlingen.

KBT via nätet

Du har möjlighet att få internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, hos de flesta vårdcentraler och ungdomsmottagningar i Östergötland.

Mer på 1177.se

Att få stöd, behandling och utbildning via nätet

Ibland kan du få det stöd, den behandling eller utbildning som du behöver via nätet. Det kan till exempel vara ett behandlingsprogram där det ingår övningar som du gör själv.

Att logga in på 1177.se

För att logga in på 1177 behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Psykoterapi och psykologisk behandling

Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling.

Till toppen av sidan