Psykisk hälsa

ABC för god psykisk hälsa

Innehållet gäller Östergötland

Det är lika viktigt att ta hand om din psykiska hälsa, som det är att ta hand om din hälsa i övrigt. Det finns konkreta saker du kan göra för att må bra psykiskt. Att vara aktiv, uppleva social gemenskap och ha syften och mål i livet kan påverka ditt psykiska mående positivt.

två kvinnor som fikar tillsammans

Psykiskt välbefinnande

Psykiskt välbefinnande påverkar förmågan att klara av olika saker som händer i livet. Den hjälper dig att hantera positiva och negativa känslor, känna tillfredställelse med livet, skapa goda sociala relationer och utvecklas. Psykisk hälsa är också att kunna känna njutning, lust och lycka.

Det mesta vi gör för att hålla oss fysiskt friska är också bra för vår psykiska hälsa, som att vara fysiskt aktiv, äta hälsosam mat, undvika droger och dricka måttligt med alkohol. Därutöver kan du själv göra en hel del för att bibehålla eller stärka ditt psykiska välmående. Exempelvis mår de flesta bra av att göra något aktivt, göra något tillsammans med andra och att göra något meningsfullt.

Gör något aktivt

Du kan hålla dig fysiskt aktiv på olika sätt och nivåer. Du kan exempelvis ta en promenad, göra trädgårdsarbete, simma, dansa till din favoritlåt eller gå på gruppträning.

Du kan vara socialt aktiv genom att spendera tid med familj, vänner och kollegor, prata med grannar eller sjunga i en kör.

Att vara mentalt aktiv handlar om att ägna sig åt sådant som kräver koncentration som att läsa en bok, lösa korsord, besöka ett museum eller spela spel.

Att vara andligt aktiv innebär att ta sig tid för lugn och eftertanke. Som att yoga, delta i en gudstjänst, vistas i naturen eller prata med någon om de stora frågorna i livet.

Att vara aktiv leder till bättre psykisk hälsa. När du håller dig fysiskt, mentalt, socialt och andligt aktiv kan du känna dig gladare och får lättare att hantera vardagliga utmaningar. En aktiv livsstil kan också lindra psykiska problem som nedstämdhet och sömnlöshet och motverka ensamhet.

Gör något tillsammans

Vi har alla ett grundläggande behov av att vara tillsammans med andra människor och uppleva gemenskap och tillhörighet.

Sociala aktiviteter kan handla om att umgås med vänner och familj. Det kan också vara att gå med i en bokcirkel eller börja en kurs eller delta i aktiviteter i där du bor. Det kan också vara att gå med i en förening eller gemenskap på internet.

Sociala relationer är inte bara viktigt för vårt psykiska välbefinnande utan kan också minska risken för sjukdom, som infektioner och hjärt- och kärlsjukdomar. Dina sociala nätverk kan ge dig både praktiskt och emotionellt stöd och om du deltar i lokala aktiviteter och organisationer kan du få en ökad känsla av sammanhållning och tillit till andra.

Gör något meningsfullt

Att göra något meningsfullt handlar om att göra sådant som ger dig en känsla av att du har ett syfte i livet. Det kan vara att lyckas med en uppgift eller att arbeta frivilligt och hjälpa andra. Det kan vara att vara involverad i en aktivitet, organisation eller fråga.

Vad som upplevs som meningsfullt är individuellt. Det behöver inte vara en stor prestation utan kan vara allt ifrån att göra någonting för en annan människa, som att baka en tårta eller reparera något, till att prestera bra på jobbet eller lära sig något helt nytt.

När du klarar utmaningar och mål får du en känsla av att ha uppnått något, vilket stärker din självkänsla. Att arbeta ideellt kan göra både dig själv och andra lyckliga och öka din känsla av mening och syfte med livet.

Testa dig själv

Här finns tre korta test som mäter beteenden som forskning visar är viktiga för vår psykiska hälsa. Genom att göra testen tar du ett första steg i riktning mot att ta hand om dig själv. De ger dig möjlighet att fundera över hur din nuvarande aktivitetsnivå ser ut och fundera kring vad du skulle vilja göra eller engagera dig i framöver. Du gör testen enbart för din egen skull och ingen kommer att se dina svar.

Aktiviteter nära dig

En del kommuner satsar särskilt på att ordna aktiviteter och samla information för personer som är 65 år och äldre. Se vad det finns för möjligheter att aktivera sig där du bor genom att klicka på din kommun:

Finns inte din kommun med på listan? Gå direkt till din kommuns föreningslista och se vad som finns.

Till toppen av sidan