ABC för god psykisk hälsa

Testa dig själv

Innehållet gäller Östergötland

Blir du nyfiken på din egen aktivitetsnivå? Vad som känns lagom varierar mellan olika personer. Här kan du testa dig själv som ett sätt att sätta igång reflektioner kring vad som är lagom just för dig.

En äldre dam spelar kort tillsammans med ett barn.

Kolla din aktivitetsnivå

Här finns tre korta test som mäter beteenden som forskning visar är viktiga för vår psykiska hälsa. Att svara på frågorna ger dig möjlighet att reflektera över hur din nuvarande aktivitetsnivå ser ut och vad du kanske skulle vilja göra eller engagera dig mer i framöver. Du gör testen enbart för din egen skull och ingen kommer att se dina svar.

Om du under testens gång känner att du skulle vilja få stöd i att börja göra något annorlunda så kan du läsa mer om verktyg för att komma vidare här under Verktyg för att komma igång. Om du vill kan du notera din slutpoäng och sedan göra om testen på nytt efter att ha jobbat under en tid med övningarna.

Kontakt

Vid frågor om ABC för god psykisk hälsa kontakta abc@regionostergotland.se.

Läs mer om ABC för god psykisk hälsa på Region Östergötlands vårdgivarwebb.

Till toppen av sidan