ABC för god psykisk hälsa

Stärk din psykiska hälsa med ABC

Innehållet gäller Östergötland

Psykiskt välbefinnande ökar din förmåga att klara av olika saker som händer dig i livet eftersom det gör det lättare att hantera både positiva och negativa känslor. Det möjliggör också för dig att känna njutning, lust och lycka och ökar sannolikheten för att du ska känna tillfredställelse med livet, skapa goda sociala relationer och känna att du utvecklas.

Två tjejer sitter vid ett bord i skogen och ler mot varandra.

Vägen till psykiskt välbefinnande

Det mesta vi gör för att hålla oss fysiskt friska är också bra för vår psykiska hälsa, som att vara fysiskt aktiva, äta hälsosam mat, undvika droger och dricka måttligt med alkohol. Men därutöver kan du även göra en hel del för att bibehålla eller stärka ditt psykiska mående. Exempelvis mår de flesta av oss bra av att göra något aktivt, göra något tillsammans med andra och att göra något meningsfullt.

Gör något AKTIVT

Det går att vara fysiskt aktiv på olika sätt och på olika nivåer. Du kan exempelvis ta en promenad, arbeta i trädgården, simma, dansa till din favoritlåt eller gå på gruppträning.

Du kan vara socialt aktiv genom att till exempel spendera tid med familj, vänner och kollegor, prata med grannar eller sjunga i en kör.

Att vara mentalt aktiv handlar om att ägna sig åt sådant som kräver koncentration; som att läsa en bok, lösa korsord, besöka ett museum eller spela spel.

Att vara andligt aktiv kan innebära att ta sig tid för lugn och eftertanke; som att yoga, delta i en gudstjänst, vistas i naturen eller prata med någon om de stora frågorna i livet.

När du håller dig fysiskt, mentalt, socialt och andligt aktiv leder det ofta till bättre psykisk hälsa; du kan känna dig gladare och får lättare att hantera vardagliga utmaningar. En aktiv livsstil kan också lindra psykiska problem som nedstämdhet och sömnlöshet och bidrar ofta till att motverka ensamhet.

Här kan du hitta övningar och utveckla dina intresseområden.

Gör något TILLSAMMANS

Även om många av oss även kan uppskatta att vara ensamma i perioder så har vi människor ett grundläggande behov av att vara tillsammans med andra och uppleva gemenskap och tillhörighet.

Att göra något tillsammans med andra kan innebära att du umgås med vänner, släkt eller familj. Du skulle också kunna gå med i en bokcirkel, börja en kurs eller delta i någon fritidsaktivitet där du bor – eller engagera dig i en ny grupp eller gemenskap på internet.

Försök ha tålamod och ge nya sociala sammanhang flera försök även om det kan kännas ovant – eftersom det ofta tar uppemot sju gånger innan man börjar känna sig som en naturlig del av en ny grupp.

Sociala relationer är inte bara viktigt för vårt psykiska välbefinnande utan kan också minska risken för sjukdom, såsom infektioner och hjärt- och kärlsjukdomar. Dina sociala nätverk kan ge dig både praktiskt och emotionellt stöd, och om du deltar i lokala aktiviteter och organisationer kan du få en ökad känsla av sammanhållning och tillit till andra.

Här finns verktyg för att kartlägga dina relationer.

Gör något MENINGSFULLT

Att göra något meningsfullt handlar om att göra sådant som ger dig en känsla av att du har ett syfte eller mål i livet. Det kan vara att lyckas med en uppgift eller att arbeta frivilligt och hjälpa andra.

Det kan vara att engagera dig i en aktivitet, organisation eller fråga. Exakt vad som upplevs som meningsfullt är väldigt individuellt. Det behöver inte handla om en stor prestation utan kan röra allt från att baka en tårta eller reparera något till att prestera bra på jobbet, lära sig något nytt eller göra någonting för en annan människa.

När du klarar utmaningar och mål och uppnår något som känns viktigt för dig ökar det ofta din självkänsla. Att arbeta ideellt kan göra både dig själv och andra lyckligare, och kan också bidra till att öka din känsla av meningsfullhet i livet.

Här kan du få hjälp att hitta mål och mening för dig.

Stöd om du mår dåligt

Ibland kan det kännas svårt att ta sig vidare på egen hand. Då kan du behöva prata med någon för att fundera över nästa steg. Här finns en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver tillfälligt stöd.

Många saker påverkar hur vi mår, men det finns saker du kan göra för att må bättre igen om du mår dåligt. Läs mer och få guidning kring om och när du bör söka vård.

Kontakt

Vid frågor om ABC för god psykisk hälsa kontakta abc@regionostergotland.se.

Läs mer om ABC för god psykisk hälsa på Region Östergötlands vårdgivarwebb.

Till toppen av sidan