Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid sömnsvårigheter

Du som har sömnsvårigheter kan behöva få behandling för detta. Ibland kan du få behandling med läkemedel om inget annat har fungerat. Läkemedel mot sömnsvårigheter ska bara användas under korta perioder och i så låg dos som möjligt.

Den här texten beskriver olika typer av läkemedel som används vid sömnsvårigheter.

Här kan du läsa mer om sömnsvårigheter och sömnen är viktig för din hälsa.

Behandling

Har du haft sömnbesvär en längre tid är kognitiv beteendeterapi, KBT den behandling som rekommenderas i första hand. Du bör bara använda läkemedel mot sömnbesvär när inget annat har fungerat och du upplever att sömnsvårigheterna gör att det är svårt att hantera vardagen. Läkemedel mot sömnbesvär ska bara användas under en kort tid.

Läkemedel som används vid sömnsvårigheter

De flesta somnar lättare med hjälp av läkemedel och sover något mer. Men sömnens innehåll påverkas och likaså känslan av att vara utvilad. Läkemedel som du använder en kortare period kan fungera för att bryta sömnbesvären och hjälpa dig att skaffa nya sovvanor. Det finns flera olika typer av läkemedel som kan användas när du har sömnbesvär. En del är rena sömnmedel medan andra även har andra användningsområden.

Använd så låg dos som möjligt

Det är bra om du kan använda sömnmedel i så låg dos som möjligt och under så kort tid som möjligt, inte mer än fyra veckor i taget. Om du behöver behandling under en längre tid kan läkaren rekommendera att du inte tar läkemedlet varje natt. Orsaken är att den sömngivande effekten av många läkemedel minskar om du använder dem regelbundet under en längre tid. Detta är särskilt viktigt för läkemedel som kan vara beroendeframkallande.

Olika typer av läkemedel mot sömnsvårigheter

Det finns olika typer av läkemedel för behandling av sömnsvårigheter:

Vilket läkemedel som du får beror på vilka sömnbesvär du har, din ålder och om du har andra sjukdomar eller tar andra läkemedel.

Ibland kan läkemedel ge biverkningar

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del personer får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Prata med din läkare om du har besvärliga biverkningar. Du kan behöva få en annan dos, prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Läkemedel och trafik

Din förmåga att köra bil kan påverkas av vissa läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller se suddigt. Olika personer reagerar olika. Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Du som är äldre

Kroppens förmåga att ta upp, bryta ner och göra sig av med läkemedel förändras med åldern. Olika organ i kroppen blir också känsligare för läkemedel. Det gör att risken för biverkningar ökar. Åldersförändringarna sker i olika hög grad och i olika takt hos olika människor.

Du som är äldre bör helst inte ta vissa sömnläkemedel, till exempel propiomazin.

Här kan du läsa mer om att ta läkemedel när du är äldre.

Beroende av sömnmedel

Om du regelbundet använder bensodiazepiner och sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner under en längre tid, kan du bli beroende av dem. Vid ett beroende har din kropp vant sig vid läkemedlet så att det fungerar sämre.

Det är olika från person till person hur snabbt man blir beroende. För en del personer kan det räcka med tre eller fyra veckors regelbunden användning. Andra kan ta sömnmedel under flera månader utan att bli beroende. Ett fåtal personer kan ta sömnmedel i flera år utan att bli beroende. Du som sedan tidigare har ett beroende av till exempel alkohol har större risk att bli läkemedelsberoende.

Även läkemedel som inte är beroendeframkallande kan ibland skapa en vana som är svår att bryta.

Prata med en läkare om du har svårt att sluta med sömnmedel. Då kan du få råd om hur du stegvis kan minska dosen.

Bensodiazepinliknande läkemedel

Bensodiazepinliknande läkemedel är den typ av sömnmedel som kanske används oftast. De försvinner snabbare ur kroppen än andra sömnmedel, och därför blir du oftast inte trött och dåsig dagen efter. De kan användas i första hand för insomning.

Så fungerar sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner

Sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är en signalsubstans som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Signalsubstanser är ämnen som behövs för att olika nervceller i hjärnan ska kunna kommunicera med varandra. Exempel på sådana ämnen är serotonin, noradrenalin och dopamin. Läkemedlen förstärker effekten av GABA. Effekten kommer snabbt, ofta inom en halvtimme. Du ska därför ta läkemedlet precis innan du går och lägger dig.

Att tänka på 

Undvik alkohol när du tar sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner. De kan förstärka varandras effekter.

Behandling vid graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Biverkningar

Du kan känna av effekten av läkemedlen dagen efter och känna dig trött och dåsig.

Ibland kan man bli förvirrad eller få minnesförlust. Vid överdosering kan andningen påverkas.

Du som är äldre är ofta mer känslig för läkemedlen och får lättare biverkningar. Till exempel ökar risken för att bli trött på dagen. Du kan bli förvirrad och ostadig, med risk för att ramla.

Vissa personer som använder sömnmedel med det verksamma ämnet zopiklon kan känna bitter smak eller metallsmak. Du kan också bli torr i munnen, vilket gör att du lättare kan få hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och att du använder fluoridtandkräm.

En del personer som använder sömnmedel som innehåller zolpidem kan bli yra, få ont i huvudet, problem med att samordna muskelrörelser, minnesstörningar eller mardrömmar. En del kan få magbesvär som illamående och diarré.

Exempel på läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner

Läkemedel som innehåller följande:

  • zoplikon
  • zolpidem.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner är en typ av läkemedel som används sällan vid sömnbesvär eftersom de stannar kvar länge i kroppen. En annan nackdel är risken för beroende. Läkemedlen bör därför inte användas om du är eller har varit beroende av till exempel alkohol eller narkotika. På grund av risken för beroende ska läkemedlen bara användas vid tillfälliga sömnbesvär och inte mer än tre veckor.

Så fungerar bensodiazepiner

Bensodiazepiner gör att musklerna slappnar av och påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Läkemedlen förstärker effekten av GABA.

De bensodiazepiner som används mest vid sömnsvårigheter är de som innehåller oxazepam. Läkemedlen används framförallt av äldre personer. Det beror bland annat på att det verksamma ämnet inte finns kvar i kroppen så länge och på att åldrande inte påverkar hur snabbt läkemedlet försvinner ut ur kroppen.

Du bör ta oxazepam en timme innan du går och lägger dig.

Att tänka på 

Du bör undvika att dricka alkohol när du tar bensodiazepiner eftersom de kan förstärka varandras effekter.

Behandling vid graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Biverkningar

Du kan känna av effekten av läkemedlen dagen efter och känna dig trött och dåsig.

Ibland kan man bli förvirrad eller få minnesförlust, men det är ovanligt. Dessutom kan andningen hämmas.

Du som är äldre är ofta mer känslig och får lättare biverkningar. Till exempel ökar risken för att bli trött på dagen. Du kan bli förvirrad och ostadig, med risk för att ramla.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Melatonin

Det verksamma ämnet melatonin gör dig trött och finns naturligt i kroppen. Det kan hjälpa dig om du har svårt att somna, vaknar ofta och har svårt att somna om eller vid jetlag. Det finns ingen risk för beroende.

Så fungerar melatonin

Melatonin är ett hormon som utsöndras från tallkottkörteln i hjärnan. Utsöndringen av melatonin påverkas av ljuset och halterna av melatonin är högre på natten och lägre på dagen. Hormonet har en stor betydelse för att reglera dygnsrytmen.

När du blir äldre sjunker halten melatonin nattetid och då kan det för en del personer fungera att använda läkemedel med melatonin för att kunna sova bättre. Du får betala läkemedlet själv. Melatonin ingår i de flesta fall inte i högkostnadsskyddet.

Melatonin kan köpas receptfritt för korttidsbehandling vid jetlag hos vuxna.

Att tänka på 

Undvik att dricka alkohol i samband med att du tar melatonin eftersom effekten av läkemedlet kan försämras.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av melatonin, men en del kan bli trötta och dåsiga dagen efter. En del kan få migrän, yrsel, muntorrhet, buksmärtor eller förstoppning.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Propiomazin

Propiomazin är ett vanligt sömnmedel som kan användas vid olika typer av sömnbesvär. En nackdel är att du kan bli trött dagen efter. Läkemedlet är inte beroendeframkallande. Det passar även om du är eller har varit beroende av alkohol eller narkotika eller om du inte vill riskera ett beroende.

Så fungerar propiomazin

Läkemedlet verkar lugnande och dämpande på vissa av hjärnans funktioner.

Propiomazin kan användas om du har svårt att somna, om du vaknar flera gånger under natten eller om du vaknar för tidigt på morgonen. Effekten kommer efter någon timme.

Behandling vid graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du gravid eller ammar.

Biverkningar

En del personer kan bli trötta och dåsiga dagen efter. Vissa kan bli torra i munnen, speciellt om läkemedlet har använts under en längre tid. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och att du använder fluoridtandkräm.

Du som är äldre är ofta mer känslig och får lättare biverkningar, till exempel ökar risken för att bli trött på dagen. Äldre personer kan också få stickningar i benen, bli stela i musklerna eller få ofrivilliga muskelrörelser. Om äldre personer får propiomazin brukar de därför få en lägre dos än yngre.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Prometazin och alimemazin

Prometazin och alimemazin kan användas även om du är beroende av till exempel alkohol eller narkotika eller om du vill undvika ett beroende. Det finns inte någon risk för att bli beroende av dessa läkemedel.

Prometazin har hos många en kvardröjande effekt. Det kan vara bra om du inte bara har svårt att somna utan även vaknar lätt på natten eller tidigt på morgonen. En nackdel kan vara att tröttheten sitter kvar följande förmiddag.

Så fungerar prometazin och alimemazin

Prometazin och alimemazin tillhör en läkemedelsgrupp som kallas antihistaminer.

I hjärnan finns det olika ämnen som styr sömnen, till exempel histamin. Läkemedlen motverkar histaminets effekter i hjärnan och man blir då sömnig. Det är bara en del antihistaminer som fungerar som sömnmedel. Annars är det vanligt att antihistaminer används vid allergiska besvär.

Prometazin har ofta bra effekt hos vuxna personer som vaknar för tidigt.

Effekten kommer efter någon timme. Det kan finnas en viss risk för att den sömngivande effekten minskar om du använder prometazin regelbundet en längre tid. Då kan du göra ett uppehåll under en vecka för att få full effekt igen när du börjar på nytt. Möjligen kan det vara samma sak med alimemazin.

Att tänka på 

Undvik att dricka alkohol när du tar läkemedlen eftersom du kan bli mer dåsig.

Behandling vid graviditet och amning

Det går bra att använda prometazin när du är gravid. Däremot bör du inte använda alimemazin. Prata med en läkare om du behöver använda läkemedlen när du ammar.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlen kan bli trötta och dåsiga dagen efter, speciellt efter att ha använt prometazin.

Vissa kan bli torra i munnen, särskilt om läkemedlet har använts under en längre tid. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och att du använder fluoridtandkräm.

En del personer som använder alimemazin kan bli täppta i näsan. Några kan få tillfällig huvudvärk eller lättare yrsel.

Du som är äldre är ofta mer känslig och får lättare biverkningar, till exempel ökar risken för att bli trött på dagen och för att bli torr i munnen. Du kan bli förvirrad och få problem med minnet. Av alimemazin kan du som är äldre också bli stel i musklerna eller få ofrivilliga muskelrörelser. Om äldre personer får läkemedlen brukar de därför få en lägre dos än yngre.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Vissa antidepressiva, till exempel mirtazapin

Vissa läkemedel mot depression, till exempel mirtazapin gör att du får lättare att sova om du har sömnproblem och samtidigt har en depression. Men ibland kan läkemedlen fungera enbart som sömnmedel, framför allt om du har långvariga besvär och har svårt att sova hela natten. Det är olika från person till person hur bra mirtazapin fungerar som sömnmedel.

Så fungerar mirtazapin

Mirtazapin verkar mot sömnbesvär delvis genom att motverka effekterna av histamin i hjärnan. Histamin är ett av de ämnen i hjärnan som styr sömnen. När histaminets effekter motverkas blir du sömnig.

Om du använt läkemedlet regelbundet

Du blir inte beroende av läkemedlet, men du kan få olika symtom om du slutar plötsligt efter att ha använt läkemedlet regelbundet några veckor. Du kan till exempel bli illamående, yr, orolig eller få huvudvärk. Oftast är symtomen milda och går över inom några veckor. Om du ska sluta att ta mirtazapin efter att ha använt det en längre tid brukar läkaren minska dosen stegvis innan du slutar helt.

Att tänka på 

Undvik alkohol när du tar mirtazapin eftersom du kan bli mer dåsig. Dessutom kan antidepressiva läkemedel tillsammans med alkohol ge kraftiga och oväntade reaktioner, till exempel förvirring.

Behandling vid graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller när du ammar.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan bli trötta och dåsiga dagen efter. En del som använder läkemedlet kan också få ökad aptit och gå upp i vikt. Andra biverkningar är illamående, diarré, yrsel, svullna fötter eller ont i lederna eller musklerna. En del kan känna sig matta, darriga eller oroliga.

Om du får biverkningar brukar de komma redan under den första eller andra veckan av behandlingen och sedan minska efterhand.

Muntorrhet

Du kan bli torr i munnen av läkemedlet. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att du sköter dina tänder extra noga under behandlingen, och borstar tänderna med fluoridtandkräm och använder tandtråd. Läs mer om muntorrhet.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan