INFEKTIONER I ÖGON, ÖRON, NÄSA OCH HALS

Bihåleinflammation

Bihåleinflammation är en vanlig sjukdom som innebär att en förkylning har spridit sig från näsans slemhinna till slemhinnan i bihålorna. Vanliga symtom är att du får ont i ansiktet och snuva som rinner bakåt i halsen. Sjukdomen går oftast över av sig själv men ibland kan du behöva behandling.

Vad är en bihåla?

Det finns flera bihålor i ansiktsskelettet.

Bihålorna är luftfyllda hålrum i ansiktets skelett. Alla bihålor har förbindelse med näsans hålrum.

Bihålorna är täckta med slemhinnor, precis som näsan. Om virus fastnar på slemhinnan börjar kroppens immunförsvar att producera antikroppar och slem som försvar. 

Det finns bihålor i pannan, i överkäken och i silbenet, som sitter mellan näsan och ögat och bakom näsan.

Symtom

Vanliga symtom vid en bihåleinflammation är att du i samband med en förkylning

 • har ont i kinderna eller pannan, oftast mer på ena sidan
 • får snuva, som ofta rinner bakåt, och blir täppt i näsan, vanligtvis värre på ena sidan
 • får ett sämre luktsinne
 • får ont eller en känsla av tryck i tänderna i överkäken.

Det är vanligast att få besvär i käkbihålorna, men även andra bihålor kan bli inflammerade. Då är sjukdomarna ofta mera allvarliga.

Bihåleinflammation är sällsynt hos barn som är yngre än sex år, men de kan få infektioner i silbenshålorna, de enda bihålorna som är utvecklade på små barn. Inflammation i silbenshålorna kallas för etmoidit. Äldre barn och vuxna kan också få infektioner i pannhålor och kilbenshålan.

Dessa infektioner kan sprida sig till ögonhålan och hjärnhinnorna och ger allvarligare symtom med hög feber och svår smärta. Hos små barn kan etmoidit i början bara ge symtom med ögonsvullnad och lättare förkylningssymtom.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får bihåleinflammation behöver inte söka vård, eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har en bihåleinflammation och inte blir bättre inom tio dagar.

Du bör söka vård på en akutmottagning tidigare om du som vuxen eller ditt barn

 • fryser kraftigt och har hög feber
 • känner dig svag och är stel i nacken
 • har kraftig värk över pannan eller vid näsroten
 • blir röd och svullen i huden kring ögat.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Det är viktigt att du kan förstå informationen

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du kan ha rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du kan också ha rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Vad kan jag göra själv?

Det finns flera saker som du kan göra själv för att lindra besvären i bihålorna och göra så att slem och var rinner ut lättare.

Det kan vara bra att sova med en extra kudde under huvudet. Att ha högt under huvudet minskar svullnaden i näsan och bihålorna.

Det är också bra att vara uppe och röra på dig i stället för att ligga ned. Då drar slemhinnan i näsan ihop sig och svullnaden minskar.

Det är bra att dricka lite mer än vanligt, det kan göra så att slemmet blir mindre segt och rinner ut lättare.

Om du röker svullnar slemhinnan och det gör att slemmet får svårare att rinna ut.

Receptfri nässprej kan hjälpa

Receptfri avsvällande nässprej kan hjälpa mot svullnaden i slemhinnan. Den gör inte att läkningen går fortare, men den minskar symtomen. Använd inte nässprejen mer än tio dagar i följd. Då kan den i stället göra så att svullnaden ökar.

Receptfri nässprej med kortison gör att svullnaden i slemhinnan minskar genom att inflammationen dämpas. Den kan också göra så att sjukdomsförloppet blir kortare.

Nässköljning kan lindra

Du kan också skölja näsan med koksaltlösning. Det finns färdiggjorda koksaltdroppar och koksaltsprej att köpa på apotek. Du kan även göra koksaltlösning själv genom att blanda ett kryddmått salt i en deciliter vatten. Vattnet behöver inte kokas upp, men det kan kännas bättre om lösningen är ljummen när man använder den. För att få in koksaltlösningen i näsan kan du använda en speciell nässköljare eller en liten plastspruta. Båda finns att köpa på apotek. Nässköljning kan lindra dina symtom, men skyndar inte på läkningen.

Smittar bihåleinflammation?

Bihåleinflammationen i sig smittar inte. Däremot smittar förkylningen som orsakade bihåleinflammationen.

Undersökning

Läkaren undersöker näsan, munhålan och svalget för att ta reda på om det rinner var i svalget eller näsan. Undersökningen kan göras med en vanlig lampa eller med hjälp av fiberoptik. Då förs en tunn slang med en kamera in i näsan. Ofta undersöks även öronen eftersom infektioner kan finnas även där.

Ibland behövs fler undersökningar

Om läkaren misstänker att du har en allvarligare infektion, kan du behöva göra fler undersökningar. Det gäller också om du har haft besvär länge. Då kan du få göra en röntgenundersökning med så kallad skiktröntgen. Den kan visa om det finns vätska i bihålorna och hur svullen slemhinnan är.

Om det finns vätska i bihålorna kan det tyda på att infektionen beror på bakterier, men det behöver inte vara så. I så fall kan läkaren göra en spolning av bihålorna. Det lindrar snabbt symtomen men gör det också möjligt att odla fram eventuella bakterier från vätskan.

Om läkaren misstänker att du har komplicerad bihåleinflammation bör du undersökas av en öron-näsa-halsläkare.

Behandling

Beroende på vad som har orsakat bihåleinflammationen och hur länge du varit sjuk, kan du få olika typer av behandling. Behandlingen går ut på att minska svullnaden och öppna gångarna så att var och slem kan rinna ut.

Kortisonnässprej

En kortisonnässprej kan göra att inflammationen avtar och svullnaden minskar. Den här behandlingen kan även hjälpa om det finns andra orsaker till att slemhinnorna är svullna. Det kan till exempel vara någon annan inflammation, allergier eller om du är extra känslig i slemhinnan.

Ibland kan du få snuva som är blandad med blod om du använder en kortisonsprej. Därför är det viktigt att följa instruktionerna på bipacksedeln.

Antibiotika

Om du har en svår bihåleinflammation kan du behöva behandling med antibiotika. I första hand får du penicillin som till exempel Kåvepenin. Om det inte hjälper kan du få ett så kallat bredspektrumantibiotika. De har effekt mot många olika typer av bakterier, men påverkar också kroppens normala bakterieflora mer än vanligt penicillin.

Spolning av bihålorna

I vissa fall, när inflammationen inte ger med sig, kan bihålorna behöva spolas.  Det gör att inflammationen läker snabbare och ger möjlighet till provtagning och gör det lättare för läkaren att ställa en diagnos.  

Sjukhusvård

Du kan behöva vård på sjukhus om du har en allvarlig inflammation i bihålorna, särskilt vid infektioner i andra bihålor än käkbihålan. Då öppnas oftast gångarna till bihålorna och du får antibiotika direkt i blodet.

Om du har en svår infektion kan du behöva opereras akut. Då tömmer läkaren bihålorna på vätska och var. Du kan också behöva opereras om du har en kronisk infektion eller om du har flera återkommande infektioner. Då gör läkaren så att vätska och slem rinner ut lättare. Det minskar risken för att du ska få nya infektioner.

Vad händer i kroppen?

En inflammation i bihålorna börjar för det mesta med en vanlig förkylning som har orsakats av virus. Infektionen orsakar i sin tur en inflammation där slemhinnorna svullnar och det bildas vätska och slem. Svullnaden kan också göra så att gången till näsan täpps igen vilket gör att vätska och slem inte kan rinna ut.

I de flesta fall tar kroppens eget immunförsvar hand om infektionen men om symptomen varar länge eller tilltar och blir kraftiga kan du behöva behandling med antibiotika.

Infektion i tand kan spridas till bihålan

En infektion i en tand i överkäken kan sprida sig till en bihåla. Då sitter infektionen bara i den bihålan som är närmast tanden och det värker ofta i överkäken. Då kan du också få snuva som luktar illa i ena näsborren. I dessa fall behöver du behandling mot infektionen i tanden för att det ska läka.

Allergi och rökning ökar risken

Slemhinnorna kan svullna om du är allergisk eller överkänslig mot något. Då ökar risken för att få bihåleinflammation eftersom gången till näsan kan täppas igen.

Om du röker ökar risken att få bihåleinflammation eftersom rökning gör att slemhinnorna svullnar.

Bihålornas storlek varierar

Storleken på bihålorna kan variera från person till person. Det gäller framförallt bihålorna i pannan. En del har inga bihålor i pannan alls.

Fler saker som påverkar hur ofta du blir sjuk

Det finns flera orsaker som påverkar om du får en bihåleinflammation och hur sjuk du blir. Några saker som har betydelse är

 • storleken på bihålornas öppningar - små hål sväller lättare igen
 • slemhinnans förmåga att transportera bort slem
 • hur bra kroppens försvar mot infektioner fungerar.

Ovanligt med svåra följdsjukdomar

Det är mycket ovanligt att en bihåleinflammation leder till någon allvarlig följdsjukdom.

Vissa kan få en mer långdragen infektion och en inflammation med otydliga symtom som trötthet, nedsatt matlust, dåligt luktsinne och nästäppa eller snuva ur ena näsborren. Ibland leder en långvarig bihåleinflammation till att du får långdragen hosta.

Allvarliga följdsjukdomar till infektionerna i bihålorna är ovanliga men om symtomen blir värre bör du söka läkare. I sällsynta fall kan infektionerna sprida sig utanför bihålan och ge upphov till andra sjukdomar.

Barn och bihåleinflammation

Hos nyfödda är bihålorna väldigt små men de utvecklas med tiden och brukar vara färdigutvecklade när barnet blir tonåring. Silbenshålorna sitter mellan näsan och ögonen. De utvecklas tidigast vilket innebär att barn som får bihåleinflammation oftast får en inflammation i silbenshålorna.

Vid en inflammation i silbenshålorna blir det rött och svullet kring ögat och det finns en risk att infektionen sprider sig in i ögonhålan och påverkar synen. Etmoidit är mycket allvarligt och kräver vård på sjukhus. 

Gravid och bihåleinflammation

Under graviditeten svullnar kroppens slemhinnor. Därför är besvär med bihåleinflammation vanligare om du är gravid. Kortisonsprej kan användas under graviditeten för att minska besvären. Fråga din läkare eller barnmorska om råd om du känner dig osäker.

Till toppen av sidan