Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

MUN, LÄPPAR OCH TUNGA

Blåsor och sår i munnen

De flesta får någon gång blåsor, sår eller andra förändringar i munnens slemhinna. Det kan bero på någon infektion eller att man skadat sig i munnen, men ofta är orsaken till besvären okänd. Muntorrhet under en längre tid och användning av vissa läkemedel ökar risken för att få blåsor och sår i munnen.

Problemen i munnen kan vara mer eller mindre besvärande under kortare eller längre tid. Besvären varierar, en del blåsor och sår gör ont och slemhinnan kan vara svullen och rödfärgad eller vitfärgad. Det kan svida och göra ont när du äter.

Din behandling skiftar

En del blåsor och sår går över av sig själv eller efter behandling, medan det bara går att lindra symtomen för andra.

Har du lindriga besvär kan du till exempel använda en speciell sorts tandkräm eller ett munsköljmedel. Mot muntorrhet finns bland annat tuggummi och sugtabletter som kan öka salivproduktionen.

Ibland behövs läkemedel, dels för att läka såren och blåsorna, dels lindra om du har ont.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som har blåsor och sår i munnens slemhinna behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har svårt att äta.
 • Du har sår i munnen sedan mer än två veckor.
 • Du har sår i munnen som läker men sedan kommer tillbaka.
 • Du har stora besvär med att det svider i munnen.

Kontakta en tandläkare om du tror att besvären beror på problem med tänderna eller en tandprotes.

Om det är helg kan du vänta tills det blir vardag. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och råd om vad du kan göra själv.

Ring också telefonnummer 1177 om du har besvär med blåsor eller sår i munnen och om något av följande stämmer:

 • Du har nedsatt immunförsvar.
 • Du är gravid.
 • Det gäller ett nyfött barn.
 • Du har feber eller känner dig allmänt påverkad.

Infektioner och inflammationer kan orsaka besvär

Munhålan täcks ytterst av en slemhinna. Yttersta skiktet, det så kallade epitelet, är relativt tunt och fungerar som en barriär för att skydda det som finns i den underliggande bindväven. I bindväven finns olika typer av fibrer och muskelceller, blodkärl, nerver och salivkörtlar.

I slemhinnorna finns sinnesceller som känner smärta, beröring och temperatur. På tungan, som också är täckt av slemhinna, finns speciella smakceller eller smaklökar. Dessa sitter framför allt på tungans ovansida och ser ut som små knoppar. De finns även på tungans sidor.

Vanligt med blåsor och sår i munnen

Oftast gör det ont eller svider om det yttersta skiktet i slemhinnan går sönder och det blir ett sår. Såren ser nästan likadana ut trots att orsaken till att de uppstått varierar.

När det blivit ett sår blir immunförsvaret aktivt. Det har satts igång för att skydda kroppen mot mikroorganismer som bakterier, virus eller svamp. När immunförsvaret attackerar de här mikroorganismerna kan munslemhinnan i det området påverkas så mycket att ett sår uppstår.

Irritationen eller såret i slemhinnan kan också uppstå på grund av att immunförsvaret reagerar felaktigt. Då är det en så kallad autoimmun reaktion.

Sår och irritationer i munnen kan bland annat vara orsakade av infektioner som beror på:

 • virus
 • bakterier
 • svamp.

De kan även bero på följande inflammatoriska förändringar:

 • oral lichen planus
 • afte eller aftösa sår.

Blåsor och sår i munnens slemhinna kan också bero på följande:

 • att en protes skaver
 • att det finns bitsår
 • att det skaver från vassa kanter på fyllningar och tänder.

Rökning och snusning kan skada munslemhinnan

Snusning orsakar skador på munslemhinnan, i första hand i det område där du har snuset. Det är vanligt att slemhinnan blir sårig där snuset läggs. Dessutom leder ofta snusning till att tandköttet i detta område irriteras och drar sig tillbaka så att tandhalsarna blottas.

Om du röker finns en ökad risk för att utveckla läpp- och munhålecancer.

Vilka är orsakerna till besvären?

Det här kapitlet handlar om vad dina besvär i munhålans slemhinna kan bero på.

Tillfälliga sår i munslemhinnan

Mer än varannan person får tillfälliga sår i munslemhinnan då och då. Det kallas för afte eller aftösa sår. De kan se ut som munblåsor, men det är egentligen ett eller flera små sår. De är vanligen upp till fem millimeter stora, lätt kraterformade med en kraftig rodnad i området runt såret. Såren kan göra ont, men de blöder inte.

Det varierar mycket från person till person hur många sår man får och hur ofta de uppstår. De flesta får enstaka sår ibland, medan andra har många sår samtidigt och ganska ofta.

Inflammerad, förtunnad och ibland sårig munslemhinna

Oral lichen planus, OLP, är en vanlig förändring i munnens slemhinna. OLP gör att munslemhinnan blir inflammerad, förtunnad och ibland sårig. Det kan kännas obehagligt när du äter frukt, starkt kryddad mat eller dricker något varmt. Även vissa tandkrämer kan ge besvär.

OLP kan se olika ut. Munslemhinnan kan vara vitaktig och förtjockad eller kraftigt rodnad och sårig. Ibland kan du få områden som är rodnade och täcks av vita linjer.

Oftast får du OLP på insidan av kinden och i tandköttet, men besvären kan också förekomma på andra ställen i munhålan. Det är vanligt med OLP på båda sidorna i munnen. Symtomen varierar i styrka och kan återkomma i perioder.

Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd, men det är känt att vissa av cellerna i kroppens immunförsvar framkallar en inflammation i slemhinnan. Mat eller allergier tror man inte bidrar till besvären.

Ibland kan material som används för att laga tänder orsaka förändringar i munslemhinnan som liknar oral lichen planus. De kan göra att du får inflammation och sår. Det kallas lichenoid material- eller kontaktreaktion.

Orsaken är troligtvis att du är överkänslig mot ämnen som ingår i tandlagningsmaterialet. Förändringarna brukar försvinna om fyllningen byts ut mot ett annat material. Specialisttandläkare kan bedöma om besvären i slemhinnan beror på tandfyllnadsmaterialet eller om det är OLP.

Sveda i munnen

Att det svider i munnen är ett vanligt symtom, både i munslemhinnan och på tungan. Det kan ha många orsaker. Ibland får du lämna ett blodprov för att undersöka om svedan beror på järnbrist, brist på vitamin B12 eller folsyra, som också är ett B-vitamin.

Att det svider i munnen kan också bero på att du är spänd i käkarna eller pressar med tungan. Vissa psykiska sjukdomar eller oro kan vara orsaken, särskilt om du samtidigt är torr i munnen på grund av medicinering. Det kan också svida i munnen om du är överkänslig mot något material som ingår i tandlagningar eller avtagbara proteser.

Svampinfektion

Ungefär hälften av alla vuxna har svamp i munhålan. Det är helt normalt och ger vanligtvis inga symtom. Ibland kan svampen växa och orsaka en infektion. Det kan till exempel hända om du behandlas med vissa läkemedel som antibiotika och kortison. Risken för svampinfektion ökar också vid muntorrhet, om du har tandprotes eller om du röker.

Vid en svampinfektion i munhålan uppstår en inflammation som gör att slemhinnan blir röd och ofta svider. Du kan också få vita beläggningar på munslemhinnan.

Det är vanligt att litet barn får svampinfektion i munnen, så kallad torsk. Det beror på att barnet har ett ofullständigt immunförsvar. Torsk i munnen innebär att tungan, insidan av kinderna och gommen får en vitaktig beläggning. Det är inte farligt och för det mesta försvinner det av sig själv utan behandling.

Munherpesvirus

Munherpes är vanligt och beror på att du har smittats av ett virus. Den första infektionen kommer oftast i barn- och ungdomsåren och du kan få mer eller mindre stora besvär. Då får du ytliga sår i stora delar av munslemhinnan.

Läkta herpessår smittar inte, men viruset finns vilande kvar i kroppen. Många får inga ytterligare besvär. Hos andra aktiveras viruset regelbundet och orsakar nya sår. Herpessår kan utlösas av att slemhinnan irriteras på något sätt, till exempel vid solning.

Munherpes börjar som små vätskefyllda blåsor som snabbt spricker och övergår i små sår. De kan flyta samman till större sår på läpparna eller huden intill. Du kan även få sår inne i munnen. Det är också vanligt att själva huden runt blåsorna rodnar eller svullnar. Du får nästan alltid ont av såren och ofta kommer smärtan och svullnaden redan en till två dagar innan såren bildas. Det tar för det mesta en dryg vecka innan herpessåren är läkta.

Behandlingar

Det här kapitlet handlar om vilka behandlingar du kan behöva för dina besvär.

Sveda i munnen och bettskena

Om det finns en klar orsak till att det svider i munnen kan det behandlas. Du kan till exempel behöva behandling av infektioner i munhålan eller få en bettskena.

Är du dessutom torr i munnen kan det ofta lindras med någon salivstimulerande eller saliversättande produkt. Eftersom vissa läkemedel orsakar muntorrhet kan det också vara bra att diskutera med en läkare om någon medicin kan bytas ut.

Tandprotes kan ge svampinfektioner

Du kan få behandling med läkemedel som du sköljer munnen med om du har en svampinfektion som inte går över. Det innehåller det verksamma ämnet nystatin. När det gäller svårare former av svampinfektion kan du behöva ta kapslar som innehåller flukonazol, till exempel Diflucan.

Ibland kan det bli en svampinfektion under en tandprotes. Oftast räcker det med att göra ren protesen ordentligt och att inte använda den nattetid. Det finns speciella tandborstar och speciell tandkräm för tandproteser. Får du svårare besvär, och det svider mycket, ska du kontakta en tandläkare.

Om du har en svampinfektion under protesen är det också vanligt att den inte sitter bra. Därför kan du också behöva justera protesen hos en tandläkare.

Vassa tänder och dåligt passande tandproteser

Det kan bli skador på munslemhinnan om du har vassa tänder eller dåligt passande tandproteser. Det kan vara nödvändigt att du låter tandläkaren slipa till tänderna eller justera tandproteserna.

Du kan få lämna ett vävnadsprov för att få svar på varför såret inte läker trots att du har fått behandling. Med lokalbedövning tar tandläkaren bort några millimeter av vävnaden för att analysera den i mikroskop. Det brukar inte göra ont att lämna ett vävnadsprov. Det är ovanligt att långvariga skavsår i munnen är ett tecken på någon allvarlig sjukdom.

Behandling av afte lindrar

Det är inte känt vad som orsakar de tillfälliga sår i munslemhinnan som kallas för aftösa sår eller afte. Därför finns det ingen behandling som botar, men det går att lindra symtomen och göra att du mer sällan får sår.

Det räcker med att använda en tandkräm för känslig munslemhinna om du bara har lättare besvär av afte. Då får tandkrämen inte innehålla ämnet natriumlaurylsulfat. På apoteken finns också andra medel av geltyp eller munsköljningsmedel för att lindra besvären.

Tillskott av vitaminet B12 kan ge lindring för vissa personer.

Ibland är det besvärligt att äta eftersom det gör ont. Då kan du behöva receptbelagda läkemedel.

OLP behandlas oftast med kortison

Det finns inte någon medicin som tar bort oral lichen planus, OLP, för gott. De flesta som får OLP har besvär under lång tid. Besvären kommer regelbundet, men du kan vara ganska symtomfri mellan perioderna.

Det är vanligt att du får ett medel med kortison under en begränsad tid om du har stora besvär. Behandling och uppföljande kontroller sker hos en tandläkare, ofta en specialist. Hur ofta och hur länge du behöver gå på kontroller varierar.

Du kan behöva byta ut någon tandlagning som stör munslemhinnan. Det är också viktigt att vara extra noga med munhygienen för att hålla munslemhinnan frisk. Hos en munhygienist kan du kontrollera att den är det.

Herpessår läker av sig själva

Det finns ingen behandling som kan ta bort herpesviruset, utan du får försöka lindra besvären och undvika att smitta någon annan. Smittan kan spridas om du delar bestick, läppsalvor och handduk samt via pussar. Det är viktigt att tvätta händerna ofta för att inte smitta någon.

Såren läker av sig själva, men det finns olika mediciner som kan ha en viss lindrande effekt. Vid behandling av munherpes är det viktigt att du börjar när de första symtomen med stickande känsla kommer för att hindra att viruset förökar sig.

Vid måttliga besvär på läpparna finns receptfria krämer på apotek. Krämen stryks på där du har ont och den verkar bara på det stället.

Det finns det receptbelagda antivirusmediciner i tablettform som har bra effekt om du har kraftiga besvär inne i munnen. Läkemedlen hindrar att viruset förökar sig och förkortar den tid som du har symtom.

Det bra att skydda sig mot solen med solskyddskräm eller till exempel en keps om du får herpesutbrott av solning.

Det kan vara svårt att äta och dricka

Det kan vara svårt att äta som vanligt när du har ont i munnen. Viss mat svider och det kan vara svårt att tugga. Mat som soppa, filmjölk, kräm och glass kan vara lättare att få i sig. Du får pröva dig fram.

Det är viktigt att få i sig vätska om du har svårt att äta. Små barn kan behöva matas med sked.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig.

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Till toppen av sidan