Andningssvårigheter och andningsuppehåll

Astma hos barn

Astma är en sjukdom i luftvägarna som påverkar andningen. Det är också vanligt med långvarig hosta. Astma behandlas med olika sorters läkemedel som barnet får andas in. Med rätt behandling kan barn med astma leva ett aktivt liv utan att hindras av astman.

Barn med astma som använder inhalator.
Barn med astma som använder inhalator.

Den här texten handlar framför allt om astma hos barn som är yngre än tolv år. Om barnet är äldre än tolv år kan du också läsa texten astma.

Barn kan ha besvär från luftvägarna av många orsaker, ofta vid förkylning. Här kan du läsa mer om andra typer av andningssvårigheter hos barn.

Till toppen av sidan