Tobak

Hjälp att sluta röka

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan direkt när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill. Råd och stöd ökar också möjligheterna att lyckas sluta röka och att förbli rökfri.

Att vara röksugen handlar till stor del om hjärnans beroende av nikotin. Men också om vanor och inlärt beteende, där yttre faktorer kan trigga igång behovet av att röka.

När du slutar kan du få abstinensbesvär. De går över på några veckor, men att bryta vanan och beteendet kan ta längre tid. Då behöver du jobba med din motivation för att fortsätta att hålla dig rökfri. Du kan läsa mer om det i texten Rökning och snusning

Det är aldrig försent att sluta röka

Det bästa du kan göra för att minska risken att utveckla olika sjukdomar som är kopplade till rökning, är att sluta röka.

När du gör ett rökstopp reagerar kroppen nästan omedelbart och börjar återhämta sig. Därför är det aldrig för sent att sluta röka och ge dig själv chansen att må bättre.

Inom ett dygn

Samma dygn som du gör ett rökstopp börjar den positiva förändringen i din kropp:

 • Efter några minuter har ditt blodtryck och din puls gått ner till en normal nivå.
 • Efter 8 timmar har kolmonoxidhalten i ditt blod minskat och närmar sig det normala. Efter 24 timmar har nikotinet i blodet nollställts.

Inom ett halvår

Kroppens återhämtning fortsätter så här under det närmaste halvåret:

 • Efter två till tolv veckor fungerar dina lungor och din blodcirkulation så mycket bättre att det bör kännas lättare att promenera. Huden blir mindre grå och börjar återfå sin naturliga färg.
 • Flimmerhåren i dina luftrör återhämtar sig. De rengör lungorna genom att skicka tillbaka smuts och föroreningar upp i halsen igen. Det kan göra att du hostar mer. Det kan ta några månader innan du märker att du hostar mindre och har mindre mängd slem i halsen. 

Ett år efter att du slutat röka

Efter ett år från det att du tog din sista cigarett har ditt immunförsvar blivit så här mycket bättre:

 • Din kropp kan nu lättare motverka förkylningar och andra sjukdomar. Risken för att du ska få allergier och luftrörskatarr har minskat betydligt.
 • Risken för hjärtinfarkt har nu minskat.

Friskare utan cigaretter

Fördelarna med att inte röka fortsätter resten av ditt liv. Efter 5 –15 år har risken för att du ska utveckla de flesta cancertyper halverats. Det gäller till exempel lungcancerstrupcancer och bukspottkörtelcancer

Efter 15 år har risken för att du ska få en stroke eller hjärtinfarkt minskat till en nivå som är nära icke-rökarens.

Tips för att sluta röka

Tänk igenom hur du ser på ditt rökstopp genom att svara på följande frågor:

 • Vill jag sluta ganska snart eller vill jag sluta längre fram i tiden?
 • Vill jag avbryta all rökning direkt eller minska antalet cigaretter mer långsamt?
 • Vilka förberedelser vill jag göra? Kan jag tänka mig att öva på att göra vissa platser rökfria?

Följande tips kan hjälpa för att komma igång:

 1. Samla information och gör en lista med alla dina personliga anledningar till att sluta röka. Det kan hjälpa dig att bli mer motiverad.
 2. Bestäm ett datum för när du ska sluta röka.
 3. Bryt vanan att röka på vissa platser eller situationer. Sluta röka helt och hållet på de ställen där du tillbringar din mesta tid med andra, till exempel jobbet eller skola
 4. Flera tips kan du få av professionella rökavvänjare, till exempel om du ringer till Sluta-röka linjen.

Hjälp och stöd för dig som vill sluta röka

Örebro län

Få hjälp med att sluta med tobak i Region Örebro län

Alla vårdcentraler i Örebro län har en tobaksavvänjare som kan stötta dig. Du kan också få hjälp av en tobaksavvänjare via Digitala levnadsvanemottagningen som du når via Region Örebro läns app ”Digital mottagning”. 

Du kan även vända dig till Tobakspreventiva mottagningen på USÖ för att få hjälp.

Det viktigaste för att lyckas sluta röka är att du är motiverad. Att du verkligen vill sluta röka. Att få råd och stöd förbättrar också möjligheterna att bli rökfri.

Du kan få kostnadsfritt råd och stöd hos Sluta röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns personer som har stor erfarenhet av att hjälpa folk att sluta röka. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.

Du kan också kontakta en vårdcentral för att få stöd och hjälp. Många distriktssköterskor är särskilt utbildade i att hjälpa folk att sluta använda tobak och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

Läkemedel ökar chansen att bli rökfri

Du som använder läkemedel som hjälp för att sluta röka kan fördubbla dina chanser att lyckas. De vanligaste läkemedlen är tuggummin eller plåster som innehåller nikotin. De minskar det fysiska behovet av nikotin. Du som har fyllt 18 år kan köpa dem själv i en mataffär eller på ett apotek.

Det finns också läkemedel utan nikotin, som du kan få utskrivet på recept av läkare.

Om du är under 18 år behöver även nikotinläkemedlen skrivas ut av en läkare. Kontakta en vårdcentralungdomsmottagning eller skolans elevhälsa eller studenthälsa. Du får gå till vilken vårdcentral eller ungdomsmottagning du vill i hela Sverige.

Du som är gravid eller ammar bör inte använda något av dessa läkemedel. Prata med en läkare om du ändå behöver använda nikotinläkemedel när du är gravid eller ammar.

Vanliga abstinensbesvär

När du röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om du slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan du få så kallade abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan vara obehagligt och leda till att du börjar röka igen.

Ett vanligt symtom på abstinens är att du känner ett starkt röksug. Röksuget brukar hålla i sig i 20–30 sekunder. Röksuget kan dyka upp då och då även år efter att du har slutat röka, men går över snabbare.

Här är några vanliga symtom på andra abstinensbesvär:

De flesta abstinensbesvären brukar försvinna efter en till tre veckor från det att du slutar röka. Du kan få tips för att hantera dessa besvär om du kontaktar professionella rökavvänjare, till exempel om du ringer till Sluta-röka linjen.

Om du inte lyckas – försök igen

Om du börjar röka igen ska du inte ta det för hårt. Det är vanligt att misslyckas några gånger innan man lyckas sluta. 

Tänk på att du gjorde ditt bästa. Förhoppningsvis lärde du dig något nytt. Det kan du ha hjälp av nästa gång du bestämmer dig för att sluta.

För varje gång man gör ett seriöst försök att sluta röka ökar chansen att man lyckas bli långsiktigt rökfri.

Läs mer

Rökning och snusning - så påverkas din hälsa

När du röker eller snusar får du i dig ämnen som är skadliga för kroppen. De gör att risken ökar för flera sjukdomar. Nikotinet i tobak påverkar också hjärnan så att du blir beroende. Det finns bra hjälp att få om du vill ha hjälp att sluta röka eller snusa.

Till toppen av sidan