Könssjukdomar och sexuellt överförbara infektioner

Gonorré

Gonorré är en sexuellt överförd infektion som överförs genom vaginalsamlag och analsamlag eller genom munsex. Det är viktigt att få behandling snabbt för att slippa följdsjukdomar och komplikationer. Utan behandling kan du få svårt att få till en graviditet.

Gonorré orsakas av en bakterie. Bakterien kan finnas i slidan, urinröret, ändtarmsöppningen, svalget och ögonen.

Symtom

Du kan ha gonorré utan att veta om det, eftersom sjukdomen ofta inte ger några symtom.

Men det vanligaste är att du får ett eller flera av följande symtom:

Det finns även mer ovanliga symtom. Då kan du få ett eller flera av följande symtom:

 • Du får feber.
 • Du har ont eller blir svullen i en stor led, till exempel knät eller fotleden.
 • Du har ont i nedre delen av magen.

Gonorré i svalget ger oftast inte några symtom.

Symtomen kommer oftast ungefär en vecka efter att du blev smittad men kan även komma senare.

När och var ska jag söka vård?

Det är viktigt att du testar dig om du tror att du kan ha fått gonorré. Du ska testa dig en vecka efter misstänkt smittotillfälle.

Gonorré ingår i smittskyddslagen. Det innebär att du måste testa dig om du tror att du har gonorré.

Kontakta en vårdcentral, hud- och könsmottagning, gynmottagning eller ungdomsmottagning.

Du kan också gå till en STI- eller STD-mottagning. De är specialiserade på sexuellt överförbara sjukdomar. STD är en förkortning av sexually transmitted diseases, sexuellt överförbara sjukdomar. STI är en förkortning av sexually transmitted infections, sexuellt överförbara infektioner. Mottagningarna kan ha olika namn på olika platser i landet. Här är några exempel: 

 • mottagning för sex- och samlevnad
 • Sesam
 • könsmottagning
 • venereologmottagning
 • infektionsmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  

Örebro län

1177 direkt - en ny digital ingång till vården

Kvinna som kontaktar 1177 direkt via mobilen. Sitter i en stol vid fönstret.

Nu kan du kontakta vården digitalt via 1177 direkt när du behöver söka vård. Logga in med Bank-id och svara på frågor om dina symtom när som helst under dygnet. Vi hjälper dig via chatt eller video under tjänstens öppettider.

Så överförs gonorré

Gonorré överförs genom att slemhinnor kommer i kontakt med varandra när du har sex med någon annan. Sjukdomen överförs också med sperma och slidsekret.

Det är vanligast att få gonorré genom vaginalsamlag och analsamlag utan kondom. Men du kan också få det av att ha munsex. Du kan få en gonorréinfektion i munnen eller ögonen om du får sperma eller slidsekret där.

Sjukdomen kan överföras med fingrar om det finns sperma eller slidsekret på dem och om fingrarna sedan rör vid en slemhinna. Men den risken är väldigt liten, eftersom bakterien dör snabbt i kontakt med luft.

Du får inte gonorré genom att ta någon i hand eller genom att till exempel använda samma handduk eller toalett som någon som har gonorré.

Komplikationer och följdsjukdomar

Du kan få en inflammation i äggledarna, bitestiklarna eller prostatan om gonorrén sprider sig. Det kan göra det svårare för dig att få till en graviditet.

Inflammationen i äggledarna kan göra att det bildas ärr. Det kan i sin tur göra det svårare för äggen att komma ner i livmodern från äggstockarna, och det minskar chanserna för att äggen ska bli befruktade. Ärren kan också orsaka ett utomkvedshavandeskap. Då fastnar det befruktade ägget i äggledaren.

Risken att det ska bli svårt att få till en graviditet ökar för varje gång du får gonorré.

Risken att du även får andra könssjukdomar är också större om du har gonorré och har oskyddat sex. Det beror på att slemhinnor som redan är infekterade är mer mottagliga för andra infektioner.

Du kan få nedsatt syn om du får en gonorréinfektion i ögonen och inte får behandling inom några dagar.

Det är ovanligt, men ibland kan gonorrébakterierna spridas i blodet. Då kan du få sepsis, även kallat blodförgiftning. Det ger symtom som feber och ledinflammation i någon av kroppens större leder, till exempel i ett knä. Knät kan då göra ont och svullna.

Gonorré ingår i smittskyddslagen

Vissa sjukdomar är viktiga att spåra så att de inte förs vidare till någon annan. De sjukdomarna ingår i smittskyddslagen. Det innebär att du är tvungen att testa dig om du vet eller misstänker att du har en sådan sjukdom.

Du måste berätta vilka du har haft sex med det senaste året om testet visar att du har gonorré.

Personalen på mottagningen kontaktar sedan den eller de personerna och berättar att de också måste testa sig. Det är viktigt att hitta och behandla alla som kan ha fått gonorré, så att sjukdomen inte överförs till fler personer.

De som blir kontaktade av personalen på mottagningen får aldrig reda på vem som har gett personalen deras namn.

Hur kan jag skydda mig mot gonorré?

Kondom är det bästa skyddet mot gonorré. Använd kondom om du har vaginala eller anala samlag eller munsex. Det är viktigt att kondomen är hel och att den är på under hela samlaget.

Kom ihåg att även använda kondom eller slicklapp om du delar sexleksaker som en dildo eller en vibrator med någon annan. En slicklapp är en tunn gummiduk som läggs över könsorganet eller ändtarmsöppningen.

Behandling

Gonorré behandlas med antibiotika. Det är viktigt att du får behandling snabbt för att slippa följdsjukdomar och komplikationer, och för att inte överföra sjukdomen till andra. Behandling mot gonorré är gratis eftersom sjukdomen ingår i smittskyddslagen.

En allvarlig gonorréinfektion kan göra att du till exempel får hög feber och då kan du behöva vård på sjukhus.

Ungefär en till två veckor efter att behandlingen avslutats får du lämna ett nytt prov för att se om du fortfarande har gonorré. Du kan få lämna ett till kontrollprov efter ytterligare en vecka. Det kan till exempel vara om bakterien var resistent mot antibiotikan eller om du fortfarande har symtom på gonorré.

Du ska inte ha sex med någon annan under den tid som du behandlas för gonorré oavsett om du använder kondom. Det beror på att det fortfarande finns en risk att du överför sjukdomen till andra då.

Det är viktigt att din partner eller dina partners också testar sig och får behandling. Det kallas för partnerbehandling. Då får hen behandling med antibiotika oavsett om hen har gonorré eller inte. Det görs för att ni inte ska överföra sjukdomen fram och tillbaka mellan varandra.

Undersökningar och utredningar

Det finns flera undersökningar och prover som kan visa om man har gonorré. Det är olika var på kroppen provet tas, det beror på hur du har haft sex. Du kan få lämna ett urinprov eller ett prov direkt från flytningarna om du har sådana. Läkaren tar ett prov från insidan av ögonlocket om hen tror att du har fått gonorré i ögat.  

Om det första provet visar att du har gonorré tas alltid ett prov till. Det tas med en tunn provtagningspinne från urinröret, slidan, analen eller svalget.

Det varierar hur lång tid det tar att få svar på provet, men oftast tar det inte mer än ett par dagar. Läkaren kan också undersöka provet från urinröret och livmoderhalsen direkt i mikroskop. Då kan du få ett preliminärt besked på en gång. Med hjälp av provsvaren vet läkaren vilken typ av antibiotika som du behöver.

Örebro län

Beställ Klamydia- och gonorrétest i Region Örebro län

Du som är över 15 år och folkbokförd i Örebro län kan logga in och beställa hem ett klamydia-gonorrétest via webben helt gratis. För personer med penis består testet av ett urinprov, för personer med slida består testet av ett prov från slidan.

Så här går det till när du beställer hem ett klamydia-gonorrétest via webben:

1. Logga in

Du når e-tjänsten genom att logga in med e-legitimation här.

2. Beställ testet

När du loggat in väljer du "Beställ klamydiatest (omfattar även gonorré)” på startsidan och följer instruktionerna. Testet skickas i ett neutralt kuvert till den adress du angivit inom några dagar. 

Tips! Fyll i ditt mobilnummer eller e-postadress och kryssa i att du vill ha avisering under ”Mina inställningar” när du loggat in, så får du ett meddelande via sms eller e-post när ditt provsvar har kommit.

Tänk på att inloggningen är personlig. Du kan inte beställa klamydia-gonorrétest åt någon annan än dig själv.

3. Registrera ditt test 

När du har fått hem ditt provtagningskit ska du registrera ditt test, annars kan du inte få ett provsvar. I ditt provtagningskit medföljer en etikett med en QR-kod. Genom att skanna QR-koden kommer du till 1177.se där du registrerar ditt test. Det går också att surfa in på: pep.1177.se/testkit där du loggar in och registrerar testet. Ange då provtagningskitsnumret som står på etiketten (16 siffror).

4. Gör testet

Testet är enkelt att göra. Du gör testet hemma enligt de instruktioner som följer med i provtagningspaketet. Tänk på att det ska ha gått minst 7-10 dagar efter att du haft oskyddat sex innan du gör testet.

5. Skicka in testet

Lägg provet (som består av ett rör och en etikett med datum och streckkod) i det vadderade svarskuvertet. Du behöver inte betala porto. Skicka in testet så snart du tagit det.

6. Så får du ditt provsvar

Cirka en vecka efter att du skickat in testet får du ditt provsvar via e-tjänsten på 1177.se Om du har fyllt i ditt mobilnummer eller din e-postadress och kryssat i att du vill ha avisering så får du ett meddelande via sms eller e-post när ditt provsvar finns att läsa i e-tjänsten på 1177.se.

7. Om du har klamydia eller gonorré

Om testet visar att du har klamydia eller gonorré får du information om vart du ska vända dig för behandling. Klamydia och gonorré kan botas och behandlas med antibiotika. Behandlingen är gratis.

Klamydia och gonorré ingår i smittskyddslagen. Om du har någon av sjukdomarna är du skyldig att följa de förhållningsregler du får samt medverka vid smittspårning. Det innebär att du måste uppge vilka personer du haft sexuell kontakt med, men de får aldrig veta vem som uppgett deras namn. Du är alltid anonym gentemot dem. Dessa personer informeras sedan om att de utsatts för risk för att smittas av klamydia och/eller gonorré, så att de i sin tur kan testa sig. Om du känner dig bekväm med att själv informera de du haft oskyddat sex med kan du göra det så snart du fått veta att du har klamydia eller gonorré.

8. Om testet visar att du inte har klamydia eller gonorré 

Om du har besvär bör du kontakta en mottagning för bedömning, även om ditt prov är negativt. Ibland behövs en mer fullständig provtagning. Vid oral- eller analsex kan man bli smittad enbart där och då behöver man ta prov från svalg och analt för ett säkert provsvar. Har du haft oskyddat sex utomlands kan ytterligare provtagning behövas.

Du kan vända dig till UngdomsmottagningenSTI-mottagningen USÖ eller till din vårdcentral för bedömning och provtagning.

Om du hellre vill testa dig på en mottagning

Om du hellre vill prata med någon, bli undersökt och testa dig på en mottagning så är du välkommen att göra det. Du kan vända dig till UngdomsmottagningenSTI-mottagningen USÖ eller till din vårdcentral för rådgivning och undersökning.

Du rekommenderas att testa dig på en mottagning om:

 • Du har besvär, till exempel flytningar och/eller sveda när du kissar.
 • Du har haft oskyddat oral- eller analsex. Vid oral- och analsex kan man bli smittad enbart där och då behöver prov från svalg och analt tas för ett säkert provsvar.
 • Du har haft flera oskyddade sexuella kontakter eller oskyddat sex utomlands.

Enklare tillgång till klamydiatest via länets ungdomsmottagningar

Du som är upp till och med 22 år kan hämta ett testkit för klamydia/gonorré från lådor som finns på alla Ungdomsmottagningar i länet. I testkitet finns information om hur du utför testet och hur du registrerar ditt test på 1177.se.

Observera att du behöver ha en giltig e-legitimation för att kunna logga in på 1177.se och registrera ditt test. Testet lämnas sedan in på Ungdomsmottagningen.

Graviditet och gonorré

Det är särskilt viktigt att du testar dig om du är gravid och tror att du kan ha gonorré. Gonorré kan överföras till barnet under förlossningen om du har en infektion som inte har behandlats.

Då får barnet en ögoninfektion som visar sig inom en vecka. Barnet behöver behandling med antibiotika för att ögoninfektionen ska läka bra. Infektionen överförs inte om du får behandling mot gonorrén i tid.

Till toppen av sidan