Donation

Att donera ägg eller spermier

Du kan donera ägg eller spermier om du vill hjälpa personer som har svårt att få barn. För att bli godkänd som donator måste du vara frisk och i en viss ålder. En donator är oftast anonym, men enligt lagen har barnet rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Därför kan barnet söka upp dig när hen blir vuxen.

Det finns en stor efterfrågan på ägg och spermier och det behövs fler donatorer. Du får bara donera till sex familjer.

Till toppen av sidan