Psykisk hälsa

Efterlevandestöd vid självmord

Innehållet gäller Örebro län

Att uppleva sorg är alltid svårt och tungt. En förlust genom självmord kan vara särskilt komplex och traumatisk. Sorgeprocessen försvåras ofta av det stigma och tabu som finns runt självmord. Det finns dock hjälp och stöd att få.

Precis när det hänt

Om du som efterlevande själv har behov av insatser från hälso- och sjukvården, till exempel sjukskrivning, kan du ta kontakt med din vårdcentral. Vårdcentralen kan även erbjuda stödjande krissamtal som hjälper dig bearbeta den akuta situationen. Vanligast är mellan ett och fem samtal.

Barn har särskilda behov

En närståendes självmord påverkar barn mycket kraftigt och det leder ofta till stora livsförändringar. Beroende på barnets ålder kan du behöva förklara för barnet vad som har hänt på ett anpassat sätt. Organisationen Bris, Barnens rätt i samhället, är en bra samtalspartner för såväl barn som vuxna. Chatta, prata eller mejla med Bris.

Stöd från vården

Om personen som tagit sitt liv varit intagen på en vårdavdelning, stod under behandling eller hade en pågående vårdkontakt, kan vårdpersonalen hjälpa dig som efterlevande att få svar på en del frågor. Du kan få veta mer om diagnosen, behandlingen, suicidrisken med mera. Att samtala med personalen som deltagit i behandlingen kan kännas värdefullt och vara en viktig del i läkningsprocessen.

Mobil resurs - suicidprevention

Inom Region Örebro län finns ett team med kuratorer och sjuksköterskor som du kan kontakta för stöd och hjälp när en närstående har avslutat sitt liv. De har kunskap om suicid och erfarenhet av att möta människor i kris och svåra livssituationer.

De kan erbjuda följande stöd till individer och familjer:

  • krissamtal i det akuta skedet
  • hjälp vidare vid behov av annat eller mer långvarigt stöd
  • praktisk information.

Läs mer om Mobil resurs i broschyren

När det gått en tid

Behovet av stöd genom samtal och andra insatser kan kvarstå under en längre tid efter händelsen. Att fortsätta prata om sina känslor är en viktig läkande del i sorgebearbetningen.

Stöd från föreningar

Svenska kyrkan har stor erfarenhet av att arbeta med personer i sorg och kan även hänvisa till annan hjälp och till andra trossamfund. Även anhörig- och intresseföreningar erbjuder stöd. Genom SPES, Suicidprevention och efterlevandestöd eller föreningen Hope - att leva vidare, kan du som närstående få kontakt med och stöd från andra med egenupplevd erfarenhet av att mista en någon i självmord. Läs mer om råd och stöd på mejl, chatt och telefon.

Under vingen

Anhörigförening som vänder sig till dem som är över 18 år och har förlorat ett barn eller ett syskon genom dödsfall, oavsett orsak. Samtalsträffar. För hela länet, men är lokaliserade i Örebro.

Under vingen Örebro län

Bris gruppstöd

Bris anordnar stödhelger för familjer där en förälder tagit sitt liv. Här får föräldrar stöd i föräldraskapet, sorgen och saknaden och barnen får möjlighet till stöd från jämnåriga. 

Läs mer och gör en intresseanmälan på Bris webbplats

Stödgrupper

Sorgegrupp för dig som har förlorat någon som avslutat sitt liv

Sorgegruppens syfte är att bli en mötesplats där deltagarna får möjlighet att sätta ord på det allra svåraste och veta att man tas emot. Gruppen kommer att ledas av en diakon från Svenska kyrkan och en kurator från Region Örebro län. 

Gruppen tar emot vuxna deltagare (över 18 år) från hela länet. Du kan vara make, maka, partner, syskon eller vän – din relation till den som lämnat har ingen betydelse. Det spelar heller ingen roll hur länge det är sedan dödsfallet inträffade.

Barn och unga (under 18 år) som berörs av dödsfall, även när någon avslutat sitt liv, har möjlighet att delta i åldersanpassade stödgrupper.

Läs mer om sorgegruppen i broschyren

Stödgrupp för barn

Stödgrupperna för barn och unga mellan 6-25 år i Örebro län. Grupperna görs så åldersindelade som det är möjligt och har upp till åtta deltagare. Den tid som passerat efter dödsfallet kan variera, från några månader upp till flera år.

Stödgrupper för barn och unga i sorg (regionorebrolan.se)

Att hantera det praktiska

När man hamnar i kris efter att en närstående tagit sitt liv är det bra att be om, och ta emot hjälp och stöd från närstående och vänner. Kommunens socialtjänst erbjuder också olika typer av stöd och hjälp efter att någon har avlidit.

Efterlevandeguiden kan du läsa mer om hur du tar hand om det praktiska efter att någon avlidit.

Till toppen av sidan