Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

Att söka stöd och hjälp

PSYKISK HÄLSA

Här finns information om olika former av stöd du kan få. Det finns också kontaktuppgifter till olika patient- och närståendeföreningar.

Innehåll - Att söka stöd och hjälp

Till toppen av sidan