Att söka stöd och hjälp

Familjerådgivning

Alla kan få problem i sin relation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Alla kommuner erbjuder parsamtal hos familjerådgivningen.

Vilket problemet än är, är det viktigt att prata om det. I samtal får ni hjälp att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om. Det kan hjälpa för att både förstå sig själv och sin partner bättre. Det är alltid frivilligt att delta i familjerådgivning.

Vad kan vi få hjälp med?

Det finns många olika orsaker till att gå i familjerådgivning. Här är några exempel:

 • Ni har problem med att prata med varandra på ett sådant sätt att båda känner sig förstådda och lyssnade på.
 • Ni har varit med om en kris som har påverkat relationen.
 • Ni har svårt att samarbeta.
 • Ni har tappat förtroendet för varandra.
 • Ni har problem med närhet, intimitet och det sexuella samlivet.
 • Ni upplever att konflikterna överväger det som fungerar bra i er relation.
 • Ni har svårt att prata om era barn och samarbeta kring dem.

Sök hjälp tidigt

Det blir svårare att reda ut problem ju längre ni väntar med att söka hjälp. Sök därför hjälp så tidigt som möjligt.

Målet med samtalen är att ni ska lära er att prata om problem på ett bra sätt. Då har ni bättre förutsättningar att komma vidare själva när samtalen är över. Det gäller både om ni vill fortsätta leva tillsammans eller bestämmer er för att separera.

Kommunens familjerådgivning

Alla kommuner ska erbjuda familjerådgivning för den som behöver det. Rådgivarna kan vara anställda av kommunen eller arbeta på uppdrag av kommunen.

Familjerådgivningens uppgift är att hjälpa par som har problem i sin relation.

Men även vuxna syskon eller föräldrar och vuxna barn som har svårt att prata med varandra kan komma till familjerådgivningen för samtal.

På kommunens webbplats finns information om hur ni tar kontakt och bokar tid.

Hur många samtal får vi?

Det varierar från kommun till kommun hur många samtal som ingår. De flesta kommuner erbjuder tre till fem samtal, och ibland fler om ni behöver det.

Sträng sekretess

Det råder en särskilt sträng sekretess, så kallad absolut sekretess. Det betyder att det ni pratar om under samtalen inte förs vidare.

Ett undantag från den absoluta sekretessen är om det kommer fram att barn utsätts för brott. Då ska familjerådgivaren anmäla detta. Det kan till exempel vara att barn utsätts för psykisk eller fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. Eller att barn ser när någon närstående är utsatt för våld eller övergrepp.

Ni har rätt att vara anonyma och det förs inga journaler.

Vad kostar det?

Kostnaden varierar mellan olika kommuner.

Vad har familjerådgivaren för utbildning?

Familjerådgivare som arbetar i eller på uppdrag av en kommun måste ha en beteendevetenskaplig utbildning, till exempel socionom, psykolog eller liknande. De flesta kommuner ställer också krav på att rådgivaren ska ha vidareutbildning i psykoterapi, familjeterapi och sexologi. Många är även psykoterapeuter.

Familjerådgivare kan också bli auktoriserade av Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare.

Örebro län

Familjerådgivning i Örebro län

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj kan innebära svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan ni vända er till Familjerådgivningen. Vårt mål är att tillsammans skapa möjlighet till förtroendefulla samtal som underlättar förändring.

Familjerådgivningen är till för er som är 18 år och äldre och som har problem i par- eller familjerelationen eller är separerade och bor i Örebro län.

I Örebro län är det Region Örebro län som erbjuder familjerådgivning på uppdrag av länets kommuner.

Om ni vill ringa och boka tid

Familjerådgivningen erbjuder både digitala och fysiska besök på våra mottagningar.

Familjerådgivningen har mottagningar i ÖrebroHallsbergKarlskoga och Lindesberg. Du väljer själv vilken mottagning du vill träffa. 

Observera att vi erbjuder förstagångssamtal endast till par och familjer. Vill du boka ett individuellt samtal är du välkommen att ringa 019-602 74 64 under telefontid.

Boka möte med Familjerådgivningen – digitalt eller fysiskt
Ni kan själva se vilka lediga tider vi har och boka den tid som passar er bäst. Observera att du som gör bokningen måste identifiera dig med e-legitimation för att boka tiden. Inloggningen är säker och all lagring av uppgifter sker i krypterad form.

Vill ni vara helt anonyma kan du ringa oss på mottagningen för att boka tid, 019-602 74 64 under telefontid.

Gör så här för att se våra lediga tider och boka:

 1. Surfa till adressen https://se.visibacare.com/region-orebro/familjeradgivning
 2. Välj Digitalt besök eller Besök på mottagningen
 3. Välj tid och boka
 4. Logga in med din e-legitimation
  (om det är första gången du använder tjänsten får du fylla i dina uppgifter under "Min profil")

Sträng sekretess
Familjerådgivningen omfattas av särskilda lagar gällande sekretess, uppgiftsskyldighet, anmälningsskyldighet och vittnesplikt. Familjerådgivningen har en särskilt sträng sekretess vilket bland annat innebär att ni har rätt att vara anonyma och att det inte förs några journaler.

För mer information om:
Sekretess och uppgiftsskyldighet: SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag

Anmälningsskyldighet: SFS 2001:453. Socialtjänstlag, SFS 1962:700. Brottsbalken

Vittnesplikt: SFS 1942:740. Rättegångsbalken

Lagar finns att läsa på Riksdagens webbplats.

Andra som erbjuder familjerådgivning

Ni kan också få familjerådgivning hos privatpraktiserande terapeuter eller hos olika religiösa samfund. Ni kontaktar dem direkt och betalar enligt deras vanliga avgift.

Privat rådgivning

Par och familjer som behöver stöd kan också kontakta privata psykologer och psykoterapeuter. Det finns mottagningar som är specialiserade på till exempel parrelationer eller sex och samlevnad.

Religiösa samfund

Många religiösa samfund och deras församlingar erbjuder familjerådgivning.

Kontakta er församling för mer information.

Om det inte känns bra med familjerådgivningen

Det är viktigt att ni känner att ni litar på den ni pratar med. Ni har rätt att avsluta kontakten om rådgivaren eller formen av familjerådgivning inte passar er.

Annat stöd om ni har barn

Ni har rätt till så kallade samarbetssamtal hos kommunen om ni har barn och funderar på eller har bestämt er för att separera. Ni pratar då om sådant som har med vårdnaden och umgänget av barnet eller barnen att göra.

Vissa kommuner har så kallade familjecentraler där socialtjänsten kan ge föräldrar stöd och råd.

Kontakta er hemkommun för att få information om vilken hjälp som finns.

Läs mer på 1177.se

Självkänsla

Självkänslan påverkar hur du mår psykiskt. En stark självkänsla kan göra det lättare att hantera stress och komma överens med andra. En stark självkänsla innebär att du är nöjd med dig själv och känner att du är värdefull. Det går att träna upp sin självkänsla.

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

Att bli utsatt för våld i nära relationer

Våld i en relation kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt och kan förekomma i alla slags relationer. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

Psykoterapi och psykologisk behandling

Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling.

Till toppen av sidan