Läkemedel vid sömnsvårigheter

Skriv ut (ca 14 sidor)
Skriv ut

Översikt

Översikt

Vanligt med sömnbesvär

Det är vanligt med sömnproblem. Man kan ha problem med att somna eller problem med att man vaknar en eller flera gånger under natten och har svårt att somna om. Man kan också ha problem med att man vaknar långt innan klockan ringer på morgonen och innan man är utsövd. Ibland har man flera av dessa problem samtidigt.

I de flesta fall finns det ingen anledning att oroa sig för att man får för lite sömn. Det är inte farligt utan tvärtom helt normalt att då och då ha en natt när man sover dåligt eller inte alls. Men om man sover för lite natt efter natt blir man trött, mår dåligt och fungerar sämre i vardagen.

Sömnbehovet är mycket olika hos olika personer. En del sover mindre än sex timmar, andra behöver mer än nio timmar per dygn. Vuxna sover i genomsnitt cirka sju timmar. När man blir äldre brukar sömnbehovet minska.

Orsaker till att man har svårt att sova

Det finns många orsaker till sömnsvårigheter. Man kan bli störd av saker i omgivningen, till exempel att man själv eller någon annan snarkar, att det är för varmt eller för ljust. Kaffe, alkohol, nikotin, sena måltider och vissa läkemedel kan göra att man får svårt att sova. Andra orsaker kan vara att man har värk, klåda, sura uppstötningar eller myrkrypningar.

En vanlig orsak till att man har svårt att somna är till exempel att man är vaken och aktiv sent på kvällarna eller att man arbetar skift. Då kan dygnsrytmen bli störd och det kan vara svårt att komma in i bra sovvanor igen.

Om man är orolig eller stressad kan man ha svårt att slappna av och sova. Sömnproblem är vanliga när man mår psykiskt dåligt, till exempel om man har en depression eller ångest.

Ibland är det just oron för att inte kunna somna som är orsaken till sömnsvårigheterna.

Vad kan man göra själv?

Har man svårt att sova är det viktigt att tänka igenom sina levnadsvanor och sovvanor och fråga sig om man behöver ändra på något. Det finns en hel del man kan göra själv för att komma tillrätta med problemet.

Ibland kan det räcka med enkla knep som att använda öronproppar vid buller eller genom att se till att det är mörkt i sovrummet. Regelbunden motion brukar förbättra sömnen och man kan öva upp förmågan att slappna av.

Om man har långvariga sömnbesvär som man inte kan komma tillrätta med på egen hand bör man kontakta vårdcentralen för att få hjälp. Det finns olika behandlingar man kan få pröva. Om det behövs kan man även få läkemedel utskrivet på recept.

Fäll ihop

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling

När inget annat fungerat

De flesta somnar lite lättare med hjälp av läkemedel och sover något mer. Men sömnen blir inte riktigt lika bra och ger inte samma känsla av att vara utvilad som efter naturlig sömn. Även om sömnen inte blir lika bra kan läkemedel fungera för att bryta en ond cirkel och hjälpa till så att man kommer in i bra sovvanor.

Man bör bara använda läkemedel mot sömnbesvär när inget annat fungerat och om man känner sig nedstämd eller upplever att sömnsvårigheterna gör att det är svårt att hantera vardagen.

Det är bra om man kan använda sömnmedel i så låg dos som möjligt och under så kort tid som möjligt, helst inte mer än fyra veckor i taget. Om man behöver behandling under en längre tid kan läkaren rekommendera att man inte tar medicinen varje natt. Den sömngivande effekten av många läkemedel minskar om man använder dem regelbundet under en längre tid. Det finns också en risk för att man får abstinensbesvär när man slutar att ta läkemedlen.

Val av läkemedel

Det finns olika typer av läkemedel som kan användas vid sömnsvårigheter och de fungerar på lite olika sätt.

Vilket läkemedel man får beror på vilka sömnbesvär man har, till exempel om man har svårt att somna eller om man vaknar för tidigt på morgonen. Hur gammal man är, om man har andra sjukdomar eller tar andra mediciner påverkar också vilket läkemedel läkaren väljer att skriva ut. Det är stor skillnaden från person till person hur känslig man är för olika läkemedels effekter och biverkningar.

Ibland kan sömnbesvären bero på att man är deprimerad. Man kan då bli hjälpt av att använda antidepressiva läkemedel under en tid.

Många sömnmedel gör att man blir trött och dåsig dagen efter. Det kan vara olämpligt om man har ett arbete som ställer stora krav på att uppmärksamheten och reaktionsförmågan inte är påverkad av medicinen dagen efter, till exempel om man kör bil eller hanterar maskiner som kan vara farliga.

Om man är äldre

När man åldras förändras kroppen så att det kan ta längre tid innan läkemedel försvinner ur kroppen. Det kan leda till att man får en kraftigare verkan av vissa mediciner. Man kan också lättare få biverkningar.

En vanlig biverkan av sömnmedel är att man blir sömnig även när man inte ska sova. Man kan bli yr och få problem med balansen så att man lättare faller och skadar sig. En del sömnmedel kan även påverka musklerna så att risken för att ramla ökar. Sömnmedel kan också försämra minnet och orsaka förvirring hos äldre personer.

Om man har tagit sömnmedel och känner sig trött på dagen trots att man har sovit på natten, kan det bero på att en del av sömnmedelsdosen fortfarande finns kvar i kroppen. Man bör rådgöra med sin läkare om den sömnmedicin man har inte fungerar bra. Ibland kan det hjälpa att byta medicin eller minska dosen. Man bör inte ta sömnmedel under längre tid än fyra veckor i taget.

Olika läkemedel mot sömnsvårigheter

Det finns flera olika typer av läkemedel som kan användas när man har sömnbesvär. En del är rena sömnmedel medan andra även har andra användningsområden.

De olika läkemedelsgrupperna eller läkemedlen är:

 • bensodiazepinbesläktade sömnmedel
 • bensodiazepiner
 • Propavan
 • Lergigan och Theralen
 • Circadin, som innehåller hormonet melatonin
 • Remeron och Mirtazapin, som är läkemedel mot depression
 • läkemedel som innehåller örten valeriana.

När används de olika läkemedlen?

De bensodiazepinbesläktade sömnmedlen är den typ av sömnmedel som används oftast. De har till stor del kommit att ersätta bensodiazepinerna. De bensodiazepinbesläktade sömnmedlen försvinner snabbare ur kroppen än bensodiazepiner, och därför blir man oftast inte trött och dåsig dagen efter. Båda kan användas vid olika typer av sömnbesvär. En nackdel är risken för beroende och läkemedlen bör därför inte användas om man är eller har varit beroende av till exempel alkohol eller narkotika.

Propavan är ett vanligt sömnmedel som kan användas vid olika typer av sömnbesvär. En nackdel är att man kan bli trött dagen efter. Propavan är inte beroendeframkallande och passar även om man är eller har varit beroende av alkohol eller narkotika eller om man inte vill riskera ett beroende.

Även Lergigan och Theralen kan användas vid beroende eller om man vill undvika ett beroende.

Lergigan har hos många en kvardröjande effekt som kan vara bra om man inte bara har svårt att somna utan även vaknar lätt på natten eller tidigt på morgonen. En nackdel kan vara att tröttheten sitter kvar följande förmiddag.

Circadin kan fungera om man har svårt att somna eller vaknar ofta och har svårt att somna om. Medicinen har visat effekt hos en del personer som är över 55 år. Det finns ingen risk för beroende, men medicinen ska bara användas en kortare tid.

Läkemedel mot depression, till exempel Remeron och Mirtazapin, gör att man får lättare att sova när man har sömnproblem på grund av depressionen. Men ibland kan Remeron och Mirtazapin fungera enbart som sömnmedel, framförallt om man har svårt att sova hela natten.

Om man har tillfälliga sömnbesvär kan man själv pröva receptfria läkemedel med valeriana, men effekten är osäker.

Beroende av sömnmedel

Om man använder bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade sömnmedel regelbundet under en längre tid kan man bli beroende av dem. Vid ett beroende har kroppen vant sig vid läkemedlet så att det fungerar sämre.

Det är olika från person till person hur snabbt man blir beroende. För en del personer kan det räcka med tre eller fyra veckors regelbunden användning. Andra personer kan ta sömnmedel under lång tid, flera månader eller i enstaka fall år, utan att bli beroende. Har man sedan tidigare ett beroende av till exempel alkohol är risken större att bli läkemedelsberoende.

Om man blivit beroende får man så kallade abstinenssymtom om man plötsligt slutar att ta läkemedlet. Exempel på abstinenssymtom är sömnlöshet, mardrömmar, ångest och rastlöshet.

Om man har svårt att sluta med sömnmedel kan man prata med sin läkare för att få råd, till exempel om hur man gradvis kan trappa ner dosen.

Fäll ihop

Bensodiazepinbesläktade sömnmedel

Bensodiazepinbesläktade sömnmedel

Så här fungerar medicinen

Bensodiazepinbesläktade sömnmedel påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Läkemedlen förstärker effekten av GABA. De gör att man lättare kan somna in och att man vaknar färre gånger under natten.

Bensodiazepinbesläktade sömnmedel innehåller något av de verksamma ämnena zopiklon eller zolpidem.

Effekten kommer snabbt, ofta inom en halvtimme, och man ska därför ta medicinen precis innan man går och lägger sig. Det går också bra att ta den om man inte kan somna.

Läkemedel som innehåller zopiklon verkar under lite längre tid än de andra och kan därför fungera om man vaknar för tidigt på morgonen.

De bensodiazepinbesläktade sömnmedlen verkar under kortare tid än andra sömnmedel. Därför känner man oftast inte av någon trötthet dagen efter.

Det finns risk för att bli beroende och därför ska medicinerna bara användas vid tillfälliga sömnbesvär.

Viktigt

Innan man börjar ta bensodiazepinbesläktade sömnmedel ska man berätta för läkaren om man har några sjukdomar och om man använder några andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel, eftersom det kan påverka behandlingen. Man ska till exempel inte använda medicinerna tillsammans med medel som innehåller johannesört.

Man ska också berätta om man är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel eftersom man då inte ska använda medicinerna.

Eftersom det finns en risk för att man blir dåsig dagen efter kan reaktionsförmågan försämras. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Man bör inte dricka alkohol när man tar bensodiazepinbesläktade sömnmedel eftersom de kan förstärka varandras effekter. Läkemedlen kan tillsammans med alkohol ge ökad dåsighet. Ibland, även om det är ovanligt, kan man bli förvirrad eller få minnesförlust. Dessutom kan andningen hämmas.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid eller ammar.

Biverkningar

 

Det kan finnas en risk för att man blir trött och dåsig dagen efter, speciellt om man tagit medicinen sent på natten, tagit en hög dos eller om man har tagit medicinen under en längre tid.

Vissa personer som använder sömnmedel med det verksamma ämnet zopiklon kan till exempel känna bitter smak eller metallsmak. Man kan också bli torr i munnen, vilket gör att man lättare kan få hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att man borstar tänderna noga och att man använder fluortandkräm.

En del personer som använder sömnmedel som innehåller zolpidem kan bli yra, få ont i huvudet, problem med att samordna muskelrörelser, minnesstörningar eller mardrömmar. En del kan få magbesvär som illamående och diarré.

Om man är äldre är man ofta mer känslig för medicinerna och får lättare få biverkningar, till exempel ökar risken för att bli trött på dagen. Man kan bli förvirrad och ostadig, med risk för att ramla. Därför brukar äldre personer få en lägre dos än yngre.

Vilka läkemedel ingår i gruppen?

Läkemedel som innehåller zopiklon

 • Imovane
 • Zopiclone, med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Zopiclone Actavis
 • Zopiklon, med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Zopiklon Mylan.

Läkemedel som innehåller zolpidem

 • Stilnoct
 • Zolpidem, med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Zolpidem ratiopharm.
Fäll ihop

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner

Så här fungerar medicinen

Medicinen gör att musklerna slappnar av och påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Läkemedlen förstärker effekten av GABA. Läkemedlen gör att man lättare kan somna in och att man vaknar färre gånger under natten.

Bensodiazepiner som används vid sömnsvårigheter innehåller något av de verksamma ämnena oxazepam, nitrazepam, flunitrazepam eller triazolam. De olika bensodiazepinerna skiljer sig något i hur snabbt effekten kommer och hur länge de finns kvar och verkar i kroppen. Effekten kommer inom en halvtimme för de flesta, utom för oxazepam.

Det som används mest vid sömnsvårigheter är läkemedel som innehåller oxazepam. Läkemedlet används framförallt av äldre personer. Det beror bland annat på att det verksamma ämnet inte finns kvar i kroppen så länge och på att åldrande inte påverkar hur snabbt medicinen försvinner ut ur kroppen. Effekten av oxazepam kommer långsammare än för de andra bensodiazepinerna. Man bör därför ta oxazepam en timme innan man går och lägger sig.

Om läkaren bedömer att man behöver få en bensodiazepin brukar man inte få börja med nitrazepam eller flunitrazepan. De har effekt under lång tid och därför är det stor risk för att man blir trött och dåsig dagen efter.

Det finns risk för att bli beroende av bensodiazepiner. Medicinerna ska därför bara användas vid tillfälliga sömnbesvär. Men ibland kan de också användas under en begränsad tid, helst inte mer än tre veckor, vid mer långvariga besvär.

Viktigt

Innan man börjar ta bensodiazepiner ska man berätta för läkaren om man har några sjukdomar och om man använder några andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel, eftersom det kan påverka behandlingen.

Man ska också berätta om man är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel eftersom man då inte ska använda medicinerna.

Eftersom det finns en risk för att man blir dåsig dagen efter kan reaktionsförmågan försämras. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Man bör undvika att dricka alkohol när man tar bensodiazepiner eftersom de kan förstärka varandras effekter. Läkemedlen kan tillsammans med alkohol ge ökad dåsighet. Ibland, även om det är ovanligt, kan man bli förvirrad eller få minnesförlust. Dessutom kan andningen hämmas.

Man ska inte dricka grapefruktjuice när man använder triazolam. Grapefrukt gör att mängden av läkemedlet i kroppen ökar. Det finns många andra läkemedel som bör undvikas när man tar triazolam.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid eller ammar.

Biverkningar

 

Man kan känna av effekten av läkemedlen dagen efter och känna sig trött och dåsig.

Om man är äldre är man ofta mer känslig för medicinerna och får lättare få biverkningar, till exempel ökar risken för att bli trött på dagen. Man kan bli förvirrad och ostadig, med risk för att ramla. Därför brukar äldre personer få en lägre dos än yngre.

Andra användningsområden

Oxazepam används också mot ångest och som lugnande medel till exempel när man ska opereras.

Vilka läkemedel ingår i gruppen?

Läkemedel som innehåller oxazepam

 • Oxascand
 • Sobril.

Läkemedel som innehåller nitrazepam

 • Apodorm
 • Mogadon
 • Nitrazepam Recip.

Läkemedel som innehåller flunitrazepam

 • Flunitrazepam Mylan.

Läkemedel som innehåller triazolam

 • Halcion.
Fäll ihop

Propavan

Propavan

Så här fungerar medicinen

Propavan innehåller det verksamma ämnet propiomazin. Det är inte helt klarlagt hur medicinen fungerar vid sömnsvårigheter, men den verkar lugnande och dämpande på vissa av hjärnans funktioner.

Propavan kan användas vid olika typer av sömnbesvär. Det kan vara att man har svårt att somna, att man vaknar flera gånger under natten eller att man vaknar för tidigt på morgonen.

Det finns ingen risk för att bli beroende av Propavan. Därför kan medicinen användas om man är eller har varit beroende av till exempel alkohol eller narkotika eller om man vill undvika ett beroende.

Effekten kommer efter någon timme.

Viktigt

Innan man börjar ta sömnmedlet ska man berätta för läkaren om man har några sjukdomar och om man använder några andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel, eftersom det kan påverka behandlingen.

Eftersom det finns risk för att man blir dåsig dagen efter kan reaktionsförmågan försämras. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Man kan använda Propavan när man är gravid. Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Biverkningar

 

En del personer kan bli trötta och dåsiga dagen efter. Vissa kan bli torra i munnen, speciellt om läkemedlet har använts under en längre tid. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att man borstar tänderna noga och att man använder fluortandkräm.

Om man är äldre är man ofta mer känslig för medicinen och får lättare biverkningar, till exempel ökar risken för att bli trött på dagen. Man kan få stickningar i benen, bli stel i musklerna eller få ofrivilliga muskelrörelser. Om äldre personer får Propavan brukar de därför få en lägre dos än yngre.

Fäll ihop

Lergigan och Theralen

Lergigan och Theralen

Så här fungerar medicinen

Lergigan och Theralen räknas till en läkemedelsgrupp som kallas antihistaminer. Lergigan innehåller det verksamma ämnet prometazin och Theralen innehåller alimemazin.

I hjärnan finns det olika ämnen som styr sömnen, till exempel histamin. Läkemedlen motverkar histaminets effekter i hjärnan och man blir då sömnig. Det är bara en del antihistaminer som fungerar som sömnmedel. Annars är det vanligt att antihistaminer används vid allergiska besvär.

Lergigan har ofta bra effekt hos vuxna personer som vaknar för tidigt.

Lergigan och Theralen kan användas av barn från två års ålder. Även om det är mycket ovanligt kan det hända att barn får medicinerna som sömnmedel. Då är det främst Theralen som används.

Det finns ingen risk för att bli beroende av medicinerna. Därför kan de användas om man är eller har varit beroende av till exempel alkohol eller narkotika eller om man vill undvika ett beroende.

Effekten kommer efter någon timme.

Det kan finnas en viss risk för att den sömngivande effekten minskar om man använder Lergigan regelbundet en längre tid. Möjligen kan det vara samma sak med Theralen.

Viktigt

Innan man börjar ta medicinerna ska man berätta för läkaren om man har några sjukdomar och om man använder några andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel, eftersom det kan påverka behandlingen. Man ska till exempel inte använda Theralen om man tar läkemedel mot Parkinsons sjukdom som innehåller levodopa, till exempel Madopark och Sinemet.

Eftersom det finns risk för att man blir dåsig dagen efter kan reaktionsförmågan försämras. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Man ska vara försiktig med att dricka alkohol när man tar Lergigan och Theralen eftersom man kan bli mer dåsig.

Man kan använda Lergigan när man är gravid. Däremot bör man inte använda Theralen. Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlen när man ammar.

Biverkningar

 

En del personer som använder medicinerna kan bli trötta och dåsiga dagen efter, speciellt efter att ha använt Lergigan.

Vissa som använder medicinerna kan bli torra i munnen, speciellt om läkemedlet har använts under en längre tid. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att man borstar tänderna noga och att man använder fluortandkräm.

En del personer som använder Theralen kan till exempel bli täppta i näsan. Andra kan få tillfällig huvudvärk eller lättare yrsel.

Om man är äldre är man ofta mer känslig för medicinerna och får lättare biverkningar, till exempel ökar risken för att bli trött på dagen och för att bli torr i munnen. Man kan bli förvirrad och få problem med minnet. Av Theralen kan man också bli stel i musklerna eller få ofrivilliga muskelrörelser. Om äldre personer får medicinerna brukar de därför få en lägre dos än yngre.

Andra användningsområden

Lergigan och Theralen kan även användas vid till exempel oro och som lugnande medel om man ska opereras. Medicinerna motverkar också illamående och lindrar allergiska besvär.

Fäll ihop

Circadin

Circadin

Så här fungerar medicinen

Circadin innehåller hormonet melatonin. Hormonet utsöndras från tallkottkörteln som sitter under den bakre delen av hjärnan. Utsöndringen av melatonin påverkas av ljuset så att halterna av melatonin är högre på natten och lägre på dagen. Hormonet har en stor betydelse för att reglera dygnsrytmen.

När man blir äldre sjunker halten melatonin nattetid och då kan det för en del personer fungera att använda läkemedel med melatonin för att kunna sova bättre. Man kan få medicinen om man är över 55 år.

Circadin kan användas om man har svårt att somna eller vaknar ofta och har svårt att somna om. Man kan använda medicinen upp till tre veckor.

Man tar medicinen en till två timmar innan man går och lägger sig.

Det finns ingen risk för att bli beroende av melatonin.

Viktigt

Eftersom det finns en risk för att man blir dåsig dagen efter kan reaktionsförmågan försämras. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Man bör inte dricka alkohol i samband med att man tar melatonin.

Man ska inte använda melatonin tillsammans med läkemedel mot depression som innehåller fluvoxamin, till exempel Fevarin.

Biverkningar

 

Det är ovanligt att man får biverkningar av Circadin, men en del kan bli trötta och dåsiga dagen efter.

Fäll ihop

Remeron och Mirtazapin

Remeron och Mirtazapin

Så här fungerar medicinen

Remeron och Mirtazapin är läkemedel mot depression som innehåller det verksamma ämnet mirtazapin. Mot sömnbesvär verkar det delvis genom att motverka effekterna av histamin i hjärnan. Histamin är ett av de ämnen i hjärnan som styr sömnen. När histaminets effekter motverkas blir man sömnig.

Ofta får man medicinen om man har svårt att sova på grund av en depression. Men ibland kan den fungera som ett rent sömnmedel, speciellt om man vaknar ofta under natten. Det är olika från person till person hur bra mirtazapin fungerar som sömnmedel.

Man blir inte beroende av medicinen, men man kan få olika symtom om man slutar plötsligt efter att ha använt medicinen regelbundet några veckor. Man kan till exempel bli illamående, yr, orolig eller få huvudvärk. Oftast är symtomen milda och går över inom några veckor. Om man ska sluta att ta mirtazapin efter att ha använt det en längre tid brukar läkaren minska dosen stegvis innan man slutar helt.

Viktigt

Innan man börjar ta läkemedlet ska man berätta för läkaren om man har några sjukdomar och om man använder några andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel, eftersom det kan påverka behandlingen.

Man ska inte ta mirtazapin tillsammans med

 • läkemedel mot depression som tillhör gruppen monoaminoxidas- eller MAO-hämmare, till exempel de som innehåller moklobemid, eller läkemedel som innehåller fluvoxamin, till exempel Fevarin
 • läkemedel med det verksamma ämnet selegilin, som används vid Parkinsons sjukdom
 • antibiotika som innehåller linezolid
 • medel som innehåller johannesört.

Eftersom det finns risk för att man blir dåsig dagen efter kan reaktionsförmågan försämras. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Man bör vara försiktig med alkohol när man tar medicinen eftersom man kan bli mer dåsig. Dessutom kan antidepressiva läkemedel tillsammans med alkohol ge kraftiga och oväntade reaktioner, som till exempel förvirring.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid eller när man ammar.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan bli trötta och dåsiga dagen efter eller få ökad aptit och gå upp i vikt.

Vissa kan bli yra eller torra i munnen. Några kan få magbesvär som illamående eller diarré, svullna fötter eller ont i lederna eller musklerna. En del kan känna sig matta, darriga eller oroliga.

Om man får biverkningar brukar de komma redan under den första eller andra veckan av behandlingen och sedan minska efterhand.

Andra användningsområden

Mirtazapin används vid depression.

Vilka läkemedel innehåller mirtazapin?

Läkemedel som innehåller mirtazapin är

Fäll ihop

Valeriana

Valeriana

Så här fungerar medicinen

Valeriana, eller vänderot, är en flerårig ört som växer vilt i Sverige. Jordstammen är den del av växten som används för att tillverka läkemedel. Valeriana har använts vid lindrig oro och insomningsbesvär under flera hundra år. Trots det är det inte känt vilka ämnen i jordstammen som har effekt eller hur valeriana fungerar i kroppen.

Man tar valeriana en halv till en timme innan man går och lägger sig. Vid behov kan man dessutom ta medicinen tidigare under kvällen.

Man blir inte beroende av valeriana.

Viktigt

Eftersom medicinen är rogivande kan reaktionsförmågan försämras. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Valeriana bör inte användas om man är gravid eller ammar.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av valeriana, men vissa personer kan få magbesvär som illamående och ont i magen.

Vilka läkemedel innehåller valeriana?

Läkemedel som innehåller valeriana är

 • Baldrian-Dispert Forte
 • Dormiplant
 • Neurol
 • Neurol forte
 • Neval
 • Valeriana Forte.

Läkemedlen finns som tabletter och kan köpas receptfritt.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 14 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-08-10
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad

Kristina Bengtsson Boström, läkare, specialist i allmänmedicin, Skövde