När något händer i familjen

För viktiga vuxna runt barnet

Innehållet gäller Kronoberg

När någon i familjen eller annan närstående blir sjuk påverkar detta barnet och vardagen. Barn och ungdomar har rätt till information och stöd för att kunna förstå och hantera sin vardag på ett bra sätt samt för att det som har inträffat inte ska påverka deras hälsa negativt.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan