När något händer i familjen

För viktiga vuxna runt barnet

Innehållet gäller Kronoberg

När någon i familjen eller annan närstående blir sjuk påverkar detta barnet och vardagen. Barn och ungdomar har rätt till information och stöd för att kunna förstå och hantera sin vardag på ett bra sätt samt för att det som har inträffat inte ska påverka deras hälsa negativt.

Aktuella artiklar

När någon nära barnet vårdas på rättspsykiatrisk klinik

När en person har begått ett brott och att den personen var psykisk sjuk när brottet begicks kan den personen få rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Det finns många barn och ungdomar som har en förälder eller annan anhörig som vårdas inom rättspsykiatrin. Det är aldrig barnets fel att någon nära vårdas på rättspsykiatrisk klinik. Barnet har rätt att må bra och få någon att prata med om hen behöver det. Det finns hjälp att få.

När någon nära barnet har psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom

Att leva nära någon som har en psykisk sjukdom kan påverka livet på olika sätt. Ibland kan det vara jobbigt, sorgligt eller svårt. Psykiska sjukdomar påverkar barnets känslor, ork och lust, hur barnet uppfattar sig själv, andra och omvärlden. Det finns många olika psykiska sjukdomar, och olika personer kan påverkas på olika sätt. Det är aldrig barnets fel att någon nära barnet har en psykisk sjukdom. Barnet har rätt att må bra och få någon att prata med om det behövs. Det finns hjälp att få.

När någon nära barnet har ett missbruk

Att bo med någon som dricker för mycket alkohol eller använder droger eller läkemedel påverkar livet och känslorna. Ibland kan det vara jobbigt, svårt eller skrämmande. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är barnets fel och att det finns bra hjälp att få för barn som bor med någon som missbrukar alkohol, droger eller läkemedel.

När någon nära barnet har en funktionsnedsättning

Att någon i familjen eller annan närstående person har en funktionsnedsättning kan väcka många frågor och funderingar. Det finns många olika sorters funktionsnedsättningar, och olika personer kan påverkas på olika sätt. Det är aldrig barnets fel att någon i familjen eller nära barnet har en funktionsnedsättning. Barnet har rätt att må bra och få någon att prata med om hen behöver det. Det finns hjälp att få.

När någon nära barnet har en allvarlig eller långvarig sjukdom

Att leva nära någon som har en allvarlig eller långvarig sjukdom kan påverka livet på olika sätt. Ibland kan det vara jobbigt eller svårt. Ibland kan behandling och mediciner få en att må sämre ett tag. Allvarliga och långvariga sjukdomar kan påverka ens humör, känslor, ork och lust. Det finns många olika sorters allvarliga och långvariga sjukdomar, och olika personer kan påverkas på olika sätt. Det är aldrig barnets fel att någon i familjen eller nära barnet har en allvarlig eller långvarig sjukdom. Barnet har rätt att må bra och få någon att prata med om hen behöver det. Det finns hjälp att få.

När barnet upplever våld i familjen

Barnet har rätt att känna sig trygg i sitt hem och i sin familj. De som ska ta hand om barnet får inte hota, vara elaka eller slå barnet. Andra får inte ta på barnets kropp på ett sätt som hen inte tycker om. Det är alltid den som utsätter någon för våld eller övergrepp som har ansvaret för att det sker. Allt våld mot barn är förbjudet enligt lagen. Det är aldrig barnets fel att någon nära utsätter barnet för hot, våld eller övergrepp. Barnet har rätt att må bra och få någon att prata med om hen behöver det. Det finns hjälp att få.

När någon nära barnet har dött

När någon i familjen dör vänds tillvaron upp-och-ner för både barn och vuxna. För det mesta hittar man sätt att stödja varandra i familjen eller med vänner. Det är vanligt att man känner många olika känslor; ledsamhet, förtvivlan, chock, sorg, ilska och kanske även lugn eller lättnad om personen varit sjuk en tid.   Barnet har rätt att få reda på vad som har hänt. Det är viktigt för barnet att veta att det inte är barnets fel att någon dör. Barnet har rätt att må bra och få någon att prata med om hen behöver det. Det finns hjälp att få.

Till toppen av sidan