Så fungerar vården

Att välja vårdmottagning

Du kan söka vård över hela landet men ibland behöver du en remiss. Här kan du läsa om hur du söker vård.

Innehåll - Att välja vårdmottagning

Visa innehåll som:
Akut tandvård i Kalmar län

För dig som har tandvärk, skadat eller slagit ut en tand eller har andra akuta tandbesvär.

Privata tandläkare för barn- och ungdomstandvård i Kalmar län

Här presenteras de privata tandläkare som Region Kalmar län har avtal med för barn- och ungdomstandvård.

Privata vårdgivare i Kalmar län

På den här sidan presenteras de privata vårdgivare som har avtal med Region Kalmar län.

Sök vård på rätt mottagning

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Här beskrivs olika slags vårdmottagningar.

Välja vårdmottagning

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

Remiss

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss.

Sök psykiatrisk vård i Kalmar län

Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Ibland vet man inte riktigt hur man ska gå vidare, man kan behöva vård, stöd och hjälp att hitta rätt. I dessa lägen finns olika typer av hjälp att få.

Vad gäller när du söker vård i Kalmar län

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser. Här kan du se vad som gäller i din region.

Vård i en annan region

Du kan söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser som gäller i den regionen, till exempel om du behöver remiss eller inte.

Välja specialistvård i Kalmar län

I Region Kalmar län kan du söka vård direkt till en specialistmottagning, utan remiss från läkare.

Mer på 1177.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan