Att välja vårdmottagning

Vad gäller när du söker vård i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i din region.

Vad finns det för vård?

Remissregler

I Region Kalmar län krävs ingen remiss. Här kan du söka vård direkt till en specialistmottagning. Då kan du skriva en så kallad egenremiss där du beskriver ditt tillstånd och varför du söker vård. Läs mer om egenremiss i Kalmar län.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård i den region där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med den region du tillhör. Om du väljer att söka vård i någon annan region har du inte heller möjlighet att få ersättning till och från mottagningen utan får bekosta den sjukresan på egen hand.

Läs mer om sjukresor i Kalmar län.

Patientavgifter

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. För vissa grupper är vården avgiftsfri. För dig som behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd. Läs mer om patientavgifter i Kalmar län.

Synpunkter på vården

Om du har synpunkter på vården kan du vända dig till den verksamhet du varit hos eller till Patientnämnden Kalmar län.

Du som är under 18 år och inte är nöjd med din vård eller behandling eller hur personalen har bemött dig kan också kontakta patientnämnden.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Välja specialistvård i Kalmar län

I Region Kalmar län kan du söka vård direkt till en specialistmottagning, utan remiss från läkare.

Till toppen av sidan