BARNLÖSHET

Stimulerad ägglossning

För att det ska bli en graviditet måste ett ägg lossna från äggstocken och komma ner i äggledaren. Där kan det bli befruktat av en spermie. Det går inte att få till en graviditet om inte ägglossningen fungerar. Om den är oregelbunden kan det vara svårt. Då kan du få hormonbehandling som stimulerar äggen att mogna och lossna.

Du kan få behandling med tabletter eller sprutor. Ungefär hälften av alla som får behandling blir gravida. Stimulerad ägglossning kallas även ovulationsstimulering.

Före behandlingen

Under en barnlöshetsutredning visar det sig om du har problem med ägglossningen. Kanske har du oregelbunden ägglossning eller ingen ägglossning alls. Då kan stimulerad ägglossning hjälpa.

Så går behandlingen till

Stimuleringen kan gå till på olika sätt.

Det vanligaste är att du får ta tabletter. Tabletterna ska stimulera dina egna hormoner som sedan stimulerar äggstockarna. Du tar läkemedlet i fem dagar. Efter ungefär två veckor gör läkaren en undersökning för att avgöra effekten av behandlingen.  

Du kan få hormonsprutor om tabletterna inte fungerar. Sprutorna ska tas varje dag i ungefär två veckor. Du behöver inte komma in till kliniken, utan kan ta dem själv. Personalen visar dig hur du ska göra. Det är vanligt att ta sprutorna i magen eller låret. Det verksamma ämnet i sprutorna är ett hormon som heter FSH. 

Ultraljudsundersökning

Med hjälp av ultraljudsundersökning kan läkaren se hur äggblåsorna växer i äggstockarna. Det gäller både om du behandlas med tabletter eller sprutor. Ultraljudet är ett så kallat vaginalt ultraljud. Läkaren använder en avlång ultraljudsstav som förs in i slidan för att komma så nära äggstockarna som möjligt.

När ägget ska lossna

När ägget är moget får du ta en spruta som ska göra så att ägget lossnar. Du tar sprutan ungefär 30 till 35 timmar före slidsamlag eller insemination.

Varför görs behandlingen?

När du har problem med ägglossningen är chansen låg att spermierna ska lyckas befrukta ett ägg. Genom att stimulera ägglossningen vet du bättre när du har ägglossning. Det blir då lättare att veta när du bör ha slidsamlag eller göra insemination.

Biverkningar

En del kan få biverkningar av hormonbehandlingen. Du kan få huvudvärk, må illa eller få svullen mage. Några kan även märka att humöret svänger.

När det bildas för många ägg

Det bör inte bildas fler än två eller tre mogna äggblåsor när du får behandlingen. Därför kontrollerar läkaren antalet äggblåsor med ultraljud. Blir det för många äggblåsor kan du få göra en paus med behandlingen.

Svår överstimulering

Det kan hända att det bildas för många äggblåsor, men det är ovanligt. Det kallas för överstimulering.

Din mage kan svullna upp om du får en svår överstimulering. Det beror på att det samlas vätska i magen. Du kan få tungt att andas om vätskan i magen trycker mot lungorna. Då kan du behöva bli inlagd på sjukhus. Där får du behandling. Efter en till två veckor brukar magen vara som vanligt igen.

Så påverkar behandlingen livet

Du kan leva som vanligt under behandlingen.

Men det är vanligt att behandlingen ändå påverkar tillvaron. Det kan till exempel var pressande att behöva ha slidsamlag vid en särskild tidpunkt.

Hur många behandlingar får jag?

Hur många behandlingar du får göra varierar mellan olika landsting. En del kan få prova med IVF-behandling, om inte den stimulerade ägglossningen ger resultat.

Du kan kontakta en privat klinik om du vill fortsätta med ännu fler försök. Men då måste du bekosta hela behandlingen själv.

Sjukhus eller privat klinik

Stimulerad ägglossning kan du göra antingen på en klinik på ett sjukhus eller på privata kliniker. Hur lång väntetiden är kan vara olika.

Enligt patientlagen får du söka öppen specialistvård var du vill i landet. Om du söker hjälp i ett annat landsting står du i samma kö som de som hör till det landstinget eller den regionen. Resor får du betala själv.

Vårdgarantin gäller bara i det landsting eller den region där du är folkbokförd.

Vad kostar det?

På landstingsfinansierade kliniker betalar du en patientavgift för dina undersökningar och behandlingar. Avgiftens storlek kan variera mellan olika landsting. Både behandlingar och läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet.

På en privat klinik får du betala hela kostnaden själv. Hur mycket det kostar beror på typen av behandling och vilken klinik du behandlas på.

Allmänt om dina rättigheter

Vårdpersonalen ska berätta vilka behandlingsalternativ som finns. De ska se till att du förstår vad de olika alternativen betyder, vilka biverkningar som finns och var du kan få behandling. På så sätt kan du vara med och besluta vilken behandling som passar dig.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska kan du ha rätt att få hjälp av en tolk. Om du har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få tolkhjälp.

Till toppen av sidan