Operationer av könsorgan och urinvägar

Stötvågsbehandling vid njursten - ESVL

Innehållet gäller Jönköpings län

De allra flesta njurstenar och stenar i urinledaren kan tas bort utan operation och sövning genom så kallad stötvågsbehandling. Du kan inte få stötvågsbehandling om du är gravid, har pulsåderbråck (aortaaneurysm) eller om du har en pågående behandling med blodförtunnande medicin.

Förberedelser inför behandlingen

Inför behandlingen ska du tvätta dig och fasta.

Så här tvättar du dig inför behandlingen 

Du behöver duscha vid två tillfällen innan behandlingen, vanligtvis kvällen innan och samma dag som behandlingen. Vid båda tvättillfällena ska du tvåla in håret och kroppen och skölja av dig två gånger.

Använd vanlig tvål och schampo. Var särskilt noga med tvätt kring området runt näsan, armhålor, navel, ljumskar och könsorgan. Rengör även under naglarna. Efter dusch använder du en ren handduk och rena kläder. Bädda med nya sängkläder.

Läs mer om dagkirurgisk operation - vuxna

Du behöver fasta inför behandlingen

Inför behandlingen ska du fasta. Läs om hur du gör här:

Så går behandlingen till

Under behandlingen får du ligga på en specialkonstruerad brits. Stenens läge fokuseras med hjälp av röntgen. Under britsen finns en vattenfylld kudde som stötvågorna passerar igenom och med hjälp av vattnet leds de vidare genom kroppsvävnaderna, mot stenen och pulveriserar den.

Det är viktigt att du ligger stilla på britsen. Under behandlingen finns personal närvarande hela tiden och du kan när som helst avbryta, eller säga till om det gör ont. Vid behandlingen får du själv kontrollera en smärtpump som ger dig smärtlindring och avslappnande medicin in i blodet. 

Behandlingen tar cirka 45 minuter.

Efter behandlingen får du kissa ut resterna från den krossade stenen. Det kan göra ganska ont. Du får smärtlindrande läkemedel om du behöver.

I de flesta fall räcker det med en behandling, men vid större stenar behövs ibland flera behandlingar. I vissa fall behöver man komplettera med andra operationsmetoder.

Efter behandlingen

Oftast kan du lämna sjukhuset efter ett par timmar, men eftersom du fortfarande kan vara påverkad av läkemedel får du inte köra bil eller arbeta samma dag. 

Efterkontroll

2-3 veckor efter behandlingen kontrolleras behandlingsresultatet med röntgen på ditt hemsjukhus. Du får en kallelse hemskickad. Svaret på röntgenundersökningen får du via brev eller telefon.

Stenanalys

En analys kommer göras för att ta reda på vad stenen består av. Efter stötvågsbehandlingen är det meningen att du ska kissa ut stenrester. Du får med dig en speciell burk hem som du ska kissa i de närmsta dagarna efter behandlingen. Får du ut sten i burken lämnar du in den på en vårdcentral i Jönköpings län för analys.

Förhindra att det bildas nya stenar

För att förhindra att det bildas fler stenar är det viktigt att du dricker mycket. Helst ska du producera cirka 2 liter urin per dygn. Då behöver du dricka cirka 3 liter vätska per dygn. Att äta mindre salt och kött kan också minska risken för att nya stenar bildas.

Efter behandlingen kan grus passera genom urinledaren, vilket är smärtsamt. Det kan dröja allt från en dag till flera veckor innan gruset har kommit ut. Du får recept på smärtstillande läkemedel. Om du inte blir tillräckligt smärtfri på maxdosen av läkemedlen, kontaktar du akutmottagningen på hemorten.

Blod i urinen förekommer nästan alltid och är ett tecken på att stenen sönderdelats. Det är viktigt att du dricker mycket.

Normalt krävs ingen sjukskrivning.

Komplikationer

Allvarliga komplikationer är ovanliga. Du kan få feber vid behandling av stenar som skapat infektion eller om du får bakterier i urinen. Om det finns risk för infektion får du antibiotika i förebyggande syfte.

En annan orsak till feber kan vara att stenfragment hindrar flödet i urinledaren. Flödet måste då återställas, antingen via en slang till njuren från urinblåsan (stent, splint) eller via en kateter genom huden in i njuren (nefrostomi, pyelostomi).

Om du får feber, kraftig blödning eller kraftig smärta, ring 1177. Det gäller oavsett tid på dygnet.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Vad du kan förvänta dig i din kontakt med vården

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt, där det är tydligt:

  • vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård
  • vart du ska vända dig när du behöver vård eller stöd
  • vad som är ditt nästa steg i din vård och behandling
  • hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården
  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vem som är din fasta vårdkontakt/kontaktperson om du är i behov av en sådan. 

Din överenskommelse – ditt patientkontrakt hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan skriva in ”överenskommelse” i sökrutan. Du kan även be om att få den nedskriven eller utskriven av din vårdgivare.

Prata gärna med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt och om du har frågor kring din delaktighet i din vård.

Till toppen av sidan