Operationer av könsorgan och urinvägar

Behandling med laser vid njursten - uretäroskopi

Innehållet gäller Jönköpings län

Stenar i urinvägarna kan behandlas på flera sätt, till exempel genom behandling med laser via urinröret (uretäroskopi). Vilken behandling du får beror på stenens storlek och läge. Uretäroskopi (URS) är en operation där man med ett tunt instrument undersöker och behandlar njursten eller polyper i urinledare och/eller njure.

Förberedelser inför operationen

För att kontrollera att stenen ligger kvar görs oftast en röntgenundersökning på hemsjukhuset ett par dagar före operationen. 

Inför operationen behöver du tvätta dig och fasta.

Så här tvättar du dig inför operationen

Du behöver duscha vid två tillfällen innan operationen, vanligtvis kvällen innan och samma dag som operationen. Vid båda tvättillfällena ska du tvåla in håret och kroppen och skölja av dig två gånger.

Använd vanlig tvål och schampo. Var särskilt noga med tvätt kring området runt näsan, armhålor, navel, ljumskar och könsorgan. Rengör även under naglarna. Efter dusch använder du en ren handduk och rena kläder. Bädda med nya sängkläder.

Genom att duscha enligt instruktionen minskar risken för sårinfektion efter operationen.

Läs mer om dagkirurgisk operation - vuxna

Du behöver fasta inför operationen

Inför operationen behöver du fasta. Läs om hur du gör här:

Så går operationen till

Läkaren för in instrumentet genom urinröret och sedan vidare upp i urinblåsan och urinledaren, och vid behov ända upp i njuren. Genom instrumentet kan man se insidan av urinledaren och njuren, och med hjälp av laserfiber dela sönder stenar och ta bort polyper. Sedan tas stenbitarna ut och det tas även prov från slemhinnan i urinledaren och njuren.

Olika faktorer avgör om operationen sker med sövning eller ryggbedövning. Det är inte säkert att det går att hämta ut alla stenrester direkt, utan ibland behövs ytterligare en operation.

Läs mer om bedövning och att bli sövd:

För att säkert veta att flödet från njuren och nedåt är fritt får man ofta en stent efter operationen. Läs mer:

Operationen tar normalt mellan 30 minuter och två timmar.

Efter operationen

Efter operationen kommer du till en uppvakningsavdelning. Där kontrollerar man så att du kan kissa och inte har ont.

I de flesta fall kan du åka hem samma dag. Du får inte köra bil själv direkt efter operationen. Det är bra om du har någon som hämtar dig när du är klar.

Ibland kan man behöva stanna på sjukhuset över natten, till exempel om man har många andra sjukdomar, om operationen gjordes sent på dagen eller operationen blev mer besvärlig än planerat.

Du kommer att få smärtstillande tabletter med dig hem, och recept på fler tabletter.

Om du kan lämna sjukhuset på operationsdagen kommer du att bli uppringd av en sjuksköterska dagen efter. Sjuksköterskan kontrollerar att du mår bra, att din värkmedicinering fungerar och att du har fått den information du behöver.

I de flesta fall görs en röntgenkontroll ett par veckor efter operationen för att se att njuren fungerar bra och för att bedöma resultatet av operationen.

Så mår du efteråt

Efter operationen kan du få smärtor i njurarna som ofta blir värre när du kissar. Det kan svida och du kan få urinträningar och även muskelkramper. Urinen kan vara blodig under några dagar, därför är det viktigt att dricka mycket de första dagarna.

Om det blir svullet i urinledaren, eller om det finns små stenbitar kvar, kan du få en kateter i urinledaren efter operationen. Den tas vanligtvis bort på din närmaste urologmottagning inom ett par veckor.

Om du arbetar kan du vanligtvis börja igen inom en vecka och ytterligare sjukskrivning behövs inte. Har du en pågående sjukskrivning eller funderingar kring ditt arbete eller annan sysselsättning bör du ta upp det med läkaren innan du lämnar sjukhuset.

Komplikationer

Du ska kontakta sjukvården om du:

 • får över 38 graders feber och/eller frossa
 • inte tycker att dina smärtstillande hjälper (trots maxdos)
 • kräks och inte får behålla mat eller vätska
 • får en kraftig blödning i urinvägarna (urinen blir tjock med blodklumpar)
 • inte kan kissa.

På dagtid under vardagar vänder du dig till din urologmottagning. Under kvällar och helger kontaktar du din vårdcentral för att bli kopplad vidare till närakut eller akutmottagning.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Vad du kan förvänta dig i din kontakt med vården

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt, där det är tydligt:

 • vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård
 • vart du ska vända dig när du behöver vård eller stöd
 • vad som är ditt nästa steg i din vård och behandling
 • hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården
 • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
 • vem som är din fasta vårdkontakt/kontaktperson om du är i behov av en sådan. 

Din överenskommelse – ditt patientkontrakt hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan skriva in ”överenskommelse” i sökrutan. Du kan även be om att få den nedskriven eller utskriven av din vårdgivare.

Prata gärna med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt och om du har frågor kring din delaktighet i din vård.

Till toppen av sidan