Stöd och behandling på nätet

Tobakshjälpen - vägledd behandling via internet

Innehållet gäller Jönköpings län

Tobakshjälpen ger fler tobaksbrukare möjlighet att ta del av kunskap och vägledning för att sluta med tobak. Behandlingen ger dig möjlighet att tillsammans med en tobaksavvänjare göra en plan utifrån dina behov och möjligheter.

Upplägget i programmet ger en struktur för ditt arbete med tobaksstopp och fokuserar på viktiga förändringar som du behöver göra. I programmet finns viktig information, praktisk vägledning och aktiva övningar med möjlighet för dig att gå tillbaka och repetera.

Programmet gäller både för rökare och snusare. 

Till toppen av sidan