STÖD OCH BEHANDLING PÅ NÄTET

Tobakshjälpen - vägledd behandling via internet

Innehållet gäller Jönköpings län

Tobakshjälpen ger fler tobaksbrukare möjlighet att ta del av kunskap och vägledning för att sluta med tobak. Behandlingen ger dig möjlighet att tillsammans med din tobaksavvänjare göra en plan utifrån dina behov och möjligheter.

Upplägget i programmet ger en struktur för arbetet med tobaksstoppet och fokuserar på viktiga förändringar som behöver göras. I programmet finns viktig information, praktisk vägledning och aktiva övningar med möjlighet för dig att gå tillbaka och repetera.    

Så går behandlingen till

Tobaksavvänjaren ger vägledning och feedback enligt en överenskommen tidsplan. Kommunikationen mellan dig och tobaksavvänjaren kan ske via meddelanden i programmet, telefon eller besök.

Du arbetar med ditt beteende, tankar och känslor som har samband med tobaksbruket. Vid tobaksstoppet ökar andra aktiviteter och nya bra vanor etableras. Viktig kunskap stärker arbetet och olika verktyg/övningar underlättar tobaksstoppet.

Programmet gäller både för rökare och snusare.

Hur får jag tillgång till programmet

Kontakta tobaksavvänjare på din vårdcentral så får du veta mer.  

Till toppen av sidan