1177.se

Visa vårdmottagning på 1177.se

För att en mottagning ska kunna visas som ett kontaktkort på 1177.se måste den vara ansluten till katalogtjänsten HSA. Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Det är bara mottagningar inom svensk vård eller omsorg som kan anslutas till HSA. Det kan prövas av ett särskilt råd, om det behövs.

I varje region finns det HSA-ansvariga som ser till att de mottagningar som är anslutna till regionen finns med i HSA-katalogen. De ser även till så att informationen om mottagningen är korrekt och uppdaterad.

Jönköpings län

Mottagningar i Region Jönköpings län

För att synas med sina kontaktuppgifter på 1177.se ska mottagningen/enheten finnas i HSA-katalogen. Region Jönköpings län ansvarar för att mottagningar som drivs i egen regi finns med i HSA. HSA-katalogen administreras av IT-centrum, Region Jönköpings län. Det gäller både hälso- och sjukvårdens- och tandvårdens mottagningar.

Verksamheten ansvarar för att uppgifterna om enheten är aktuella och korrekta. HSA-administratör, eller annan utsedd på enheten, ändrar eller lägger till kontaktuppgifter på 1177.se via verktyget HSA-CDA eller gör en IT-beställning till IT-centrum.

Att ansluta en privat mottagning till HSA

För att ansluta en privat mottagning behöver du anlita ett HSA-ombud. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata mottagningar som har avtal med regionen att ansluta till HSA genom regionen i stället för via ett ombud. Kontakta din region för mer information.

Läs mer om att ansluta sig till HSA-katalogen och om HSA-ombud.

Till toppen av sidan