Stöd och behandling på nätet

Möt ditt barns oro – digitalt stödprogram

Innehållet gäller Jönköpings län

Att vara förälder till ett oroligt barn är en utmaning. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska bemöta sitt barn eller på vilket sätt man bäst hjälper barnet ur sin oro. Du som är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som lider av oro, ångest eller rädsla kan få stöd genom ett digitalt stödprogram - Möt ditt barns oro.

Stödprogrammet riktar sig till dig som är förälder till ett barn, 6-13 år, som lider av lindrig oro, ångest eller rädsla. Stödprogrammet bygger på en behandlingsinriktning som kallas för kognitiv beteendeterapi (KBT).

Till toppen av sidan