Stöd och behandling på nätet

Min vårdplan cancer

Innehållet gäller Jönköpings län

Du som behandlas för cancer får av vården en skriftlig vårdplan som anpassas efter dig och din situation. Vårdplanen är till för att du ska känna dig trygg genom hela sjukdomen. Du kan få Min vårdplan cancer digitalt genom e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se eller på papper.

Min vårdplan cancer via 1177.se

Min vårdplan cancer är till för att ge dig tydlig information och stöd till dig som har cancer. Vårdplanen kan hjälpa dig att vara mer delaktig i din vård och öka din trygghet. Den följer dig genom hela sjukdomen och ska vara ett stöd för dig och dina närstående.

Vårdplanen kan du ta del av digitalt genom att logga in på 1177.se eller på papper. Prata med din kontaktsjuksköterska för att få tillgång till Min vårdplan cancer.

Till toppen av sidan