Psykisk hälsa

Att söka stöd och hjälp

Här finns information om olika former av stöd du kan få. Det finns också kontaktuppgifter till olika patient- och närståendeföreningar.

Innehåll - Att söka stöd och hjälp

Visa innehåll som:
 • Söka vård för psykiska besvär

  Det finns många sätt att få hjälp om du mår dåligt psykiskt. Ofta räcker det med råd och stöd. Ibland behövs hjälp från vården. Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

 • Andlig vård i Jönköpings län

  Företrädare för olika livsåskådningar och trosuppfattningar erbjuder andlig vård vid sidan om den kroppsliga vården. När man är sjuk eller närstående till någon som är sjuk behöver man ofta tid för att tänka och bearbeta det som händer och som kan vara tungt och svårt. Även personal kan behöva samtal om händelser.

 • En väg in, barn och unga, psykisk hälsa

  En väg in, barn och unga psykisk hälsa är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin för barn upp till 18 år. Hit vänder du dig också om du är i behov av akut kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin dygnet runt.

 • Familjerådgivning

  Alla kan få problem i sin relation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Alla kommuner erbjuder samtal hos familjerådgivningen.

 • Hitta en psykolog eller psykoterapeut

  Du kan söka psykoterapi via sjukvården i din region, eller söka en psykolog eller psykoterapeut privat. Kostnaden varierar.

 • KBT via nätet

  KBT är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress och ångest. Det går att få KBT via nätet. Då kan du ta del av behandlingen var och när det passar dig.

 • Patientföreningar i Jönköpings län

  Genom att vara med i en patientförening får du möjlighet att träffa andra som befinner sig i samma situation som du.

 • More to life - samtalscafé

  Vill du göra plats för det i livet som inte alltid syns? Dra lärdomar av gårdagens motgångar, bygga inre styrka för morgondagen, och få verktyg som hjälper dig leva bästa möjliga liv idag? Då är More to life för dig.

 • Patientföreningar och närståendeföreningar

  Här finns en lista över föreningar och organisationer som erbjuder olika form av stöd. Det spelar ingen roll var du bor i landet. Du behöver inte heller vara medlem för att ta kontakt.

 • Psykoterapi och psykologisk behandling

  Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling.

 • Kurser för dig som upplever psykisk ohälsa eller stödjer någon som mår dåligt

  Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter som erbjuder kurser till stöd för återhämtning från psykisk ohälsa. Här arbetar yrkesverksamma inom psykiatrin och personer med egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa tillsammans. Kurserna är gratis och öppna för alla.

 • Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

  Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

 • Söka psykiatrisk vård i Jönköpings län

  Om du mår dåligt och har psykiska besvär ska du söka vård för att få hjälp. Din ålder och ditt mående avgör var du ska söka vård.

 • Vård och stöd vid psykisk ohälsa för barn och unga i Jönköpings län

  Barn och unga som mår psykiskt dåligt kan på olika sätt få stöd och hjälp av vården. Här får du information om var du kan söka stöd och vård.

Mer på 1177

Självkänsla

Självkänslan påverkar hur du mår psykiskt. En stark självkänsla kan göra det lättare att hantera stress och komma överens med andra. En stark självkänsla innebär att du är nöjd med dig själv och känner att du är värdefull. Det går att träna upp sin självkänsla.

Till toppen av sidan