Att söka stöd och hjälp

Andlig vård i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Företrädare för olika livsåskådningar och trosuppfattningar erbjuder andlig vård vid sidan om den kroppsliga vården. När man är sjuk eller närstående till någon som är sjuk behöver man ofta tid för att tänka och bearbeta det som händer och som kan vara tungt och svårt. Även personal kan behöva samtal om händelser.

Kontakten behöver inte ha ett religiöst innehåll. Det kan ofta handla om ett behov av att prata om det som är svårt och jobbigt. Alla kontakter bygger på frivillighet och respekt för patientens integritet. Ingenting av det som ni samtalar om kommer att skrivas in i din journal.

Företrädarna har kunskaper och erfarenhet för att kunna möta människor med olika bakgrund i krissituationer. Företrädarna har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Till toppen av sidan