Beställ journalkopia

Du kan beställa en kopia av din journal av din mottagning. 

Logga in och beställ journalkopia

Vill du hellre läsa din journal på nätet?

Din journalnformation från och med 1 juli 2014 finns tillgänglig via nätet.

Läs din journal via nätet

Mer om att beställa journalkopia

Svar på beställningen

Du får svar inom två arbetsdagar via e-tjänsten. Journalkopian hämtar du sedan på din mottagning eller får skickat till dig med post till den adress du är folkbokförd på. Kontrollera att adressen du är folkbokförd på stämmer. Mer information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats.

Avgifter

Journalkopians första nio sidor är avgiftsfria.

Patientavgifter i Jönköpings län

Utföra ärenden åt andra

Inloggningen till e-tjänsten är personlig. Via din inloggning kan bara utföra ärenden som gäller dig själv eller den du är ombud för. 

Du kan beställa en kopia av ditt barns journal, om du valt att vara ombud, och barnet är under 13 år. 

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

 

 

 


Publicerad:
2016-02-16
Redaktör:

Anna Franzén Ekros, kommunikatör, Region Jönköpings län.

Manusunderlag:

Agneta Levin, utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län.