Ögonmelanom

Allmänt

Ögonmelanom är en form av cancer som man kan få i mellersta skiktet i ögat i den så kallade druvhinnan, men den kan också uppkomma i andra delar av ögat. När man hör ordet melanom kan man koppla samman det med malignt melanom som är hudcancer, men man kan även få melanom i ögat. Till skillnad mot hudcancer, där orsaken till att cancern uppstår är för mycket solande, så är det inte helt känt varför man får ögonmelanom.

Sjukdomen kommer vanligast i 50-55 årsåldern, men även yngre kan få den. Cirka 70-80 personer får varje år ögonmelanom. De flesta behandlas med strålning och ibland kan man bli tvungen att göra om strålbehandlingen eller komplettera den med en laserbehandling.

Symtom

Många beskriver symtomen vid ögonmelanom som om en tät skugga eller ridå skymmer en del av synfältet. Man kan även se ljusblixtar. Däremot har man inte ont i ögat. Symtomen vid ögonmelanom liknar symtomen vid näthinneavlossning.

Läkaren undersöker ögonbotten och gör ett ultraljud. Undersökningen tar cirka en timme. Den gör inte ont men kan kännas ansträngande eftersom man måste sitta stilla. Man kan bli trött i ögonen efteråt.

Om du har fått diagnosen ögonmelanom och känner dig osäker på om du får den vård och behandling som är bäst för dig, kan du få en ny medicinsk bedömning, en så kallad second opinion. Då träffar du en annan läkare, oftast vid en annan specialistvårdsmottagning. Fråga din läkare om du vill veta mer om hur du kan få en ny medicinsk bedömning.

Behandling

Ögonmelanom behandlas med strålning där en så kallad strålplatta med ett radioaktivt ämne opereras in i ögat. Strålplattan ser till att tumören får en intensiv och jämn bestrålning under en längre tid för att tumören ska sjunka ihop och skrumpna. Operationen görs under narkos och man kan ha kvar strålplattan i ögat alltifrån några dagar till några veckor innan den tas bort.

Under den tid som strålplattan sitter i ögat kan man leva som vanligt men ögat blir ofta rött och irriterat.

I några enstaka fall, om tumören är väldigt stor eller sitter illa till, kan man tvingas operera bort hela ögat. Efter en sådan operation är ögat slutet och det ser ut som man blundar. Ungefär fyra veckor efter operation brukar man kunna prova ut en ögonprotes. 

När ska man söka vård?

Om man har de symtom som beskrivs ovan ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Man kan även kontakta en ögonklinik direkt eller ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Senast uppdaterad:
2014-12-19
Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Roger Henriksson, läkare, professor, specialist i cancersjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm