Sunda vanor

Lärcafé - Lära och bemästra

Innehållet gäller Jönköpings län

Lärcafé är en utbildningsform där du som patient eller närstående får lära dig mer om din sjukdom och stärka dig i din vardag. Lärcafé startar utifrån behov. Det innebär att när personer med samma diagnos eller symtom anmält sitt intresse startas ett lärcafé upp på det efterfrågade temat.

Lärcaféer om att påverka sin hälsa och livskvalitet

I ett Lärcafé träffar du andra med liknande erfarenheter.
Här ges möjlighet till ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan dig som patient/närstående och vårdpersonal. Det innebär att vårdpersonalens professionella kunskap och din egen erfarenhet ses som lika värdefulla resurser för lärande och utbildning.

Lärcafé är aktuellt när du har behov av ökad kunskap som patient- och/eller närstående. Det kan till exempel vara vid ny-diagnosticering men också efter långvarig sjukdom.
Lärcafé är en utbildningsform där du som patient eller närstående styr innehållet utifrån dina frågor och funderingar.

Det kan handla både om sjukdomar/symtom eller annat som påverkar livet.
Till exempel: Hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom, Sömnrubbning, Smärta, Psoriasis, Diabetes, Förmaksflimmer, Stroke och Njursvikt.

Utbildningen syftar till att stärka och stödja dig utifrån din hälsa, dina behov och dina förutsättningar. Med praktiska tips och ökad kunskap om din sjukdom och egenvård kan du minska ditt beroende av sjukvården och stärka dig själv i din vardag.

Idén med lärcaféer är att du som patient eller närstående ska bli mer delaktig genom att:

  • stärka din förmåga att hantera livet med en kronisk sjukdom
  • lära av varandras erfarenheter och få svar på frågor som du och övriga gruppdeltagare har
  • stärka det friska hos dig själv
  • med hjälp av ny kunskap tänka i nya banor och att försöka förändra dina levnadsvanor

Regelbundna träffar i grupp

Lärcafé genomförs i grupp 4-5 tillfällen. Varje träff är ca 2,5 timme med paus.
Träffarna är fysiska och genomförs med 2-3 veckors mellanrum. Om det finns behov kan även digitala Lärcafé genomföras.
Frågor som deltagarna önskar svar på samlas in under första träffen och grupperas utifrån vilken profession som bäst lämpar sig att svara. Exempel på inbjudna professioner kan vara läkare, kurator, fysioterapeut som gästar gruppen vid olika tillfällen. Vid ett av tillfällena kommer också en bibliotekarie som ger tips på säkra webbsidor, källkritik och litteratur inom ämnet. Lärcafé för dej som deltagare är kostnadsfritt.

Kommentar från deltagare vid ett Lärcafé:

”Tänk att vi får prata med en läkare så här länge, under ett och samma tillfälle”.
”Skönt att få träffa likasinnade och att öppet kunna prata utan att betraktas som ett offer”.
”Att få ta del av andras erfarenheter känns lugnande. Känslan är att jag har fått ett nytt liv”.
”Har fått tilltro till mig själv och det är mycket jag kan göra själv.”
”Varit mycket givande känner mig tryggare.”

Eva fick hjälp av digitala möten

Kontakta oss

Är du intresserad av att vara med? Kontakta din vårdkontakt.
Du kan också kontakta:

Till toppen av sidan