Sunda vanor

Lärcafé - Lära och bemästra

Innehållet gäller Jönköpings län

Lärcafé är en utbildningsform där du som patient eller närstående får lära dig mer om din sjukdom och stärka dig i din vardag. Lärcafé startar utifrån behov. Det innebär att när personer med samma diagnos eller symtom anmält sitt intresse startas ett lärcafé upp på det efterfrågade temat.

Lärcaféer om att påverka sin hälsa och livskvalitet

Lärcafé är en utbildningsform där du som patient eller närstående styr innehållet utifrån dina frågor och funderingar.

Det kan handla både om sjukdomar/symtom eller annat som påverkar livet.
Till exempel:

 • Hjärtsvikt
 • Parkinsons sjukdom
 • Sömnrubbning
 • Smärta
 • Psoriasis
 • Diabetes
 • Förmaksflimmer
 • Stroke
 • Njursvikt

Utbildningen syftar till att stärka och stödja dig utifrån din hälsa, dina behov och dina förutsättningar. Med praktiska tips och ökad kunskap om din sjukdom och egenvård kan du minska ditt beroende av sjukvården och stärka dig själv i din vardag.

Idén med lärcaféer är att du som patient eller närstående ska bli mer delaktig genom att:

 • stärka din förmåga att hantera livet med en kronisk sjukdom
 • skapa nätverk där du tillsammans med andra lär av varandras erfarenheter
 • lära dig söka kunskap som är adekvat
 • stärka det friska hos dig
 • inspirera till att hjälpa och stödja varandra
 • med hjälp av ny kunskap tänka i nya banor och eventuellt förändra din livsstil.

Regelbundna träffar i grupp

Lärcaféer startas utifrån behov. Det innebär att en grupp på 10-12 personer med samma diagnos eller symtom sätts samman. Gruppen träffas under två - tre timmar vid fyra tillfällen under cirka tre månader. 

Det är dina frågor och behov som patient eller anhörig som styr innehållet i kurserna, som leds av en utbildad kursledare. För att du ska får en ökad förståelse om just dina symtom och besvär bjuds även olika yrkeskategorier in för att kunna svara på frågor.

Lärcafé kan genomförs både fysiskt och digitalt.

Eva fick hjälp av digitala möten

Kontakta oss

Är du intresserad av att vara med så kan du prata med din vårdcentral. Du kan också kontakta:

Till toppen av sidan