SUNDA VANOR

Lärcafé

Innehållet gäller Jönköpings län

Lärcafé är en utbildningsform där du som patient eller närstående får lära dig mer om din sjukdom och stärka dig i din vardag. Lärcafé startar utifrån behov. Det innebär att när personer med samma diagnos eller symtom anmält sitt intresse startas ett lärcafé upp på det efterfrågade temat.

Livscaféer om att påverka sin hälsa och livskvalitet

Lärcafé är en utbildningsform där du som patient eller närstående styr innehållet utifrån dina frågor och funderingar, det kan vara både om sjukdomar eller andra saker som påverkar livet. Exempel på innehåll kan vara, hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom, eller sömnrubbning.

Utbildningen syftar till att stärka och stödja dig utifrån din hälsa, dina behov och dina förutsättningar. Med praktiska tips och ökad kunskap om din sjukdom och egenvård kan du minska ditt beroende av sjukvården och stärka dig själv i din vardag.

Idén med lärcaféer är att du som patient eller närstående ska bli mer delaktiga genom att

  • stärka din förmåga att hantera livet med en kronisk sjukdom
  • skapa nätverk där ni lär av varandras erfarenheter
  • lära dig söka kunskap som är adekvat
  • stärka det friska hos dig
  • inspirera till att hjälpa och stödja varandra
  • att med hjälp av ny kunskap tänka i nya banor och eventuellt förändra din livsstil.

Regelbundna träffar i grupp

Lärcaféer startas utifrån behov. Det innebär att en grupp på 10-12 personer med samma diagnos eller symtom sätts samman. Gruppen träffas 2-3 timmar, en gång i månaden under fyra månader. 

Det är patienters och anhörigas frågor och behov styr innehållet i kurserna som leds av en utbildad kursledare. För att du ska får en ökad försåelse om just dina symtom och besvär bjuds även olika yrkeskategorier in för att kunna svara på frågor.

Kontakt och mer information

För mer information eller lämna en intresseanmälan för att delta i Lärcafé, kontakta: 

 

Till toppen av sidan