Barn & gravid

Vård och stöd för barn

Läs om olika sätt för barn att få stöd och vård. Här finns info om bland annat elevhälsan, bup, BVC och om hur du förbereder dig och barnet för besök i vården.

Innehåll - Vård och stöd för barn

Visa innehåll som:
Besök på barnavårdscentralen, BVC

På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

Film: Välkommen med ditt barn till specialisttandvården

För att du och ditt barn ska känna er trygga inför ett besök hos oss på Barntandvården har vi tagit fram en film som berättar vad som händer under det första besöket hos oss.

Funktionsnedsättning hos barn

Läs om barn- och ungdomshabilitering och om vilket stöd som finns.

Förbereda barn för besök i vården

Besök, undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du är rädd och orolig är det lätt att barnet känner likadant. Förbered först dig själv och sedan ditt barn. Här får du råd om hur du kan göra.

Lekterapin - Hallands sjukhus Halmstad

Barn och ungdomar på sjukhus har rätt till utveckling och stimulans precis som friska barn och ungdomar. Lekterapin är en pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar 0-17 år som vårdas på sjukhus. Lekterapin är en frizon i sjukhusvärlden.

Sjukhusskolan - Hallands sjukhus Halmstad

Alla barn och ungdomar i ålder 6-16 har rätt till undervisning när de befinner sig på sjukhus (Skollagen 24:e kapitlet, § 17). Sjukhuslärarna erbjuder undervisning till alla elever på Barn och Ungdomskliniken, men även till elever på andra vårdavdelningar på Hallands sjukhus Halmstad. Gymnasieskolans elever erbjuds stöd och handledning.

Bup, barn- och ungdomspsykiatrin

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

För barn: Om covid-19 och corona

Covid-19 är en sjukdom som sprids med ett coronavirus. Det är vanligt att bli sjuk som vid en förkylning.

För dig som är barn eller ung

Här finns filmer och texter om undersökningar och behandlingar i vården. Det finns också filmer om vad du har rätt till i vården.

mer på 1177.se

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Du som är vårdnadshavare kan bland annat boka läkarbesök åt barnet genom att logga in på 1177.se. Det här kan du göra fram till att barnet fyller 13 år. Därefter behöver barnet logga in själv för att göra sina vårdärenden.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan