Vård och stöd för barn

Föräldrautbildning för nyblivna föräldrar

Innehållet gäller Halland

Under ditt barns första levnadsår erbjuds du som förälder ett antal träffar i grupp eller enskilt på din barnavårdscentral.

Under dessa träffar diskuterar vi olika ämnen såsom amning, flaskmatning, barnolycksfall och annat som är viktigt för dig i din föräldraroll. Du får också information och råd om vaccinationer, barns hälsa, utveckling, rättigheter och sjukdomar.

Som stöd under dessa träffar används materialet nedan.

Det är bra om du som förälder tittar igenom materialet hemma och tar med dig dina frågor och funderingar till träffarna.

Träff 1 - Barnets första tid (barnet vid 4-6 veckors ålder)

Illustration av ett litet spädbarn.

Här tar vi bland annat upp mat, nedstämdhet och att trösta ett spädbarn. 

Ta del av materialet i Träff 1 - barnet vid 4-6 veckors ålder

Träff 2 - Barnet och familjen (barnet vid 2-3 månaders ålder)

Illustration av det lilla barnet som leker på golvet.

Här tar vi bland annat upp mat, stimulans och föräldraskap.

Ta del av materialet i Träff 2 - barnet vid 2-3 månaders ålder

Träff 3 - Barnets mående och behov (barnet vid 3-4 månaders ålder)

Illustration av en vuxen som läser för det lilla barnet.

Här tar vi bland annat upp barns grundläggande behov och barnsäkerhet.

Ta del av materialet i Träff 3 - barnet vid 3-4 månaders ålder

Träff 4 - Barnet äter, växer och mår bra (barnet vid 4-5 månaders ålder)

Illustration av det lilla barnet som leker på golvet.

Här tar vi bland annat upp barns utveckling, mat och olycksfall.

Ta del av materialet i Träff 4 - barnet vid 4-5 månaders ålder

Träff 5 - Barnet och livet i vardagen (barnet vid 5-6 månaders ålder)

Illustration av det lilla barnet och en nalle.

Här tar vi bland annat upp mat, munhälsa, språk och föräldraskap.

Ta del av materialet i Träff 5 - barnet vid 5-6 månaders ålder

Träff 6 - Barnets säkerhet (barnet vid 7-8 månaders ålder)

Ilustration med barnet och en vuxen som spelar gitarr.

Här tar vi bland annat upp matglädje och säkerhet. 

Ta del av materialet i Träff 6 - barnet vid 7-8 månaders ålder

Träff 7 - Barnets språk och lek (barnet vid 8-9 månaders ålder)

Illustration över en vuxen som läser för det lilla barnet, som lyssnar.

Här tar vi bland annat upp språkutveckling och skärmtid. 

Ta del av materialet i Träff 7 - barnet vid 8-9 månaders ålder

Träff 8 - Barnet ger sig ut i världen (barnet vid 9-10 månaders ålder)

Illustration över barnet som kryper och jollrar.
Här tar vi bland annat upp att äta själv, språket och föräldraskap. 
 

Träff 9 Avslutning - Barnets unika utveckling (barnet vid 10-11 månaders ålder)

Illustration över förälder och barn som pratar med varandra.
Detta är den avslutande träffen. Här tar vi bland annat upp språkförståelse och barnets egen vilja.
 
Till toppen av sidan