Vård och stöd för barn

Funktionsnedsättning hos barn

Läs om barn- och ungdomshabilitering och om vilket stöd som finns.

Innehåll - Funktionsnedsättning hos barn

Visa innehåll som:
Vad händer när mitt barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fyller 18 år?

Ditt barn får nu själv bestämma vilket slags stöd hen vill ansöka om. Det kan vara bra att vara förberedd och påläst om vilket slags stöd ditt barn eller du kan söka.

Habilitering

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder.

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

Barn med en eller flera funktionsnedsättningar har rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du som vårdnadshavare söka själv.

Mer på 1177.se

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Till toppen av sidan