Vård och stöd för barn

Sjukhusskolan - Hallands sjukhus Halmstad

Innehållet gäller Halland

Alla barn och ungdomar i åldern 6-16 år har rätt till undervisning när de befinner sig på sjukhus. Sjukhuslärarna erbjuder undervisning till alla elever på Barn- och ungdomskliniken, men även till elever på andra vårdavdelningar på Hallands sjukhus Halmstad. Gymnasieskolans elever erbjuds stöd och handledning.

Barn och lärare sitter i klassrummet
I sjukhusskolan kan du sitta i lugn och ro och få den hjälp du behöver med ditt skolarbete. Om du inte kan lämna ditt patientrum kan sjukhusskolan komma in till dig.

Sjukhusskolans lokaler på avdelning 62 vid Hallands sjukhus Halmstad ger möjlighet till undervisning enskilt eller i mindre grupp. Undervisning kan även ges på elevens rum på respektive avdelning.

Sjukhusskolan fungerar som en länk till barnets vanliga skola, som har huvudansvaret för elevens lärande. Vid kontakt med skolan måste vårdnadshavarens medgivande först inhämtas eftersom sekretess gäller.

Sjukhusskolans syfte är att

  • ge eleven kontinuitet i lärandet
  • anpassa undervisningen efter elevens individuella behov och hälsotillstånd
  • ge trygghet och bidra till elevens tillfrisknande
  • minska elevens och vårdnadshavarens oro inför fortsatt skolgång
Till toppen av sidan