Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vård och stöd för barn

Sjukhusskolan - Hallands sjukhus Halmstad

Innehållet gäller Halland

Alla barn och ungdomar i ålder 6-16 har rätt till undervisning när de befinner sig på sjukhus (Skollagen 24:e kapitlet, § 17). Sjukhuslärarna erbjuder undervisning till alla elever på Barn och Ungdomskliniken, men även till elever på andra vårdavdelningar på Hallands sjukhus Halmstad. Gymnasieskolans elever erbjuds stöd och handledning.

Sjukhusskolans lokaler på avdelning 62 vid Hallands sjukhus Halmstad ger möjlighet till undervisning enskilt eller i mindre grupp. Undervisning kan även ges på elevens rum på respektive avdelning.

Sjukhusskolan fungerar som en länk till barnets vanliga skola, som har huvudansvaret för elevens lärande. Vid kontakt med skolan måste vårdnadshavarens medgivande först inhämtas eftersom sekretess gäller.

Sjukhusskolans syfte är att

  • ge eleven kontinuitet i lärandet
  • anpassa undervisningen efter elevens individuella behov och hälsotillstånd
  • ge trygghet och bidra till elevens tillfrisknande
  • minska elevens och vårdnadshavarens oro inför fortsatt skolgång
Till toppen av sidan