Vård och stöd för barn

Lekterapin - Hallands sjukhus Halmstad

Innehållet gäller Halland

Barn och ungdomar på sjukhus har rätt till utveckling och stimulans precis som friska barn och ungdomar. Lekterapin är en pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar 0-17 år som vårdas på sjukhus. Lekterapin är en frizon i sjukhusvärlden.

På lekterapin finns inga måsten, här kan man "bara få vara", ta en paus från undersökningar och behandlingar.
Här utgår vi alltid från det friska och den enskilda individens behov, hjälper barnet/ungdomen att uttrycka känslor genom lek, skapande och samtal så att de lättare kan förstå och hantera situationen de befinner sig i.

På lekterapin kan vi till exempel genom lek förbereda barnen/ungdomarna för undersökningar och behandlingar och hjälpa dem att bearbeta sina sjukvårdsupplevelser.
De barn/ungdomar som inte kan komma till lekterapin besöker vi på rummet.

En sjukhusvistelse medför ett avbrott i ett barn eller ungdoms normala liv. Stimulans, lek och meningsfulla aktiviteter är viktigt för alla och här finns lekterapin för att stötta barn och ungdomar.
Vi som arbetar som lekterapeuter är en legitimerad förskollärare och en fritidspedagog.

Lekterapins lokaler finns på avdelning 62, Hallands sjukhus Halmstad. Den är bemannad måndag-torsdag. kl. 8-16 samt fredagar kl. 8-13.30.

Alla är välkomna, barn, ungdomar, föräldrar och syskon.

Till toppen av sidan