Infektioner på huden

Infektion med gula stafylokocker

Gula stafylokocker är vanliga bakterier som du kan bära på utan att ha några besvär. Bakterierna kan ibland orsaka matförgiftning och olika infektioner i kroppen. Infektionerna brukar läka av sig själv, men ibland behövs antibiotika.

Det finns en typ av gula stafylokocker som är motståndskraftiga mot vissa typer av antibiotika. De kallas för MRSA.

Vad är gula stafylokocker?

Det är vanligt att bära på bakterier som gula stafylokocker utan att ha besvär. Oftast finns stafylokockerna i näsan, i svalget eller på andra slemhinnor. Du kan också ha dem på huden, till exempel i ljumskar och i armhålor.

Ibland kan gula stafylokocker orsaka olika sorters infektioner i kroppen. Risken är större om du till exempel har ett sår på huden eller någon sjukdom som sänker immunförsvaret.

Hudinfektioner

Gula stafylokocker kan orsaka olika sorters hudinfektioner med utslag och bölder. De kan också orsaka en infektion i ett sår. Då blir såret rött, svullet och gör ont.

Matförgiftning

Bakterierna kan också orsaka matförgiftning om de hamnar i maten under tillagning. Bakterierna kan växa och bilda ett gift om maten sedan inte förvaras i rätt temperatur.

Symtom på matförgiftning är bland annat magkramper, illamående, kräkningar och diarré. Besvären brukar komma inom ett par timmar efter måltiden och gå över inom ett eller två dygn.

Ovanligare infektioner

Stafylokocker kan ibland komma in i kroppen och orsaka allvarliga infektioner, till exempel i en led eller i skelettet.

Ett annat exempel är sepsis, som också kallas för blodförgiftning.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har en hudinfektion eller ett sår som är infekterat och som inte läker på en vecka. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom vid större hudinfektioner, sår som är infekterade eller hjälp med var du kan söka vård.

Ibland räcker det att du chattar eller videosamtalar med en sjuksköterska eller läkare för att få vård.

Hur kan jag undvika smitta?

Använd flytande tvål när du tvättar händerna och lägg om vätskande sår eller eksem. Det kan minska risken för att gula stafylokocker sprids genom infekterade sår och hudinfektioner.

Undersökning

Du kan få lämna ett prov om läkaren tror att du har en infektion med gula stafylokocker i ett sår. Provet tas med en odlingspinne.

Behandling

De flesta lindriga infektioner med stafylokocker läker av sig själv. Ibland kan du behöva behandling med antibiotika. Du kan även behöva behandling för själva såret eller bölden om du har en sådan.

Matförgiftning går över av sig själv.

Du som har en svår infektion kan behöva antibiotika direkt i blodet. Då får du behandlas på sjukhus.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Aktuella artiklar

MRSA – Motståndskraftiga gula stafylokocker

Du kan bära på bakterien MRSA utan att ha några besvär. Ibland orsakar MRSA infektioner, framför allt på huden. Oftast går infektionen över av sig själv, men ibland behövs antibiotika. MRSA är motståndskraftig mot vissa antibiotika.

Behandling av små sår

Du bör vara noga med att sköta om små sår, eftersom det är viktigt att de läker så fort och bra som möjligt. Annars kan det finnas risk för komplikationer, framför allt infektioner.

Behandling av stora sår

Ett stort sår behöver undersökas av vårdpersonal. Det kan finnas risk för att senor, muskler, blodkärl och nerver blivit skadade.

Till toppen av sidan