Vården på Gotland

Vårdcentralen Slite

Innehållet gäller Gotland

Välkommen till vårdcentralen i Slite på norra Gotland

Kontakta oss

E-tjänster

Via e-tjänster för vårdcentralen Slite kan du boka och avboka tider, förnya recept eller hjälpmedel. Du kan även boka rådgivnig eller be oss att kontakta dig.

Telefon

Vårdcentralen nås på telefon 0498-20 45 81.
Måndag till torsdag klockan 08.00–15.30
Fredagar 08.00–15.00.
Avvikande öppettider och mer information finns på Vårdcentralen Slite.

Knappval

Knappval 1 Avbokning
Knappval 2 Tidsbokning/Rådgivning
Knappval 3 Vaccination mot covid-19/influensa (öppnar i oktober igen)
Knappval 4 Provtagning
Knappval 5 Receptförnyelse
Knappval 6 Fakturafrågor samt vårdgrannar

For information in English press "0".

Videosamtal

Det kan vara svårt att beskriva hur något ser ut över telefon. Vi kan därför om det behövs gå från ett telefonsamtal till ett videosamtal, eller erbjuda videosamtal som ett alternativ till att du besöker oss.

Hur listar jag mig på vårdcentralen?

Du är välkommen att lista dig hos oss, läs mer om hur det går till på sidan Välja vårdcentral Gotland

Läkare på Slite Vårdcentral

Distriktsläkaren hjälper dig med akuta sjukdomsfall, hälsokontroller och återbesök, remisser, recept och intyg.

Mottagningar

Distriktssköterskor/Sjuksköterskor

Du kan få hjälp med att ta bort stygn efter operation, blodtrycksmätning, bedömning av hudåkommor, inkontinensrådgivning enligt vårdprogram, injektion av läkemedel, utprovning av kompressionsstrumpor, såromläggningar och samtal om livsstilsfrågor.

Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna är specialiserade på vissa områden, som Diabetes, Hjärtsvikt, Inkontinens, Sårvård, Tobaksavvänjning och levnadsvanor.

Hälsorummet

Här kan du själv kontrollera längd, vikt och ditt blodtryck. Det behövs ingen tidsbokning för att besöka Hälsorummet.

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorns (ReKo) uppgift är att ge stöd till patienter som riskerar lång sjukskrivning. Metoden är samordning och kontakt med rehabilitering och myndigheterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Socialtjänst). Boka tid via knappval 2 eller våra e-tjänster.

Hjälp vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vanligt och drabbar de flesta någon gång i livet. Ibland kan man behöva professionellt stöd och behandling för att må bättre och för att klara sin vardag.

Telefon 0498-20 45 81 Du kan också kontakta oss via våra e-tjänster.

För att få veta mer om var du kan få hjälp kan du också läsa på Att söka stöd och hjälp - 1177

På vårdcentralen finns ett psykosocialt team som består av läkare, kurator, psykolog (med KBT-terapi), arbetsterapeut, fysioterpeut samt rehabkoordinator. Teamet arbetar med att bedöma, vägleda eller behandla dig som söker för till exempel:

  • Depression och nedstämdhet
  • Ångestproblematik
  • Stress- och utmattningsrelaterad ohälsa
  • Kris och svåra händelser
  • Smärta

Levnadsvanemottagning

Tobak, alkohol, matvanor och fysisk aktivitet är levnadsvanor med stor betydelse för vår hälsa. En fördel med levnadsvanor är att de går att påverka. Mycket kan du göra själv men du kan också behöva stöd för att komma igång.

Om du vill samtala om dina levnadsvanor med en specialistutbildad distriktssköterska är du välkommen att kontakta oss. På levnadsvanemottagningen tar vi upp områdena matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol. Tillsammans samtalar vi om allt som påverkar och har betydelse för dina levnadsvanor och din hälsa.

Primärvårdspunkter (tidigare trygghetspunkter)

Vissa enklare åtgärder kan du få hjälp med på en primärvårdspunkt om det är lättare för dig att ta dig dit än till vårdcentralen. Besök på en primärvårdspunkt bokas av din ordinarie vårdcentral.

OBS!
Under sommaren 2024 sker ett successivt namnbyte från trygghetspunkt till primärvårdspunkt på Gotland. På primärvårdspunkten kan enklare vårdåtgärder utföras efter kontakt med din vårdcentral. Trygghetspunkt kommer istället innebära en mötesplats dit invånare kan vända sig vid större samhällsstörningar. För närvarande finns trygghetspunkter i Hemse och Slite.

Provtagning

För tidsbokning till provtagningen ring 0498-20 45 81 (Knappval 4)
Endast bokade besök.

Här kan du få hjälp med provtagning inför eller efter ett läkarbesök, ibland ett prov enbart för en uppföljande kontroll. Beroende på vilken typ av blodprov du ska ta kan du behöva förbereda dig på olika sätt. Du kan läsa mer på Att lämna blodprov.

Fasteprov betyder att du skall vara fastande 12 timmar innan provtagningen, endast vatten tillåtet.

Läkemedelsanalys ska göras när koncentrationen är som lägst, vilket innebär att din morgondos av medicinen ska tas efter provtagningstillfället.

Andra mottagningar och verksamheter

Barnmorskemottagning

Kontaktuppgifter och e-tjänster till Barnmorskemottagningen (tidigare MVC) finns på Barnmorskemottagningar (BMM), Gotland. Du kan också läsa mer på Besök under graviditeten.

Barnavårdscentral (BVC)

Kontaktuppgifter och e-tjänster till BVC finns på Barnavårdscentraler, Gotland. Du kan också läsa mer på besök på barnavårdscentralen.

Hemsjukvård

För att bli inskriven i hemsjukvård krävs en vårdplanering. Kontakta din distriktssköterska eller hemsjukvårdskoordinator. Kontaktuppgifter till och mer informaiton om hemsjukvård finns på Region Gotlands webbplats 

Sjukgymnastik/fysioterapi

Inom primärvårdens sjukgymnastik arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter och lymfterapeuter. Kontaktuppgifter och e-tjänster finns på Sjukgymnastik, primärvård - Gotland.

Vaccinationer

Läs mer om rekommendationer och hur du bokar tid för Vaccination mot covid-19 eller säsongsinfluensa. 

Till toppen av sidan