Vården på Gotland

Så söker du vård på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår dåligt behöver du veta vart du ska vända dig för att få den hjälp du behöver. Ofta räcker det med egenvård där hemma. Men ibland kan du behöva ringa eller besöka vården.

När du behöver sjukvårdsrådgivning

  • Det är inte alla sjukdomar och besvär som kräver sjukvård. Ibland kan du behandla dig själv hemma. Sök och följ i första hand de råd som finns här på webbplatsen 1177.se
  • Med 1177 direkt Gotland kan du söka vård digitalt. Du får en automatisk bedömning och prioritering av dina symtom. Vid behov får du chatta med vårdpersonal. Chatten är öppen vardagar klockan 08.00–16.00. Läs mer på 1177 direkt  • Behöver du rådgöra med en sjuksköterska – ring 1177 på telefon. Öppet dygnet runt. De kan vid behov även hänvisa dig vidare till rätt vårdcentral eller mottagning.

När du är sjuk och behöver vård

  • Kontakta en vårdcentral när du eller ditt barn behöver träffa vårdpersonal. De hjälper till med både fysiska och psykiska symtom. Här hittar du vårdcentraler på Gotland
  • Ring 1177 på telefon, öppet dygnet runt. De kan även hänvisa till rätt vårdcentral eller akutmottagning om ditt mående kräver det. 
  • På helgerna finns en gemensam jourmottagning för alla vårdcentraler. Tid till jourmottagningen bokar du på telefon 1177. Mottagningen finns på Korpenområdet i Visby.

Akutmottagningen prioriterar alltid patienter med livshotande eller allvarliga tillstånd. Vid mindre allvarliga olycksfall eller sjukdom kontakta i första hand din vårdcentral dagtid alternativt 1177 dygnet runt.

Vid livshotande tillstånd – ring 112 eller åk till akuten

Är du eller någon annan allvarligt sjuk eller svårt skadad? Ring 112 eller åk till akutmottagningen. Är du osäker på om det är fara för liv eller inte, ring 112.

Om du behöver hjälp med din psykiska hälsa

Mår du psykiskt dåligt finns det hjälp att få. Kontakta i första hand din vårdcentral. Vårdcentralen kan erbjuda behandling, ge vägledning till vidare hjälp eller se till att du får kontakt med psykiatrin.

Du som är under 18 år kan också kontakta elevhälsan på din skola, ungdomsmottagningen eller barn- och ungdomspsykiatrin, bup.

Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har planer på att ta ditt liv ska du ringa 112.

För att få veta mer om var du kan få hjälp kan du också ringa 1177, eller läsa mer på Att söka stöd och hjälp - 1177

Tandvård

Kontakta i första hand din ordinarie tandläkare

När du behöver tandvård, kontakta i första hand den klinik som du brukar besöka. Kontaktuppgifter till tandläkare på Gotland finns under Hitta vård. Där ser du också vilka kliniker som har e-tjänster.

Om du  har akuta tandbesvär

Vid akut tandvärk på vardagar ringer du den klinik du brukar gå till. Ju tidigare på dagen du hör av dig desto större är chansen att du kan få en tid samma dag. Får du akut tandvärk kvällstid ringer du till din klinik direkt morgonen därpå.

Folktandvårdens akutmottagning

Folktandvården har även en akutmottagning, här gäller alltid tidsbokning på telefon. Telefonnummer och telefontider finns på Folktandvårdens akutmottagning, Visby

Akutmottagningen tar emot:

  • Traumaskador mot tänder
  • Infektioner med feber eller allmänpåverkan
  • Svår värk
  • Sårgörande frakturer
Till toppen av sidan