Vård och stöd för barn

Stöd till småbarnsfamiljer och blivande föräldrar på Gotland

Innehållet gäller Gotland

På Gotland finns det många verksamheter som riktar sig till småbarnsfamiljer och blivande föräldrar. Här är några av dessa presenterade som vänder sig till dig som är förälder till barn i åldern 0–5 år.

Barnmorskemottagningen

Barnmorskemottagningens uppgift är att ge blivande föräldrar och barn den bästa möjliga starten i livet. Barnmorskemottagningen erbjuder ett medicinskt, psykologiskt och socialt stöd under graviditeten samt förberedelse inför föräldraskapet. Läs mer om besök under graviditeten på Gotland.

Barnavårdscentralen (BVC)

På barnavårdscentralen får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att barnet är nyfött tills barnet börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Läs mer om besök på BVC.

Barn- och ungdomsmedicin

På Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen diagnostiseras och behandlas sjukdomar som kan drabba barn och ungdomar mellan 0 till 18 år. Barnen får oftast remiss till mottagningen från BVC, skolhälsovården eller primärvården. Barn under 2 år kan tas emot utan remiss. Läs mer på Region Gotlands webbplats om Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

Barn med funktionsnedsättning

Familjestöd

Familjestödsenheten erbjuder stöd och vägledning för barn, ungdomar och deras föräldrar. Man har lång erfarenhet och mycket kunskap om stöd till familjer. Läs mer på Region Gotlands webbplats om familjestöd.

Folktandvården

Barn- och ungdomstandvård är avgiftsfri till och med det år man fyller 23 år. Läs mer om besök för barn hos Folktandvården Gotland

Förskolan

Habiliteringen

Habiliteringen kompletterar övrig hälso- och sjukvård med särskild kompetens om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Läs med om habiliteringen på Gotland.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Man arbetar med att ge föräldrar den hjälp och det stöd de behöver för att kunna ta hand om sitt barn. Läs mer på Region Gotlands webbplats om Socialtjänsten.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn i åldern 0–5 år. Verksamheten är avgiftsfri. För öppettider och mer information läs mer på Region Gotlands webbplats för Öppna förskolan

Är du orolig för någon?

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Om du misstänker att ett barn far illa är det viktigt att uppmärksamma det, för att ge stöd och möjlighet till en förändrad situation. Lär mer på Region Gotlands webbplats om du är orolig för ett barn, ungdom eller en vuxen.

Till toppen av sidan