Vård och stöd för barn

Stöd till småbarnsfamiljer och blivande föräldrar på Gotland

Innehållet gäller Gotland

På Gotland kan småbarnsfamiljer och blivande föräldrar få stöd och råd i många olika frågor, men det är inte alltid så lätt att veta vart man kan vända sig. Här finns samlad information som riktar sig till dig som är förälder till barn i åldern 0 till 5 år.

Hälso- och sjukvård

1177 - Sjukvårdsrådgivning och information

1177 är en samlingsplats för hälsa och vård med sjukvårdsrådgivning och information. Läs mer på 1177.se (Barn & gravid) om graviditet och föräldraskap samt få fakta och råd om barns utveckling och hälsa.

Sjukvårdsrådgivning via chat, för barn över 1 år

Hittar du inte svar på dina frågor på 1177.se kan du chatta om sådant som rör vård för barn över 1 år. Läs mer på 1177 direkt Gotland,

Sjukvårdsrådgivning på telefon, dygnet runt

Du kan också ringa telefonnummer 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning. Läs mer om att ringa 1177.

Barnmorskemottagningen (BMM)

Barnmorskemottagningen erbjuder stöd under graviditeten samt förberedelse inför föräldraskapet. Läs mer om besök under graviditeten på Gotland.

Barnavårdscentralen (BVC)

På barnavårdscentralen får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer, från att barnet är nyfött tills barnet börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Läs mer om besök på BVC.

Tandvård för barn och unga på Gotland

Barn- och ungdomstandvård är i de flesta fall avgiftsfri till och med det år man fyller 23 år. Läs mer om besök för barn och unga hos tandvården på Gotland.

Vårdcentral

Om barnet är sjukt ska du inte besöka barnavårdscentralen. Ring istället 1177 för sjukvårdsrådgivning eller kontakta en vårdcentral.

Barn- och ungdomsmedicin

På Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen diagnostiseras och behandlas sjukdomar som kan drabba barn och ungdomar. Barnen får oftast remiss till mottagningen från BVC, elevhälsovården eller primärvården. Barn under 2 år kan tas emot utan remiss. Läs mer på Region Gotlands webbplats om Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen.

Stöd och hjälp till familjer

Förälder i nytt land

För dig som inte är uppväxt i Sverige och vill delta i en föräldragrupp på ditt eget språk finns ”Förälder i nytt land”. Här kan du som är nyanländ i Sverige få prata med andra som varit eller som är i samma situation som du.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Man arbetar med att ge föräldrar den hjälp och det stöd de behöver för att kunna ta hand om sitt barn. Läs mer på Region Gotlands webbplats om Socialtjänsten.

Familjestöd

Familjestödsenheten erbjuder stöd och vägledning för barn, ungdomar och deras föräldrar. Läs mer på Region Gotlands webbplats för familjestödsenheten.

Är du orolig för någon?

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Om du misstänker att ett barn far illa är det viktigt att uppmärksamma det, för att ge stöd och möjlighet till en förändrad situation. Läs mer på Region Gotlands webbplats om du är orolig för ett barn, ungdom eller en vuxen.

Förskola och pedagogiskt stöd

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn i åldern 0–5 år. Verksamheten är avgiftsfri. För öppettider och mer information läs mer på Region Gotlands webbplats för Öppna förskolan.

Bokstart

Bokstart Gotland är en satsning som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-5 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa högt. Det hjälper barnet att utveckla sitt språk, vilket gör stor skillnad i livet. Läs mer på Region Gotlands webbplats och på sidan Ge barnet ett språk - Gotland

Förskola

På Gotland finns det många förskolor att välja mellan. Både förskolor som drivs av Region Gotland och fristående förskolor. På Region Gotlands webbplats kan du läsa om vilka förskolor som finns, hur du ställer dig i kö, vilka regler som gäller och mycket mer.

Barn med omfattande funktionsnedsättning

Barn med en eller flera funktionsnedsättningar och deras familjer har rätt till extra stöd från samhället. Många insatser behöver du som vårdnadshavare söka själv, här finns information som vi hoppas kan vara värdefull för dig.

Habiliteringen

Habiliteringen kompletterar övrig hälso- och sjukvård med särskild kompetens om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Läs mer om habiliteringen på Gotland.

Stöd för familjen

Socialförvaltningen erbjder stöd och insatser för barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Läs mer på Funktionsnedsättning - Region Gotland

Du som förälder eller anhörig kan också behöva stöd. På Anhörigstöd - Region Gotland kan du läsa mer.

Till toppen av sidan