Så växer och utvecklas barn

Ge barnet ett språk – läs tillsammans!

Innehållet gäller Gotland

Genom att läsa, prata och sjunga med små barn hjälper vi dem att utveckla språket och sin förståelse för världen. Att läsa högt tillsammans stärker även relationen mellan barn och vuxen.

Forskning visar att högläsning med små barn är viktigt för deras språkutveckling. Att läsa tillsammans ökar deras ordförråd och väcker den egna läslusten. Det kan i längden bidra till goda resultat i skolan, vilket i sin tur lägger en bra grund för framtiden.

Här följer några tips på hur du kan komma igång med läsningen tillsammans med ditt barn i åldern 0-5 år. 

Ögonkontakt och skärmfritt

illustration Elin Fahlstedt

Försök att hitta en mysig stund för läsning varje dag. Se till att det är lugnt runt omkring er. Lägg gärna bort mobilen och stäng av tv:n.

Sitt bekvämt och ha kropps- och ögonkontakt med ditt barn. Låt boken och berättandet vara i fokus.

Pratläs boken och visa bilderna

Du behöver inte läsa exakt som det står i boken. Du kan berätta med dina egna ord, på ditt eget språk. Du kan också strunta i texten och bara prata om bilderna. Peka på bilderna medan du läser. Då kan barnet lättare förstå och följa med i berättelsen.

Låt ditt barn vara med

Låt barnets intresse och tempo styra takten i läsningen. Vänta in barnet och prata om det hen visar intresse för.

Lek med rösten

Använd gärna ljud, miner och gester när du läser. Lek med rösten och gör den pipig ibland och mörk ibland. Det fångar barnets intresse.

Lagom svåra böcker

Välj en bok som passar barnets språkliga nivå och intresse. Du kan låna böcker gratis på biblioteket och personalen hjälper dig gärna att hitta rätt.

Läs på hjärtats språk

Många barn växer upp med två eller flera språk i sin omgivning. En del barn växer upp med flera språk redan från födseln medan andra möter ett nytt språk lite senare. För de flesta barn fungerar det fint att använda sig av flera språk och att lära sig nya. Läs därför gärna på ditt hjärtas språk.

Tips om språkträning och språkövningar

Barn utvecklar sitt språk i vardagsmiljö, med personer de känner väl och är trygga med. Om du som förälder vill läsa mer om språkstimulans och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) finns det mycket information på webben.

Läs mer på Språkstimulans för barn mellan 1 och 4 år - 1177.se

Språkträning på andra sidor

På webben finns mycket inspiration, kurser och information. Här kommer några exempel:

Gratis webbkurs TAKK – Region Uppsala

Babblarna.se – Webbplats med filmer och enkla spel, med ord och språkljud som är lätta för barnet att ta efter. 

SignitForward – Appen lär dig tecken (tecken-som-stöd-till-tal) via små filmer till svenska ord som är bra att ha när man pratar eller läser bok med sitt barn. Finns endast till Iphone och iPad.

Filmer

Barnets språkutveckling - 1177.se - Filmer från Region Halland

Varför ska du läsa högt för ditt barn? – Kort film om högläsning. Text på flera språk (Göteborgs stad)

Teckna språkutvecklande – Film om tecken som stöd till talet (YouTube)

Hitta språket (kodknackarna.se) – Filmer på flera olika språk om stöd vid dyslexi och skrivsvårigheter. Med enkla, lekfulla och roliga exempel på vad du själv kan göra för att sätta fart på ditt barns språk.

Bokstart Gotland – stöttar dig som vuxen

Logotyp Bokstart Gotland

Bokstart Gotland vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-5 år. Vi gör hembesök, har boksamtal, kapprumsbibliotek och babystunder. Vi vill informera och inspirera vuxna, så att de i sin tur kan stötta barnen i deras utveckling.

Bokstart Gotland är ett samarbete mellan barnhälsovården, biblioteken, förskolorna, öppna förskolan, familjehemsenheten och logopedmottagningen.

På Region Gotlands webbplats kan du läsa mer om Bokstart Gotland

Läs med ditt barn, en film från Bokstart Gotland

Här kan du få råd och stöd om ditt barns språkutveckling

Barn kan ha svårt att utveckla sitt tal och språk på flera sätt. De kan till exempel ha svårt att få fram ord eller uttala ord, ha svårt att förstå vad andra säger eller ha svårt att göra sig förstådda. Läs  mer på När barn har svårigheter med tal och språk

Det finns stöd och hjälp att få, kontakta barnhälsovården eller logopedmottagningen för råd och stöd om ditt barns språkutveckling.

Barnhälsovården

På BVC kan man få råd om samspel, barnets utveckling, beteenden och sjukdomar. Här kan du också få råd och stöd i föräldraskapet. Det går bra att fråga om det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem. Kontaktuppgifter till BVC - Region Gotland

Logopedmottagningen Gotland

På logopedmottagningen kan man göra en utredning om barnet har svårigheter med bland annat tal, språk och kommunikation. Vid behov erbjuds barnet hjälp. 
Kontaktuppgifter till Logopedmottagningen - Region Gotland

Till toppen av sidan