فارسی/Persiska

تکان دادن کودک می تواند منجر به آسیب مغزی شود

Att skaka ett barn kan ge hjärnskador - persiskaThe content concerns Västra Götaland

فریاد کشیدن برای نوزادان طبیعی است و گاهی اوقات درک علت فریاد آنها دشوار است. مادر یا پدر بطور معمول وقتی کودک فریاد می کشد دچار استرس می شود. در چنین شرایطی انسان ممکن است احساس ناامیدی، ناتوانی و حتی عصبانیت کند. اما هرگز نباد کودک نوزاد خود را تکان داد! تکان دادن کودک برای زندگی او خطرناک است و می تواند باعث آسیب مغزی کودک شود.

پدر و مادر شدن یکی از رویدادهای بزرگ زندگی است که با شادی زیاد و نیز لحظات سخت همراه است. تحمل فریاد زیاد کودک ممکن است مشکل باشد. به عنوان مادر یا پدر ​​ممکن است احساس ناکامی کنید، از دست کودک عصبانی شوید و یا حتی از این بترسید که نکند به کودک آسیبی برسانید. شاید فکر کنید که آیا من مادر یا پدر خوبی هستم  و یا آیا  کودک مرا به واقع دوست دارد؟

To the top of the page