Magsjuka och kräkningar

Vätskebrist och uttorkning

Vätskebrist och uttorkning uppstår när kroppen gör av med mer vätska än vad du tillför den. Det är vanligast bland små barn, äldre personer eller personer som har ansträngt sig hårt fysiskt när det är väldigt varmt.

Orsaken till att du gör av med mycket vätska kan till exempel vara att du svettas mycket, att du kräks, har feber eller tar läkemedel som är vätskedrivande. Risken för att bli uttorkad ökar också om du har diabetes med högt blodsocker. Sockeröverskottet utsöndras i urinen och drar med sig vätska från kroppen.

En del personer har problem med att de ständigt känner sig kissnödiga. De dricker då mindre trots att de är törstiga, vilket leder till uttorkning.

Barn är extra känsliga för vätskebrist och uttorkning. Ju yngre barnet är desto känsligare är hen. Läs mer om vätskebrist och uttorkning hos barn.

Hur kan jag förebygga uttorkning?

Drick mer när det är varmt för att minska risken för uttorkning. Var uppmärksam på om du kissar mindre än vanligt, eftersom det är ett tecken på att du behöver dricka mer. Kroppen behöver vänja sig gradvis vid värme, och brukar ha anpassat sig efter ungefär en vecka i varmt klimat.

Du behöver tänkta extra mycket på att få i dig vätska om du är gravid.

Tänk på att en del personer kan ha svårt att själva känna när de är törstiga eller komma ihåg att dricka. Det gäller till exempel de som har demens eller äldre personer som inte kan eller orkar dricka utan hjälp. Du kan också behöva hjälpa små barn genom att erbjuda dryck.

Symtom

Du kan känna dig törstig, torr i munnen och bli trött om du har vätskebrist. Du kan också kissa mindre och få mörkfärgad urin.

Du kan bli kraftigt uttorkad om du inte lyckas få i dig tillräckligt med vätska. Då kan du få snabb puls, bli förvirrad och till slut förlora medvetandet.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning vid följande situationer:

  • Ett litet barn kissar lite eller inget alls och är slött.
  • Du eller någon i närheten har symtom på kraftig uttorkning.

Sök vård på en akutmottagning om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. 

Behandling

Du ska dricka något på en gång om du har vätskebrist.

Försök att dricka lite i taget och ofta om du har magsjuka, även om det kan vara svårt att dricka mellan kräkningarna. Du kan pröva med vatten eller te, eller särskild vätskeersättning som finns att köpa på apotek. Vätskeersättning innehåller lämpliga mängder av salter och socker.

Det är bra att undvika mycket söta drycker och lightdrycker, eftersom dessa kan ge diarré som kan göra att du blir mer uttorkad.

Du behöver få vård om du är kraftigt uttorkad. Det kan vara så att du behöver vätska i form av dropp för att snabbt återfå vätskebalansen.

Om du har diabetes kan du behöva hjälp att sänka blodsockervärdet.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan