Inflammation och infektion i hjärtat

Hjärtsäcksinflammation

Hjärtsäcken som omsluter hjärtat består av två tunna hinnor. De har blivit inflammerade om du har hjärtsäcksinflammation. Sjukdomen går oftast över av sig själv, men ibland behövs behandling.

Det vanligaste är att en hjärtsäcksinflammation orsakas av en virusinfektion. Du kan också få en hjärtsäcksinflammation till exempel efter andra infektioner, efter en hjärtoperation eller om du har fått strålbehandling mot bröstkorgen.

Det är vanligt att även ha en hjärtmuskelinflammation samtidigt. Hjärtsäcksinflammation brukar också kallas perikardit.

Symtom

Det är vanligt med ett eller flera av följande besvär om du har hjärtsäcksinflammation:

  • Du blir andfådd.
  • Du får en skärande smärta till vänster eller mitt i bröstet.
  • Det gör mer ont när du ligger ner än när du sitter upp.
  • Det gör ont när du andas djupt eller rör på dig.
  • Du får feber.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral  eller jouröppen mottagning  om du har symtom som du tror kan bero på hjärtsäcksinflammation. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

Du får berätta om dina besvär och läkaren gör en kroppsundersökning. Vanligtvis undersöks du med EKG för att se hur hjärtat fungerar. Du får också lämna blodprover.

Ibland behövs fler undersökningar som till exempel lungröntgen, ultraljud eller magnetkameraundersökning av hjärtat.

Behandling

Den vanligaste formen av hjärtsäcksinflammation som orsakas av virus går över av sig själv.

Andra former av hjärtsäcksinflammation behandlas vanligen med smärtlindrande och inflammationshämmande läkemedel.

Det är vanligt att få ligga på sjukhus i ungefär ett dygn för att läkaren ska kunna kontrollera hjärtrytmen.

Vätska kan behöva tappas ur hjärtsäcken om en större mängd har samlats där. Du kan också behöva behandling för det som har orsakat inflammationen om den beror på en annan sjukdom.

Med behandling kan inflammationen gå över på ett par dagar eller veckor.

Undvik krävande fysisk aktivitet

Du bör undvika all krävande fysisk aktivitet om du har fått en hjärtsäcksinflammation. Det är vanligt att behöva avstå från krävande fysisk aktivitet upp till tre månader efter att du har blivit sjuk.

Vad beror hjärtsäcksinflammation på?

Hjärtsäcksinflammation orsakas ofta av en virusinfektion. 

Inflammationen kan också bero på någon sjukdom som till exempel reumatiska sjukdomar, hjärtinfarkt, cancer eller njursvikt.

Det är ovanligt, men risken för hjärtsäcksinflammation kan även öka om du har fått ett kraftigt slag mot bröstkorgen.

Det är mycket ovanligt, men hjärtsäcksinflammation kan även orsakas av bakterier. Då kan sjukdomen bli mycket allvarlig och ibland livshotande.

Komplikationer och följdsjukdomar

Det är ovanligt, men om mycket vätska samlas mellan hjärtsäckens hinnor får hjärtat får svårare att pumpa blodet och blodcirkulationen blir sämre.

Risken att en hjärtsäcksinflammation kommer tillbaka är ganska stor. Då kan du behöva få behandling. Det finns även förebyggande läkemedelsbehandling som motverkar att du blir sjuk igen.

Det finns även en mycket ovanlig långvarig form av hjärtsäcksinflammation. Då kan det ta flera månader eller år innan inflammationen går över. Långtidsbehandling med inflammationshämmande läkemedel behövs då.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan