Inflammation och infektion i hjärtat

Inflammationer och infektioner i hjärtat hos barn

Barn kan få tre olika sorters inflammationer och infektioner i hjärtat. De orsakas av virus eller bakterier som sprider sig till hjärtat. Ofta går inflammationerna och infektionerna över av sig själv, men ibland behöver barnet få läkemedel eller annan behandling.

Inflammationer och infektioner i hjärtat är ovanligt. Det kan till exempel hända om barnet har en infektion i någon annan del av i kroppen eller vid en operation.

Det här är de tre olika slags inflammationer och infektioner som barn kan få i hjärtat:

  • InfIammation i hjärtmuskeln, som även kallas myokardit.
  • Inflammation i hjärtsäcken, som även kallas perikardit.
  • Infektion i hjärtklaffarna, som även kallas endokardit.

Inflammation i hjärtmuskeln, myokardit

En hjärtmuskelinflammation påverkar hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen.

Det här är den vanligaste inflammationen som barn kan få i hjärtat. Hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen försämras om barnet får en inflammation i hjärtmuskeln.

Hjärtmuskelinflammation kan orsakas av en virusinfektion. Viruset sprids på samma sätt som till exempel vanliga förkylningar. Inflammationen kan också orsakas av bakterier eller parasiter, men det är väldigt ovanligt.

En inflammation i hjärtmuskeln kan inte spridas till andra utan är en följdsjukdom till virusinfektionen. Inflammationen är oftast inte allvarlig och läker vanligtvis av sig själv.

Symtom vid inflammation i hjärtmuskeln

Ibland kan en hjärtmuskelinflammation orsaka hjärtklappning och hjärtsvikt. Det märks genom att barnet får ett eller flera av följande symtom:

  • hen blir trött
  • hen orkar mindre
  • hen blir andfådd.

Barnet kan också få svullna ögonlock och öka i vikt på grund av att vätska samlas i kroppen.

Ibland har barnet både inflammation i hjärtmuskeln och i hjärtsäcken. Då kan hen känna ett tryck i bröstet som gör ont

Barnet kan ha inflammation i hjärtmuskeln utan att få några särskilda symtom när hen är förkyld eller har influensa. Läkaren kan då endast se förändringar på EKG eller i blodprover.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet har symtom som tyder på hjärtmuskelinflammation. Om det är stängt kan du vänta tills vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Kan inflammation i hjärtmuskeln förebyggas?

Hjärtmuskelinflammation kan i sig inte förebyggas. Men det går att minska risken för spridning av virusinfektioner som kan orsaka hjärtmuskelinflammation genom att tvätta händerna och använda handsprit. Tvätta händerna när barnet har varit ute, när hen har varit på toaletten och innan hen ska äta. 

Barn med inflammation i hjärtmuskeln ska inte vara fysiskt aktiva

Det finns risk att barnet får allvarliga rubbningar i hjärtrytmen om hen leker eller tränar när hen har hjärtmuskelinflammation. Det är därför viktigt att barnet inte anstränger kroppen med till exempel fysiskt aktiv lek eller idrott om hen känner sig sjuk, har feber och ont i halsen.

Ofta får barnet göra ett så kallat arbetsprov en tid efter att inflammationen har läkt innan hen får börja vara fysiskt aktiv igen.

Undersökningar och utredningar

För att se om ett barn har en hjärtmuskelinflammation får hen genomgå en EKG-undersökning och lämna blodprover. Ofta får barnet även genomgå en lungröntgen. Ibland undersöks hjärtats funktion med ultraljud. En del barn kan också få genomgå en magnetkameraundersökning

Vilken typ av motttagning barnet undersöks på varierar mellan olika delar av landet. Som förälder eller närstående får du vanligtvis vara med under alla undersökningarna.

Behandling

Det finns ingen behandling som påverkar själva inflammationen. Men barnet kan ibland behöva läkemedel för att lindra symtomen. Hen kan då få följande läkemedel:

  • smärtstillande läkemedel
  • läkemedel mot hjärtsvikt
  • läkemedel mot rubbningar i hjärtrytmen.

Komplikationer och följdsjukdomar

En hjärtmuskelinflammation läker oftast utan komplikationer. 

Det är ovanligt, men ibland kan barn få rubbningar i hjärtrytmen som går över efter en tid. Hjärtfunktionen kan bli så försämrad att barnet behöver intensivvård, men det är mycket ovanligt.

Inflammation i hjärtsäcken, perikardit

Det bildas vätska i hjärtsäcken vid hjärtsäcksinflammation.

Hjärtat omges av ett tunt lager av bindväv. Bindväven bildar den så kallade hjärtsäcken, som håller hjärtat på plats. Vid en inflammation i hjärtsäcken bildas vätska som ibland kan behöva tömmas ut.

Barn kan få hjärtsäcksinflammation efter en hjärtoperation och har oftast ingen känd orsak. Ibland orsakas inflammationen av virus, som kan spridas som vid en vanlig förkylning.

Det är mycket ovanligt, men barn kan också få inflammationen i samband med en allvarlig infektion med bakterier i blodet. Det kallad sepsis.

Barn kan även få hjärtsäcksinflammation samtidigt med hjärtmuskelinflammation. Det kallas perimyokardit. Inflammation i hjärtsäcken är oftast ofarligt och läker vanligtvis av sig själv.

Symtom vid inflammation i hjärtsäcken

Barnet kan få ont i bröstet om hen har inflammation i hjärtsäcken. Det gör mer ont när barnet andas in eller ligger ner. Barnet kan ibland även ha symtom som påminner om influensa, till exempel hosta och ont i kroppen.

Det är ovanligt, men ibland kan inflammationen leda till hjärtklappning och hjärtsvikt. Barnet får då svårt att andas och blir mycket trött.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att barnet har hjärtsäcksinflammation. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning. 

Ring genast 112 om barnet får svårt att andas.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Kan inflammation i hjärtsäcken förebyggas?

Det går inte att förebygga hjärtsäcksinflammation.

Barn ska inte vara fysiskt aktiva om de inte mår bra

Ibland kan ett barn ha en inflammation i både hjärtsäcken och hjärtmuskeln. Det är därför viktigt att barnet inte anstränger kroppen med till exempel vid fysiskt aktiv lek eller idrott när hen inte mår bra, har feber eller ont i halsen.

Undersökningar och utredningar

För att se om barnet har hjärtsäcksinflammation får hen genomgå EKG och lungröntgen samt lämna blodprover. Barnet undersöks även med ultraljud för att kunna se vätskan i hjärtsäcken.

Vilken typ av motttagning barnet undersöks på varierar mellan olika delar av landet. Som förälder eller närstående får du vanligtvis vara med under alla undersökningarna.

Behandling

Barnet får ofta läkemedel som dämpar inflammationen och är smärtlindrande.

Barnet kan behöva få vård på sjukhus om hen har mycket vätska i hjärtsäcken. Den kan då behöva tömmas med en slang som suger ut vätskan. De flesta barn blir sövda inför behandlingen. Men om det finns ovanligt mycket vätska i hjärtsäcken passar det bättre att barnet får lokalbedövning. Som förälder eller närstående får du vanligtvis vara med under behandlingen.

Efter behandlingen behöver barnet komma tillbaka flera gånger för ytterligare undersökningar. Ibland bildas ny vätska som behöver tappas ut.

Komplikationer och följdsjukdomar

Det är ovanligt, men ibland kan barnet få tillbaka inflammationen i hjärtsäcken en eller flera gånger. Då behöver hen få läkemedel. Det är vanligast att hjärtsäcken blir inflammerad igen de närmaste sex månaderna efter den första gången.

Infektion i hjärtklaffarna, endokardit

Infektion i hjärtklaffarna orsakas oftast av bakterier. På bilden är de gula prickarna bakterier.

Inuti hjärtat finns så kallade hjärtklaffar som kan öppnas och stängas när blodet passerar. Hjärtklaffarna täcks av en hinna. Ibland kan hinnan bli infekterad. Det kallas för endokardit och orsakas oftast av bakterier.

Infektionen är vanligare hos barn som har medfödda hjärtfel, men är även då mycket ovanlig.

Barn kan bara få en hjärtklaffsinfektion om bakterier kommer in i blodet och sprids till hjärtklaffarna. Bakterierna kan komma in i blodet genom ett sår i huden.

Ett barn kan också få bakterier i blodet om hen har dålig tandhälsa. Det är ovanligt, men barnet kan också få bakterier i blodet om hen får en tand utdragen eller blir opererad i munnen.

Symtom vid infektion i hjärtklaffarna

Det vanligaste symtomet är feber. Barnet kan också bli trött och ibland även andfådd.

Det är ovanligt, men vid allvarliga infektioner kan barnet kan få blod i urinen eller blödningar runt naglarna. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet har haft feber i mer än fyra dagar. Om det är stängt kan du vänta tills vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen öppnar.

Sök genast vård på en akutmottagning om du vet att barnet har ett medfött hjärtfel och har haft feber mer än fyra dagar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp med att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Kan infektion i hjärtklaffarna förebyggas?

Alla barn bör undersökas av tandläkare regelbundet. Det är bra om du hjälper barnet att borsta tänderna noggrant. Det förebygger även infektioner i hjärtklaffarna.

Barn som har ett medfött hjärtfel har mycket större risk att få infektion i hjärtklaffarna än andra barn. Så om ditt barn har ett medfött hjärtfel är det extra viktigt med bra tandhälsa. Barnet kan ibland få antibiotika inför en behandling hos tandläkaren. Barnet får läkemedlet i förebyggande syfte om det finns risk att bakterier kan spridas från munhålan ut i blodet.

Undersökningar och utredningar

För att hitta en infektion i hjärtklaffarna måste barnet lämna blodprov för att se om det finns bakterier.

Hen behöver även undersökas med ultraljud. Hos en del barn kan läkaren då se spår av infektionen på hjärtklaffarna.

Vilken typ av motttagning barnet undersöks på varierar mellan olika delar av landet. Som förälder eller närstående får du vanligtvis vara med under alla undersökningarna.

Behandling

Barnet behöver behandling med antibiotika om hen har fått en infektion i hjärtklaffarna eller i hinnan på hjärtats insida. Hen blir då inlagd på sjukhus och får läkemedlet direkt i blodet. Barnet får antibiotikan flera gånger om dagen under flera veckor. 

Som förälder eller närstående får du vanligtvis vara med barnet på sjukhuset.

De flesta infektioner i hjärtklaffarna läker med antibiotikabehandling. Efter det har barnet vanligtvis inte längre några besvär.

Komplikationer och följdsjukdomar

Det är ovanligt, men det kan hända att infektionen skadar hjärtklaffarna så allvarligt att barnet måste opereras.

Påverka och delta i ditt barns vård

Du kan söka vård för ditt barn på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

Du ska vara vara delaktig i ditt barns vård. Därför är det viktigt att du förstår informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge barnet kan behöva vänta på vård och behandling.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan