ÖVRIGA MOTTAGNINGAR

Hälsotorget

Innehållet gäller Gävleborg

Hälsotorget finns till för dig som invånare i Gävleborgs län. Hälsotorget har sina verksamheter vid sjukhusets huvudentréer i Gävle och i Hudiksvall. Hälsotorget är en central servicefunktion med flera viktiga uppgifter.

Bild på person som går med stavar

Visar dig vägen på sjukhuset

Hälsotorget finns i sjukhusets huvudentré och tar emot alla besökare. Hälsotorgsvärdarna visar dig vägen på sjukhuset och finns till för patienter, anhöriga och andra hjälpsökande eller nyfikna besökare.

Stöd med 1177 Vårdguiden

Hälsotorget kan ge dig allmän hälsoinformation via 1177 Vårdguiden och hjälper dig att hitta information via sökstationerna. Har du mobilt bank-id eller e-legitimation kan du få hjälp med att hitta till dina e-tjänster. Du kan få information och utbildning i hur du kan hitta kvalitetssäkrad information med hjälp av 1177 Vårdguiden. Du kan bland annat logga in i din egen patientjournal via 1177 Vårdguiden.

Hjälp med livsstilsfrågor

På Hälsotorget kan alla besökare få inspiration till förbättrade levnadsvanor genom enkla råd om tobak, sömn, stress, fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och psykisk ohälsa. Det finn grupper för bland annat bättre sömn, tobakavvänjning och stavgång.

Temaveckor

Olika veckor visar Hälsotorget information om diverse hälsoområden. Temaveckorna utförs ofta tillsammans med föreläsare och samverkanspartners med specialkunskap inom ett visst område. Många gånger är det hälso- och sjukvårdens egna verksamheter som vill sprida information till dig som invånare. Vilka temaveckor som är aktuella just nu hittar du på respektive kontaktkort, se Kontakt och öppettider. 

Inställda aktiviteter

På grund av rådande omständigheter med coronaviruset (covid-19) kommer vi inte att ha någon aktivitet på våra temaveckor. Informationsmaterial för gällande temaveckor kommer att finnas att hämta på Hälsotorgen för den som är intresserad.

Vill du bli tobaksfri?

Ta hjälp av Hälsotorget och gå med i en grupp för tobaksavvänjning.

Hjälp att sluta röka 

Aktiviteter

Hälsotorget i Gävle och Hudiksvall erbjuder olika aktiviteter under året. Bland annat sömngrupp, tobaksavvänjning i grupp, stavgrupp och har dessutom temaveckor där  föreläsare och samverkanspartners med specialistkunskap inom ett visst område bjuds in. 

Hälsotorget Hudiksvall aktiviteter 
Hälsotorget Gävle aktiviteter 

Kontakt och öppettider

Hälsotorget på Gävle sjukhus
Hälsotorget på Hudiksvalls sjukhus

Till toppen av sidan