Övriga mottagningar

Hälsotorget

Innehållet gäller Gävleborg

Hälsotorget finns till för dig som invånare i Gävleborgs län. Hälsotorget har sina verksamheter vid sjukhusets huvudentréer i Gävle och Hudiksvall, samt på Tullhuset i Gävle och på Söderhamns närsjukhus, ingång 3 intill dagrehabiliteringen. På Hälsotorget arbetar hälsopedagoger, informatörer och vårdvägvisare.

Bild på person som går med stavar

Hjälp med levnadsvanor

På Hälsotorget kan du som besökare få inspiration och stöd för att förbättra dina levnadsvanor. Du kan få korta och enkla råd eller mer omfattande rådgivande samtal. Vi erbjuder individuella samtal om levnadsvanor såsom tobak, sömn, stress, fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och psykisk ohälsa. Dessutom har vi gruppverksamhet för dig som vill sluta med tobak, har sömnbesvär eller är intresserade av att prova på stavgång.

Aktiviteter på Hälsotorget

Läs mer om Hälsotorgets aktiviteter och grupper på följande sidor: 

Visar dig vägen

Hälsotorgets informatörer arbetar vid informationsdisken i sjukhusentrén på Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus. De visar dig vägen och finns till för dig som patient, närstående och besökare. Ta gärna kontakt med informationsdisken och ställ dina frågor till oss.

Lär dig om digitala vårdmöten

Behöver du stöd inför ett digitalt vårdmöte? På Hälsotorget kan du få stöd och hjälp att komma igång. Här kan du få testa hur ett videomöte fungerar.

Du har möjlighet att prova att koppla upp dig till ett möte antingen via en app på din mobil eller via datorn. Du kan testa detta i lugn och ro för att känna dig förberedd och trygg inför ditt bokade besök.

Ta gärna kontakt med Hälsotorget i god tid före ditt planerade vårdmöte. Observera att själva vårdmötet inte genomförs på Hälsotorget.

Stöd med 1177.se

Hälsotorget på Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus har sökstationer där du kan ta del av allmän hälsoinformation på 1177.se. Behöver du hjälp kan Hälsotorgets personal visa hur du använder sökstationen. Har du mobilt bank-id eller e-legitimation kan du få hjälp med att hitta till dina e-tjänster.

Support Min Vård Gävleborg

Hälsotorgets informatörer arbetar som teknisk support för den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg. Supporten ger dig som patient stöd och hjälp med exempelvis problem med inloggning eller andra generella tekniska problem i tjänsten.

Vårdvägvisare i Region Gävleborg

Vårdvägvisarna arbetar med information och vägledning till dig som patient, närstående och hälso- och sjukvårdens verksamheter i hela Region Gävleborg. Till vårdvägvisaren kan du vända dig med frågor om

  • vårdgarantin
  • väntetider
  • valmöjligheter
  • regelverk
  • rättigheter
  • hälsoval
  • vårdgivare.

Vårdvägvisare

Hitta ditt Hälsotorg

Hälsotorget Gävle sjukhus

Lasarettsvägen 1
801 88 Gävle
026-15 86 51

Öppet måndag–fredag 7.30–15.30

Hälsotorget Hudiksvall

Kungsgatan 33
824 81 Hudiksvall
0650-924 79

Öppet måndag–fredag 7.30–15.30

Hälsotorget Tullhuset, Gävle

Norra Skeppsbron 13 A
803 10 Gävle
026-15 86 51

Öppet onsdagar 7.30–14.30 eller bokade tider.  

Hälsotorget Söderhamns närsjukhus

Trädgårdsgatan
826 81 Söderhamn
0650-924 79 (Hälsotorget Hudiksvall)
Öppet onsdagar 8.00–14.00

Hälsotorgets e-tjänster

Genom Hälsotorgets e-tjänster kan du boka tid direkt, av- och omboka en tid, göra intresseanmälan till grupp eller kontakta Hälsotorgets personal.

Hälsotorgets e-tjänster hittar du på

Till toppen av sidan